Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 97
Izvirni znanstveni članek
Oznake: časi pretočni;diagrami;diagrami pretoka;naročila;operacije;organizacija;pretočni čas;vsebine dela
Pretočni čas operacije, ki je najkrajša enota pretočnega časa naročila, pomeni izhodišćni podatek za dejansko načrtovanje in krmiljenje proizvodnje. Tega časa ni mogoče izračunati, ampak ga je mogoče le meriti. Slovenska podjetja vidijo v skrajšanju pretočnega časa operacij in s tem tudi naročil vel ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Ni določena
Oznake: produktivnost;vitka proizvodnja;snemanje časov;gumijasta odvodna cev;delovno mesto;
V magistrskem delu je opisan postopek optimizacije delovnega mesta za povečanje produktivnosti izdelave gumijaste odvodne cevi. Brez optimizacije procesa izdelave izdelka leta 2021 v podjetju ne bi mogli več izdelati zadostne količine izdelkov. Prvi korak izvajanja dela je bil popis trenutnega stanj ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Ni določena
Oznake: množična strežba;model M/M/1 z omejenim prostorom za čakanje;model M/M/r z omejenim prostorom za čakanje;organizacija servisne dejavnosti;servis gospodarskih vozil;
V diplomski nalogi smo za servis gospodarskih vozil višjega cenovnega razreda poizkušali izboljšati povprečni čakalni čas stranke za opravljanje servisa. Na podlagi obstoječih teorij množične strežbe, ki so predstavljene v drugem poglavju, smo izbrali najprimernejša modela za naš primer, to sta mod ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Video in druga učna gradiva
Oznake: proizvodni sistemi;modeliranje;poslovni procesi;načrtovanje;učbeniki;
Planiranje in krmiljenje proizvodnje
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: načelo sorazmernosti;represivni ukrepi;prekrškovni postopek;inšpekcijske službe;upravni postopek;diplomske naloge;
Načelo sorazmernosti v inšpekcijskih stvareh na občinski ravni
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za upravo (UL FU)
Magistrsko delo
Oznake: Slovenija;investicije;kapital;podjetje;povpraševanje;modeli;raziskave;analiza;
Leto: 2016 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Ni določena
Oznake: projekt tim oblikovanje tima timske vloge projektni management;
Pri gradnji projektnega tima je pomembno, da se upoštevajo ne le sposobnosti in izkušnje posameznikov za izvedbo projekta, temveč tudi njihove osebnostne lastnosti ter sposobnost delovanja v timu. Skupina ljudi, ki so izbrani za isto nalogo, pa se mora nadalje skozi izvajanje projekta razvijati in d ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Ni določena
Oznake: projektno vodenje;infrastrukturni projekt;enodružinska hiša;stroški projekta;aktivnosti;
V zaključni nalogi obravnavamo projektno obvladovanje infrastrukturnega objekta, na primeru gradnje enodružinske hiše. Želimo, da bo bodočim graditeljem v oporo pri gradnji, časovnem sosledju aktivnosti in pri praktičnem izračunu stroškov nastalih med gradnjo. Za podroben prikaz projektnega obvladov ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Ni določena
Oznake: analiza koristnosti;analiza stroškov;kriteriji;alternative;primerjanje;odločanje;
V zaključni nalogi smo iskali rešitev za izkop jarka za polaganje optičnega kabla. V prvem delu smo predstavili analizo koristnosti, analizo stroškov, analizo koristnosti in stroškov ter metode odločanja. Na podlagi omenjenih metod za podporo odločanja smo v nadaljevanju prišli do končne odločitve. ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Ni določena
Oznake: mrežno planiranje;projektno vodenje;sočasni inženiring;mrežni diagrami;komunikacija;
V diplomski nalogi je predstavljen predlagani model projektnega vodenja sočasnega usvajanja namenskih industrijskih naprav. V prvem delu diplomske naloge je predstavljena metodologija projektnega vodenja in potrebne teoretične osnove za razumevanje le-te. V eksperimentalnem delu naloge je predstavlj ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Št. zadetkov: 97
Ključne besede:





Leto izdaje:





Avtorji:





Repozitorij:

Tipologija:





Jezik: