Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Jean Dubuffet;informel;motiv zidu;
Zid je eden najpriljubljenejših motivov v umetnosti informela in tako tudi priljubljena tema slikarjev, kot so Dubuffet, Tapies in Burri. Članek predstavlja, kako je bil ta motiv že realiziran v zgodovini, predvsem pri renesančnih umetnikih, kot so del Castagno, Fra Angelico in Leonardo, ter poznejš ...
Leto: 2009 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: likovna umetnost;zgodovinska antropologija;umetnostna zgodovina;
V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so se v humanističnih in družboslovnih znanostih odločilno uveljavili novi epistemološki pristopi, kot so strukturalizem, semiotika, poststrukturalizem, dekonstrukcija, pofreudovska psihoanaliza, novo branje Marxa in druge. V zgodovinopisju sta odpirali nova ...
Leto: 2009 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: pozni srednji vek;renesansa;svetiki;ikonografija;krščanska ikonografija;15./16. st.;svetniška ikonografija;erotika;golota;Kristus;Marija;
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: srednjeveška umetnost;pasijon;umetnostna zgodovina;golota;Kristus;
V poznem srednjem veku se je večkrat zastavljalo vprašanje, ali so ljudje med pasijonom kdaj videli odraslega Kristusa golega in ali se meditacije žensk (in tudi nekateri moških) ne mudijo predolgo na Kristusovem perizoniju in tistim, kar je pod njim. Na prvotnih prizorih pasijona je Kristus oblečen ...
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Loreto;Santa casa;Trsat;Slovani;
Vloga Slovanov v legendi o Nazareški hišici (Santa casa di Loreto)
Leto: 2005 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovensko slikarstvo;slovenska umetnost;zgodovina;zgodovinsko slikarstvo;umetnostna zgodovina;
Leto: 1974 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Valentin Metzinger;baročna umetnost;odrta koža;fantazme;smrt;Valentin Metzinger;l'art baroque;l'écorché;les fantasmes;la mort;
L'écorché:à propos du châtiment de saint Barthélemy
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Specialistično delo
Oznake: Slovenija;finance;premoženje;upravljanje;vzajemni skladi;trg kapitala;Vzhodna Evropa;Južna Evropa;
Leto: 2005 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;pokrajinsko slikarstvo;arhitektura;bivanjski prostor;učinek;dojemanje;magistrska naloga;
Pri snovanju te magistrske naloge sem izhajala iz lastnih slik, iz zanimanj in aspektov, ki so se akumulirali v zadnjih nekaj letih. Skozi nalogo sem poskušala razložiti in se poglobiti v različne vsebinske kot vizualne vidike, iz katerih črpam svoje delo. Fokus pisanja sta tako motiva, s katerima s ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;umetniški objekt;estetska izkušnja;animizem;antropomorfizem;empatija;magistrska naloga.;
Izhodišče moje magistrske naloge je raziskovanje animističnega mišljenja kot načina soočanja z umetniškim delom – umetniškim objektom. Do zanimanja za animistično mišljenje me je pripeljalo spontano ustvarjalno raziskovanje tekom magistrskega študija, ki se je odražalo kot iskanje dialoga in komprom ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: