Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 43
Video in druga učna gradiva
Oznake: nepremičninske pravice;vrednost;ocenjevanje vrednosti;vrednotenje;vrednost strojev in opreme;
Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme : tema :Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičninskih pravic
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Video in druga učna gradiva
Oznake: ocenjevanje vrednosti nepremičnin;ekonomika podjetij;ekonomika nepremičninskega trga;vernost nepremičnin;nepremičninski trg;mode tržnega ravnovesja;
Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin : tema :Ekonomika nepremičninskega trga
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Strokovni članek
Oznake: delovna zastarelost;količnik ozdravljivosti;stroji;oprema;obnova;zamenjava;cenitev;
Delovna zastarelost strojev in opreme se velikokrat pojavlja v senci fizične obrabe oziroma gospodarske (ekonomske) zastarelosti. Na teh oblikah poslabšanja, torej v odvisnosti od fizičnega stanja strojev in opreme oziroma v odvisnosti od zunanjih vplivov (npr. spremembe predpisov), temeljijo tudi o ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: engineering projects;discounted cash flow;net present value;
Use of discounted cash flow methods for evaluation of engineering projects
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: nepremičninski trg;ekonomska rast;cena nepremičnin;statistične metode;real estate market;economic growth;market factors;statistical method;
In the last five years is on the Slovenian real estate market observed highly trend in market volatility in property prices. Developments in the housing market have drastically changed and also represent an important indicator of overall economic trends. There is a lot of factors that affect the mar ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: nepremičnine;vrednotenje nepremičnin;stanovanjske nepremičnine;trg nepremičnin;tržna analiza;Celje;
Diplomsko delo obravnava analizo trga stanovanjskih nepremičnin v celjski regiji. V teoretičnem delu diplome so opisani osnovni pojmi nepremičnin, trg nepremičnin, nepremičninsko posredovanje ter spremembe v zakonodaji s področja nepremičnin. V empiričnem delu so analizirane oglaševane in pogodbene ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: vrednotenje nepremičnin;ocena vrednosti;tržna vrednost;nepremičnine;nepremičninske pravice;vrednost zemljišč;metode ocenjevanja;nabavnovrednostni način;
V diplomskem delu je prikazano stanje nepremičninskega trga v Sloveniji in predstavljen postopek ocenjevanja tržne vrednosti nepremičninskih pravic. Opisane so metode za ocenjevanje vrednosti nepremičninskih pravic, ki so dandanes v uporabi v skladu z MSOV. V sklopu vsake od metod so predstavljeni n ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeni objekti;vrednost nepremičnin;vrednotenje nepremičnin;poškodbe objektov;poškodbe zgradb;škoda;ocena škode;zavarovalnice;zavarovanje nepremičnin;škodni primeri;
Diplomsko delo obsega vsebinske sklope, ki so podlaga pri ocenjevanju škod na gradbenih objektih za potrebe zavarovalnic in ki s svojo razlago prispevajo k spoznanju, kako se cenilec na osnovi sklenjene zavarovalne police, zavarovalnih pogojev ter ogleda in ocene škode samostojno odloči o upravičeno ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: diskontna mera;mera kapitalizacije;premija za tveganje;premija za ohranitev kapitala;neto sedanja vrednost;analiza nepremičninskih naložb;discount rate;capitalisation rate;risk premium;capital recovery premium;net present value;real estate investment analysis;special real estate appraisal;
Uporaba metod analize nepremičninskih in drugih naložb, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, se je uveljavila šele v zadnjih nekaj desetletjih. Kljub relativno veliki razširjenosti metod, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, projektni vodje po lastnem mnenju ne poznajo dovolj poseb ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: diskontna mera;mera kapitalizacije;premija za tveganje;premija za ohranitev kapitala;neto sedanja vrednost;analiza nepremičninskih naložb;
Uporaba metod analize nepremičninskih in drugih naložb, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, se je uveljavila šele v zadnjih nekaj desetletjih. Kljub relativno veliki razširjenosti metod, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, projektni vodje po lastnem mnenju ne poznajo dovolj poseb ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 43
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: