Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 19
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: e-services repository;ontologies;semantic web;
E-services have significantly changed the way of doing business in recent years. We can, however, observe poor use of these services. There is a large gap between supply and actual eservices usage. This is why we started a project to provide an environment that will encourage the use of e-services. ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Ni določena
Oznake: jablana;ekološka pridelava;rez;gnojenje;pridelek;
Leta 2012 smo na ekološki kmetiji Pavlič proučevali vpliv interakcije gnojenja z različnimi odmerki gnojila (500 kg Plantella Bioorganic /ha oz. 19,75 kg/ha N in 1000 kg Plantella Bioorganic /ha oz. 39,50 kg/ha N) in različnimi načini rezi (standardna in močna rez) na vegetativno in generativno rast ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: tehnični dolg;upravljanje tehničnega dolga;spletne platforme;razširitveni moduli;diplomske naloge;
Področje upravljanja tehničnega dolga velja za ključno točko v industriji razvoja informacijskih rešitev. Tehničen dolg je dolgoročno škodljiv. Na kratki rok ga lahko koristno izkoriščamo. Zaradi kontinuiranih sprememb na trgu in potrebe po agilnosti pri razvoju sodobnih informacijskih rešitev prido ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: ocenjevanje truda;agilni razvoj;mobilna aplikacija;Planning poker;diplomske naloge;
Ocenjevanje truda pri razvoju programske opreme je proces, ki lahko zelo pomaga pri planiranju projekta. V diplomskem delu predstavimo proces ocenjevanja truda, elemente procesa ter aktivnosti, katere se izvajajo. Osredotočamo se na ocenjevanje truda pri agilnem razvoju informacijskih sistemov ter k ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: zaledni sistemi;serverless;mobilne aplikacije;diplomske naloge;
Področje implementacije zalednih sistemov za mobilne rešitve lahko že pred začetkom projekta predstavlja težavo, sploh zaradi tega, ker je na voljo ogromno poti, po katerih se lahko sprehodimo, vse pa nas ne vodijo na cilj, vsaj ne racionalen. V diplomski nalogi so predstavljeni vsi sestavni deli za ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: avtomatizacija testiranja;primerjava;funkcionalni testi;ogrodja;diplomske naloge;
Spletne aplikacije se s časom izboljšujejo in imajo vse več funkcionalnosti, kar privede do potrebe po avtomatizaciji testiranja. V diplomskem delu so predstavljeni načini testiranja in življenjski krog testiranja, diplomsko delo pa se osredotoča na avtomatsko funkcionalno testiranje. Izmed množice ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: enostranske spletne aplikacije;avtomatizacija testiranja;Nightwatch.js;testni primerki;diplomske naloge;
V diplomskem delu smo raziskovali posebnosti enostranskih spletnih aplikacij in jih primerjali s klasičnimi. Preučevali smo področje avtomatizacije in obvladovanja kakovosti, pregledali in uporabili smo dobre prakse in model. Definirali smo testne scenarije in nato z orodjem Nightwatch.js zagnali tr ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: testiranje;avtomatizacija;regresijsko testiranje;diplomske naloge;
V diplomskem delu smo se ukvarjali z avtomatiziranim regresijskim testiranjem spletne informacijske rešitve. Testiranje je vedno bolj prepoznano kot pomemben del razvoja programske opreme. Predstavili smo metode in nivoje testiranja, opredelili funkcijsko testiranje in pomembnost predstavitve rezult ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: React Native;Android;iOS;Splet;neprekinjena dostava;ponovna uporaba kode;diplomske naloge;
Diplomsko delo predstavi realizacijo informacijske rešitve za platforme Android, iOS in splet z uporabo ogrodja React Native. Namen in cilj tega dela je opisati cikel neprekinjene dostave izdelka za različne platforme in raziskati, kolikšno stopnjo ponovne uporabe kode je mogoče doseči pri tem. Naj ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Doktorska disertacija
Oznake: ponovna uporaba;načrtovalski vzorci;ontologije;semantični splet;repozitorij načrtovalskih vzorcev;voden dialog;inteligenten algoritem;
Doktorska naloga se ukvarja s problematiko izboljšave ponovne uporabe na področju programskega inženirstva. Kot ovira pri ponovni uporabi na osnovi vzorcev se kaže težavna izbira ustreznega vzorca. Zato naloga predstavi sistem, ki vključuje tako eksperte s področja načrtovalskih vzorcev kot tudi nei ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 19
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: