Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 58
Doktorska disertacija
Oznake: rebrinčevolistna hladnikovka;Hladnikia pastinacifolia;Apiaceae;kobulnice;Slovenija;endemična rastlinska vrsta;tkivna kultura;mikropropagacija;krioprezervacija;inkapsulacijska dehidracija;vitrifikacija;inkapsulacijska vitrifikacija;genetska stabilnost;RAPD;disertacije;
Hladnikia pastinacifolia Rchb. je monotipična endemična vrsta Apiaceae z zelo ozkim območjem razširjenosti, ki se pojavljajo samo v Sloveniji. Shranjevanje z zamrzovanjem (krioprezervacija) je ena od dejavnosti, s katero bi lahko bistveno prispevali k ohranjanju te redke in potencialno ogrožene vrst ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;naravoslovje;rastline;učilnica;tretješolci;odnos;mnenja;aktivnosti;spoznavanje okolja;razredna stopnja;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava rastline v učilnici. Glede na učni načrt in učbenike naj bi učenci vsaj enkrat v prvem triletju vzgojili rastlino in skrbeli zanjo. Cilj naloge je ugotoviti, kakšna in kolikšna je vzgoja rastlin v razredu, kakšno mnenje in odnos imajo učenci do rastlin, katere aktivnosti so ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;osnovne šole;Koroška;prvo triletje;drugo triletje;raziskovanje;pouk;varnost;kombinirani pouk;izkustveno učenje;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava varnostni vidik dela tekom učnega procesa na razredi stopnji pri naravoslovnih predmetih. V uvodnem delu so najprej predstavljene potencialne nevarnosti, na katere naj bi bil pripravljen učitelj, v nadaljevanju pa je raziskano, kolikšno pozornost namenjajo učitelji razredneg ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: biologija;spore;kalitev;gametofiti;praprot;rizoidi;diplomska dela;
Raziskali smo vpliv sterilizacije, mineralne sestave in strjevalca gojišča na kalitev spor in zgodnji razvoj gametofitov praproti Platycerium bifurcatum. Preučili smo, kako na kalitev spor praproti P. bifurcatum vplivajo razlike v mineralni sestavi Knopovega, dveh različkov Knudsonovega, Moorovega, ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: biologija;jasmonska kislina;ranitev;brsti;rizoidi;aposporni gametofiti;intermediati;diplomska dela;
Raziskali smo vpliv jasmonske kisline (JA) in ranitve ter sočasni učinek obeh dejavnikov na regeneracijo listov praproti Platycerium bifurcatum v tkivni kulturi. V MS gojišče z 0,01% saharoze ter z 0, 0.1, 1, 10 in 100 µM JA smo polagali neranjene ločene liste ter ločene liste, ki smo jih različno ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: ogljikovi hidrati;redukcijski sladkorji;spektrofotometrija;DNS reagenti;diplomske seminarske naloge;
Redukcijski sladkorji so primarni produkt fotosinteze in se uporabljajo za transport molekul za energijo. So vir materialov za tvorbo proteinov, polisaharidov, lipidov in celuloze. Vsebujejo karbonilne skupine, kar pomeni, da delujejo v različnih reakcijah kot redukcijsko sredstvo. Namen te diplomsk ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;biologija;predšolski otroci;Goričko;tla;talne živali;travniki;raziskave;načrtovanje;naravoslovje;žuželke;nevretenčarji;diplomska dela;
Namen diplomskega dela je na osnovi raziskav talnih živali na travniku načrtovati take naravoslovne dejavnosti, ki bi jih lahko izvedli predšolski otroci. Raziskovalno delo je potekalo v Rogašovcih na Goričkem, na izbranem območju z apnenčasto matično podlago. Nastavljali smo mrtvolovne talne pasti ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;fakultete;študenti;Maribor;Pedagoška fakulteta;prehrana;navade;zdrava prehrana;diplomska dela;
Zdrav način življenja obsega dobre prehranske navade, telesno dejavnost, izogibanje alkoholu in kajenju. Navade, povezane z zdravim načinom življenja, pridobimo že v mladosti, zato je zelo pomembno, da so vključene v izobraževanje od vrtca oziroma od šole naprej. Učitelji bi s svojim zgledom k temu ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: biologija;lepi čeveljc;semenska banka;kalitev;diplomska dela;
V diplomskem delu smo preverjali živost semen kukavičevk, nabranih na področju Slovenije, in shranjenih v semenski banki Botaničnega vrta v Ljubljani. Za preverjanje živosti 21 vrst kukavičevk, nabranih med leti 2007 in 2012, smo preiskusili in primerjali dve metodi: metodo s terazolijevim kloridom ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;prvo triletje;rastline;pouk;Pomurje;pogoji;rast;tretji razred;diplomska dela;
Zaradi svojega pomen za druga živa bitja in za človeka bi morale biti rastline vključene v pouk naravoslovja na vseh ravneh izobraževanja, torej tudi v prvem triletju. Zato mora učni načrt vključevati delo z rastlinami. Ker se učenci v prvem triletju največ naučijo preko konkretnih operacij, je zelo ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 58
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: