Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 107
Diplomsko delo
Oznake: boniteta;kazalniki;finančna poročila;podatki;podjetje;ocenjevanje;bilance stanja;poslovni rezultati;računovodski izkazi;
Letno poročilo kot podatkovna podlaga presojanja bonitete podjetja : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: odgovornost;etika;poslovna etika;certifikati;kvaliteta;zagotavljanje kvalitete;komunala;odpadki;predelava;recikliranje;podjetje;ISO;mednarodni standardi;uspešnost poslovanja;gospodarjenje;kultura podjetja;promocija;predstava;komuniciranje;humanizacija dela;družbena odgovornost;povezanost;potrebe;teorija;delovanje;izboljšave;strategija;programi;Slovenija;Saubermacher & Komunala;Murska Sobota;d.o.o.;Diplomske naloge;Certifikati kakovosti;ISO 9001:2000;Ravnanje z odpadki;ISO 14001;Certifikati družbene odgovornosti;SA 8000;Etničnost poslovanja;Povezovanje;Osebna odgovornost;Človeško obnašanje;Odgovornost;Družbena odgovornost;Poslovna uspešnost;Pomurje;Poslovna etika;Gospodarsko poslovanje;Sprejemanje odločitev;
Koncept družbene odgovornosti in etike v podjetju Saubermacher & Komunala d.o.o. : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: boniteta;podjetje;delovna organizacija;računovodstvo;finančna analiza;kvaliteta;Slovenija;konkurenca;konkurenčnost;finančno računovodstvo;finančna sredstva;poslovni rezultati;računovodski izkazi;kazalniki;informacije;indikatorji;ekonomsko ravnotežje;uspešnost poslovanja;učinkovitost;realizacija;poslovne finance;financiranje;Boniteta podjetij;Diplomske naloge;Strateški položaj;Vplivi;Računovodsko proučevanje;Dejavniki;Podjetja;Bonitetna kontrola;Presoja;Uravnoteženje;Ekonomski kazalci;Finančne institucije;Združitev;Finančni sektor;
Presojanje bonitete podjetja "X" v primerjavi s konkurenčnim podjetjem "Y" : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: varstvo okolja;poslovna politika;javno podjetje;komunala;ekologija;politika okolja;podjetje;poslovanje;vodenje;mednarodni standardi;ISO;upravljanje;uspešnost poslovanja;gospodarjenje;življenjsko okolje;kvaliteta;povezanost;ekološko ravnotežje;onesnaževanje okolja;okolje;Slovenija;meritve;Nigrad;Javno komunalno podjetje;Maribor;d.d.;Diplomske naloge;Okoljska politika;Planiranje procesov;Okoljski vplivi;Podporna dejavnost;Ekološka politika;Ekološke izboljšave;Poslovna uspešnost;Ekonomija okolja;Ugotavljanje zmožnosti;Ekološki vidik;ISO 14001;Metode zagotavljanja kakovosti;Ravnanje z odpadki;ISO standardi;Standardi kakovosti;ISO 9001:2000;Organizacijska struktura;Certifikati kakovosti;
Varstvo okolja v podjetju Nigrad d.d. : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: banke;posojila;kreditiranje;krediti;tveganje;mala podjetja;srednja podjetja;Slovenija;kreditne ustanove;bančno poslovanje;garancije;zavarovanje;finančni instrumenti;boniteta;kontrola;dejavnost;financiranje;denarni tokovi;Nova kreditna banka Maribor;Maribor;d.d.;Diplomske naloge;Gospodarska pomoč;Finančni viri;Kreditne institucije;Oblike sodelovanja;Kreditni sistem;Odobravanje kredita;Mala in srednje velika podjetja;Finančna pomoč;
Možnosti kreditiranja slovenskih malih in srednje velikih podjetij s pomočjo bančnih kreditov na primeru NKBM d.d. : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: gradbena industrija;podjetje;gradbeništvo;računovodstvo;poslovni rezultati;gospodarnost;ekonomičnost;kazalniki;indikatorji;uspešnost poslovanja;analiza poslovanja;donos;ocenjevanje;panoge dejavnosti;bilance stanja;bilance uspeha;kalkulacije;obračuni;računovodski izkazi;finančna analiza;finančno poslovanje;strategija;metode;Gradbena podjetja;Diplomske naloge;Poslovna uspešnost;Ekonomski kazalci;Računovodsko proučevanje;Finančni rezultati;
Analiza učinkovitosti in uspešnosti podjetja X gradbene dejavnosti na podlagi računovodsko-finančnih kazalnikov : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: banke;bančno poslovanje;strokovne službe;boniteta;podjetje;kazalniki;indikatorji;kreditiranje;krediti;poslovne banke;bančništvo;finančni kapital;Slovenija;financiranje;posojila;finančna sredstva;finančno poslovanje;tveganje;regulacija;merila;ocenjevanje;metodologija;modeli;dokumentacija;finančne ustanove;poslovni rezultati;kreditna sposobnost;kapital;denarni tokovi;mednarodne organizacije;mednarodni sporazumi;Basle Committee on Banking Supervision;Basle;Diplomske naloge;Tvegani kapital;Dogovori;Bančno tveganje;Bonitetna kontrola;Baselski sporazum;Kreditno tveganje;Bančni sistem;Operativni sistemi;Bančni posli;Vrednostni sistem;Merjenje učinkovitosti;Poslovne banke;Obvladovanje tveganja;Bonitetne ocene;Klasifikacija procesov;Komitenti;Razvrščanje v skupine;
Organizacija bonitetnih služb v slovenskih bankah : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: gradbena industrija;gradbeništvo;računovodstvo;stroškovno računovodstvo;stroški;kalkulacije;analiza poslovanja;ocenjevanje;panoge dejavnosti;indikatorji;finančna analiza;finančno poslovanje;strategija;metode;Gradbena podjetja;Diplomske naloge;Stroškovna mesta;Obvladovanje stroškov;Gradbena dela;Porazdelitve stroškov;
Obvladovanje stroškov v gradbenem podjetju : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: investicije;investicijsko odločanje;projekti;regulacija;ocenjevanje;razvojni projekti;odpadki;papirna industrija;predelovalna industrija;podjetje;družbe;uspešnost poslovanja;učinkovitost;analiza poslovanja;finančna sredstva;financiranje;gospodarjenje;kazalniki;indikatorji;ekonomski vidik;okolje;Slovenija;strategija;VIPAP Videm Krško;Videm;Krško;d.d.;Diplomske naloge;Investicijski projekti;Papirni odpadki;Naložbe;Razvojne možnosti;Ekonomski kazalci;Presoja;
Investicija v predelavo odpadnega papirja v podjetju Vipap Videm Krško d.d. : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: telekomunikacije;televizija;storitve;oblikovanje cene;prodajna cena;politika cen;zakonodaja;stroški;analiza stroškov;strategija;dejavnost;elektronsko poslovanje;prenosni sistemi;avdiovizualna sredstva;cilj;internet;računalniške mreže;Slovenija;Kabelsko razdelilni sistem Tabor;Maribor;d.d.;Diplomske naloge;Kabelska komunikacijska omrežja;Telekomunikacijske storitve;Avdiovizualne komunikacije;Določanje cen;Kabelski sistemi;Porazdelitve stroškov;Internetne povezave;Naročniki;Kabelska televizija;Ciljani skrining;Dejavnosti;Kabelska omrežja;Stroški;Proučevanje;
Oblikovanje prodajne cene ponudnika telekomunikacijskih storitev : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 107
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: