Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 17
Diplomsko delo
Oznake: vodenje;zdravstvena nega;zadovoljstvo;vodja;zaposleni;medsebojni odnosi;
Teoretična izhodišča: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem prikaže teoretične osnove vodenja in opiše različne vplive na zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je izredno pomemben dejavnik pri delu. Namen: Namen drugega dela diplomske naloge je ugotoviti, kateri načini v ...
Leto: 2013 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Magistrsko delo
Oznake: upravljanje tveganj;energetika;elektroenergetski sistem;kritična infrastruktura;dobava električne energije;zanesljivost napajanja;ISO standardi;logistični sistemi;logistika;magistrske naloge;
Pojmovanje kritične infrastrukture zajema vse tiste sisteme, katerih nedelovanje ali omejeno delovanje povzroča družbene krizne situacije. Med njih štejemo tudi sektor energetike, kamor spada elektroenergetski sistem (EES). Distribucijski elektroenergetski sistem (DEES), ki je sicer del EES, lahko z ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Znanstvena monografija
Oznake: logistika;transport;varstvo okolja;poslovno tveganje;naftna industrija;presoja vplivov na okolje;
The present scientific monograph, entitled “Environmental management & audit“, is the result of three years’ work on an international project entitled “Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate de ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Znanstvena monografija
Oznake: logistics;environmental protection;alternatives;cost calculation;cost control;competitive constraints;stakeholders;performance indicators;environmental reports;
The present scientific monograph, entitled “Environmental management & audit“, is the result of three years’ work on an international project entitled “Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate de ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Znanstvena monografija
Oznake: logistics;environment;climate change adaptation;sustainability;reverse logistics;life cycle assessment;environmental impact assessment;waste management;oil industry;gas industry;pollution;
The present scientific monograph, entitled “Environmental management & audit“, is the result of three years’ work on an international project entitled “Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate de ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Znanstvena monografija
Oznake: ravnanje z okoljem;klimatske spremembe;trajnost;družbena odgovornost;okoljski standardi;
The present scientific monograph, entitled “Environmental management & audit“, is the result of three years’ work on an international project entitled “Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate de ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: klimatske spremembe;okoljske strategije;novi proizvodi;podjetja;climate changes;environmental strategies;new products;companies;
Since the industrial revolution, our society is driven by the increasing pace of change in business and technology. Every few decades, we are exposed to new and decisive events that bring challenges and create opportunities: think of a locomotive, electric lighting, car, airplane, television and com ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: okoljski management;okoljske politike;trajnostni razvoj;trajnostna mobilnost;zgodovinski pregledi;environmental management;environmental policies;sustainable development;sustainable mobility;historical overviews;
The history of EM
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: okoljski management;trajnostni razvoj;trajnostnost;investicije;organizacije;environmental management;sustainable development;sustainability;investments;organizations;
Sustainable development aims to optimize the balance between economic, social and environmental objectives. Sustainable thinking reflects concerns about the long-term risks posed by the current consumption of resources, taking into account the objectives of intergenerational justice. This is clearly ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: okoljski management;zeleni proizvodi;zelena blagovna znamka;eko oznaka;eko oblikovanje;environmental management;green products;green brand;eco-label;eco-design;
According to Kotler (1998) the product is the first and most important element of the marketing combination. Product strategy should include consistent decisions "about the product combination, group of products, brands, packaging and labelling." (Kotler 1998: 459). After we identify green products ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 17
Ključne besede:

Leto izdaje:


Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: