Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: polymer nanocomposites;wastewaters;coloures wastewaters;clay minerals;dye adsorption;hydrogels;
Polymer nanocomposite hydrogels for water purification
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: nanotechnology;nanofibres;electrospinning;3D-structure;
Electrospinning is a method based on the use of electrostatic forces for producing continuous fi bres with the diameter from between ten nanometres to some micrometres. Such fi ne fi bres cannot be produced with conventional methods for the production of nonwovens. The nanofibres formed with electro ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Ni določena
Oznake: biobased materials;mechanical properties;paper;packaging;dissemination of research result;
First international conference in the scope of FibreNet project funded by European Commission. The conference brings the FibreNet together international representatives from industry and academia to discuss opportunities and strengths related to bio-based fibre products. In three consecutive session ...
Leto: 2019 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: PET vlakna;temperaturna obdelava;struktura PET vlaken;Raman spektroskopija;orientacija;
Vpliv toplotne obdelave PET vlaken na strukturo vlaken : diplomsko delo univerzitetnega študija tekstilstva
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tekstilna vlakna;polietilen-tereftalat;struktura;toplotna obdelava;ramanska spektroskopija;
Polietilentereftalatna (PET) vlakna so med procesom njihovega oblikovanja in preoblikovanja, med barvanjem, plemenitenjem in med drugimi procesi izpostavljena visokim temperaturam. Toplotna obdelava pri temperaturah nad temperaturo steklastega prehoda vpliva na kristaliničnost, dimenzije kristalitov ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: magnetne tekočine;specifična absorpcijska stopnja;viskoznost;magnetne izgube;magnetno polje;magistrske naloge;
Magnetne tekočine sodijo v kategorijo nanomaterialov zaradi velikostnega razreda suspendiranih magnetnih nanodelcev v nosilni tekočini. Njihova uporabnost se kaže na različnih področjih inženiringa, znanosti in medicine. Ena izmed pomembnejših lastnosti magnetne tekočine je viskoznost, ki je bila pr ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Doktorska disertacija
Oznake: plasteni silikati;montmorilonit;nanokompozitni hidrogeli;adsorbcija barvil;lastnosti koloidnih sistemov;ultrafiltracija;
POVZETEK Cilj naloge »Sinteza nanokompozitnih hidrogelov v porah PP membrane« je bil sintetizirati nanokompozitni hidrogel z vključenimi nanodelci mineralov glin v porah PP membrane s sposobnostjo razbarvanja tekstilnih odpadnih vod. V raziskavi smo uporabili organsko modificirane m ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: poli(N-isopropilakrilamide) hidrogel;hidrogel;DTIR;mehanizem polimerizacije;nabrekanje;SEM;poly (N-isopropylacrylamide) hydrogel;UV polymerization;FTIR;polymerization mechanism;swelling properties;
This contribution is focused on the determination of polymerization and crosslinking mechanism of poly (N-isopropyl- acralymide) hydrogel and its swelling properties. Hydrogels were synthesized by environmental friendly UV polymerization method, from monomer N-isopropylacrylamide (NIPAM) and crossli ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: PET fibre;structure;property;wool-type;low-pilling type;crystalline structure;
Two PET wool-type fibres were studied for this research, i.e. a normal wool-type and a low-pilling modification. The structural morphology and crystalline orientation of the fibres were investigated by means of wide-angle x-ray scattering (WAXS), density measurements and infrared (IR) spectroscopy. ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: nanotehnologija;celuloza;nanokristali;nanotechnology;cellulose nanocrystals;
Development and characterization of novel electrospun matrices with embedded CNC for air filtration
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: