Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 266
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Jimmie H. Barrett, Protecting court - a practitioner's guide to court security;varovanje sodišč;ocene;
Jimmie H. Barrett, Protecting court - a practitioner's guide to court security, Mill City Press, Minneapolis, 2009, 137 pp
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: kriminologija;zelena kriminologija;varstvo okolja;
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake:
Kriminaliteta, nered in družbeno nadzorstvo v času ekonomske krize - kriminološke refleksije
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: policija;Slovenija;
V prispevku avtor predstavlja značilnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela, ki se je v zahodnih državah razvilo zaradi dolgoletne odtujenosti in slabega sodelovanja policije z občani in s skupnostmi. V skupnost usmerjeno policijsko delo poudarja sodelovanje, doseganje soglasja inskupno rešev ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Mangai Natarajan (Ed.): International crime and justice;kriminologija;kriminaliteta;kazensko pravosodje;recenzije;
Mangai Natarajan (Ed.): International crime and justice : Cambridge University Press, 2011 (533 pp.)
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kriminaliteta;strah pred kriminaliteto;dejavniki;Ljubljana;Slovenija;
A reflection on selected fear of crime factors in Ljubljana, Slovenia
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: kriminaliteta;družbeno nadzorstvo;legitimnost;policija;kazensko pravosodje;
Crime, social control & legitimacy
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kriminologija;postmoderna;kriminaliteta;preprečevanje;družbeno nadzorstvo;
The paper presents some latest views on crime prevention and its accompanying dilemmas. The author contemplates on the dimensions and concepts of crime prevention, at the same time presenting its role and significance, not forgetting the role that the state and politics play in its clarification. Cr ...
Leto: 2000 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: viktimizacija;viktimologija;kriminologija;kazenski postopek;kazensko pravo;
V prispevku avtor predstavlja nekatere glavne ugotovitve viktimologije in jih primerja s prizadevanji gibanja za žrtve kaznivih dejanj. V klasični kriminologiji sta vloga in položaj žrtev pogosto zanemarjani, vendar je v viktimoloških raziskavah analiza interakcij med storilcem in žrtvijo šla že tak ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Video in druga učna gradiva
Oznake: social sciences;criminology
The early beginnings of the literature on Slovenian Criminology go back to the early 1920s when Fran Milčinski, a judge with enough literary talent to depict complex issues of law and crime, published the first Slovenian novel on juvenile delinquency. In the 1930s, Aleksander Vasiljevič Maklecov, a ...
Leto: 2009 Vir: videolectures.net
Št. zadetkov: 266
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: