Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Doktorska disertacija
Oznake: živinoreja;rejne živali;dobro počutje živali;etologija;intenzivna reja;obnašanje živali;obogatitev okolja;doktorske disertacije;
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Polemika, diskusijski prispevek
Oznake: terminologija;dobro počutje živali;materinščina;strokovni jezik;znanstveni jezik;
Pojavljanje novih pojmov v strokovnem in znanstvenem jeziku zahteva od znanstvenikov in strokovnjakov veliko skrb za posodabljanje maternega jezika takrat, ko se v svetu pojavi pojem, za katerega v slovenščini ni na voljo ustreznega prevoda. Ena od takšnih besednih zvez je animal welfare, za katero ...
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: lovski psi;lov;poškodbe;pogini;diplomske naloge;
Lovski pes je pomemben člen lova in pri tej dejavnosti ga moramo spodbujati, hkrati pa tudi varovati. Namen diplomskega dela je bil opisati najpogostejše poškodbe, ki jih lovski psi utrpijo med izvajanjem lova in nekaj ukrepov za preprečitev in omilitev poškodb. S pomočjo ankete smo ugotavljali, kat ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: koze;srnasta pasma;ekološka reja;konvencionalna reja;etologija;obnašanje živali;magistrske naloge;
V želji po boljšem razumevanju obnašanja in zagotavljanja dobrega počutja koz v različnih sistemih uhlevitve, smo v nalogi preučevali obnašanje koz slovenske srnaste pasme v hlevsko-pašni reji, znotraj katere smo imeli ekološki (EKO) in konvencionalni (KON) način reje. Splošno gledano je ekolo ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: terapija s pomočjo živali;terapevtski par;šolanje;Slovenija;magistrske naloge;
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti metode in načine šolanja terapevtskih parov (človek-žival) v Sloveniji pri večjih organizacijah za izvajanje posredovanj s pomočjo živali (AAI) in jih primerjati s sistemom šolanja v dveh večjih tujih društvih, ki že vrsto let delujeta na tem področju (Pet Pa ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: konji;šport;preskakovanje ovir;dobrobit živali;diplomske naloge;
Preskakovanje ovir s konjem je danes najbolj popularen konjeniški šport v svetu in tudi v Sloveniji. Fizične in psihične obremenitve konj za preskakovanje ovir pa lahko resno ogrozijo njihovo fizično in mentalno stanje in posledično ogrozijo njihovo dobrobit. V nalogi smo se zato osredotočili na op ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: konjereja;konji;hlevi;preureditev;idejni načrt;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela je bil narisati idejni načrt za preureditev pritličja obstoječega gospodarskega objekta v hlev za konje z individualno uhlevitvijo. V enem delu objekta je trenutno govedo, drugi del pa je, razen dveh obstoječih boksov za konje, prazen. Ker v Sloveniji ni zakonsko predpisanih n ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: growing rabbits;individual cages;animal behaviour;ethology;daily rhythms;environmental enrichment;
The aim of our study was to examine average duration and frequency of behaviour of growing rabbits and possible influence of gnawing sticks as environmental enrichment on their daily rhythm of behavioural patterns duration. For this purpose 16 males of Slovenian sire line SI KA for meat production w ...
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: drobnice;ovce;koze;velike zveri;napadi;varovanje;diplomske naloge;
Zaradi stalne problematike sobivanja ljudi in velikih zveri se redno pojavlja škoda na drobnici, ki jo povzročata medved, predvsem pa volk. Namen diplomskega dela je preučiti načine varovanja drobnice pred napadi zveri ter njihovo učinkovitost, pomanjkljivosti in slabosti. Z željo ohranitve velikih ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: prašiči;prehrana živali;oljčni listi;oljčne tropine;hranila;energija;izkoristljivost;magistrske naloge;
Oljčni listi in tropine kot stranski produkt pri proizvodnji olja v naravi v prevelikih količinah predstavljajo ekološki problem, saj zaradi vsebnosti fenolnih spojin lahko zavirajo delovanje mikroorganizmov, prisotnih v okolju. Zaradi spojin, ki jih oljčni listi in tropine vsebujejo, in zaradi njih ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: