Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 14
Predgovor, spremna beseda
Oznake: kemija;revija Acta chimica Slovenica;ACSi;
Editorial
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: kemija;revija Acta chimica Slovenica;ACSi;
Editorial
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: devterirani kloroform;regeneracija;metode čiščenja;frakcionirana destilacija;jedrska magnetna resonanca;NMR spektroskopija;diplomske naloge;
V diplomski nalogi smo želeli regenerirati odpadni devterirani kloroform, ki je po uporabi za snemanje NMR spektrov, drugače zavržen. Regeneracije smo se lotili s predposkusi z nedevteriranim kloroformom, kateri so nas usmerjali pri čiščenju realnega vzorca. Uporabili smo več metod ločevanja, in sic ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: organska kemija;enini;acetileni;dimerizacija;paladijevi kompleksi;Heckova reakcija;magistrska dela;
V magistrskem delu smo se ukvarjali z razvojem metode za selektivno gem-dimerizacijo terminalnih acetilenov. Na primeru modelne reakcije fenilacetilena (1a) smo optimizirali reakcijske pogoje, to je izbira katalizatorja, topila, temperature in reakcijskega časa. Kot izhodne substrate smo uporabili r ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: organska sinteza;alkini;triazoli;triazolijeve soli;tripropargilamin;klik reakcije;nukleofilna substitucija;diplomska dela;
V diplomskem delu smo se ukvarjali s sintezo in karakterizacijo tripropargilamina in derivatov te spojine. Tripropargilamin smo pripravili z nukleofilno substitucijo amonijevega hidroksida s propargil bromidom pri povišani temperaturi. V nadaljevanju smo pripravili tri aromatske azide, ki smo jih v ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: semikarbazid;diazenkarboksamidi;koordinacijske spojine;protitumorska aktivnost;metiliranje;derivati piridina;piridinijeva sol;diplomska dela;
V želji razviti učinkovino s protitumorskim delovanjem smo zastavili sintezno pot, po kateri bi pripravili diazenkarboksamidni derivat s povečano topnostjo in sposobnostjo koordinacije na prehodne kovine. V eksperimentalnem delu diplomske naloge smo iz fenilizocianata in 2-hidrazinopiridina pripravi ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: organska sinteza;1,1-dibromoalkeni;geminalni dibromoalkeni;ilid;aldehidi;Corey-Fuchs reakcija;diplomska dela;
Pri diplomskem delu smo se ukvarjali s sintezo izbranih geminalnih dibromoalkenov. Le-te smo pripravili iz vrste komercialno dostopnih aromatskih in heteroaromatskih aldehidov. Sintezo smo izvedli preko prve stopnje Corey-Fuchs sinteze, kjer smo izhodnemu aldehidu dodali trifenilfosfin in tetrabromo ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: barvila;fluorescenca;fluorofori;azo spojine;organska sinteza;Claisenova kondenzacija;diplomska dela;
Na podlagi molekulskih sond, ki so kazale ugodne optične lastnosti za uporabo v fluorescenčni mikroskopiji in vezavne lastnosti na odlage proteina tau, je bila zasnovana spojina 4-(4-((4-(etil(2-fluoroetil)amino)fenil)diazenil)fenil)-6-metil-2-okso-2H-piran-3-karbonitril. Na podlagi literaturnih pod ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: -;
-
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: cisplatin;carboplatin;diazenecarboxamide;glutathione;anti-cancer activity;
Design and evaluation of biological activity of diazenecarboxamide-extended cisplatin and carboplatin analogues
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Št. zadetkov: 14
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: