Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 74
Diplomsko delo
Oznake: bioinsekticid;Bacillus thuringiensis;insekticidni kristalni proteini;škodljivci;transgene rastline;odpornost;
Bakterijski bioinsekticidi predstavljajo zamenjavo za kemične insekticide, vendar je njihova uporaba omejena, saj ima večina mikrobov ozek spekter delovanja, ki jim omogoča, da ubijejo le določeno vrsto škodljivca. Kristalni insekticidni proteini bakterije Bacillus thuringiensis (Bt), imenovani tudi ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: nanomateriali;celične linije;proteinska korona;
Testirali smo vplive neoplaščenih in z govejim serumskim albuminom (BSA) oplaščenih nanomaterialov (NM) amorfnega ogljika (CB), grafenovega oksida (GO), titanovega dioksida (TiO2) in titanovega dioksida, prevlečenega s polivinilpirolidonom (TiO2 PVP) na celične kulture človeških celic. Površino vsak ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ekvinatoksin II;veliki unilamelarni vezikli;hemoliza;triptofanska fluorescenca;
Ekvinatoksin II (Eqt II) je proteinski toksin iz konjske morske vetrnice (Actinia equina), ki ga uvrščamo v družino aktinoporinov. Vetrnicam služi za plenjenje in obrambo pred plenilci. Eqt II tvori kationsko selektivne pore v tarčnih lipidnih membranah. Proces tvorjenja pore vključuje vezavo Eqt II ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: MACPF;CDC;metridiolozin;morska vetrnica;
Glede na prgišče člankov objavljenih objavljenih pred štiridesetimi leti, morska vetrnica Metridium senile vsebuje citolitičen protein, ki ga inhibira holesterol. Prav tako naj bi citolitične proteine vsebovala morska vetrnica Alicia mirabilis, njihovo prisotnost nakazujejo medicinska poročila o poš ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: utišanje gena;stefin B;oksidativni stres;sesalske celice;shRNA;transfekcija;
Oksidativni stres je posledica neravnovesja med produkcijo reaktivnih kisikovih spojin in antioksidacijskimi mehanizmi. V celici so prisotni različni antioksidacijski mehanizmi, ki pa niso povsem zanesljivi in ob visokih koncentracijah reaktivnih kisikovih spojin vseeno pride do poškodb v celicah, s ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: egerolizini;RahU;ceramid fosfoetanolamin;rojenje;
Protein RahU, ki ga sintetizira bakterija Pseudomonas aeruginosa, uvrščamo v proteinsko družino egerolizinov (Pfam 06355), ki vključuje predstavnike predvsem iz gliv in bakterij. Skupna lastnost glivnih in bakterijskih egerolizinov je njihova vezava na membranske lipide, nekateri izmed njih pa vsebu ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: egerolizin;membranski toksin;insekticid;
Egerolizini so družina majhnih (13-20 kDa) β-strukturiranih proteinov, ki jih najdemo pri predstavnikih evkariontov in prokariontov. Večina egerolizinov interagira z membranskimi lipidi, pri določenih pa so odkrili lastnost porotvornosti v interakciji s proteinskim partnerjem. Bakterije, ki ima ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: Alzheimerjeva bolezen;demenca;
Alzheimerjeva bolezen je v današnjem času ena izmed najpogostejših nevrodegenerativnih bolezni, njena pojavnost pa se še povečuje. Obstajajo številne raziskave, ki se ukvarjajo z vzroki za njen nastanek. Nekaj jih trdi, da imajo glive pomemben vpliv na nastanek te bolezni. Trenutno je premalo dokazo ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: mikroplastika;kopenski raki;enakonožc;vpliv na prehranjevanje;
Osrednja tema naše raziskave je bila plastika, ki pod različnimi pogoji razpade na delce manjše od 5 mm, t.j. mikroplastika. Mikroplastiko lahko pridobimo v obliki vlaken iz oblačil, kot delce iz kozmetičnih proizvodov, kot stranski proizvod večjih plastičnih delov ipd. V nalogi smo želeli proučiti, ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: egerolizini;nigerolizin A2;RahU;pleurotolizin A2;ceramid fosfoetanolamin;različni steroli;
Pomembna lastnost egerolizinov je vezava na različne lipide, lipidne vezikle ali lipidne dvosloje. Egerolizini lahko oblikujejo pore sami ali v kombinaciji s partnerskim proteinom z domeno MACPF (angl. membrane attack complex/perforin). Zaradi tega so uporabni kot označevalci lipidov in primerni za ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 74
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: