Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 62
Video in druga učna gradiva
Oznake: vzgoja in izobraževanje;sociologija;državljanska vzgoja;etika;
Gradiva za poučevanje Državljanske vzgoje in etike v osnovni šoli : zbornik prispevkov s seminarja za učitelje Državljanske vzgoje in etike v OŠ, Maribor, 30. in 31.3.2007
Leto: 2007 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: metodologija;šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;dijaki;
Teoretično-metodološka zastavitev preučevanja šolske uspešnosti
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;dijaki;spol;razlike med spoloma;
Spol in šolska uspešnost
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;študij;Univerza v Mariboru;percepcija študija;izbira študija;študijske navade;uspešnost študija;študenti;
Social dimensions of student population in Slovenia : report on research results
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;zaposlovanje;spol;moško delo;žensko delo;predsodki;stereotipi;neenakost;
Področje zaposlovanja je področje, kjer je neenakost med spoloma najbolj prisotna. Predvsem so ženske tiste, ki so deležne neenake obravnave. Neenakost med spoloma je mogoče najti v vseh družbah in kulturah. Te se med seboj razlikujejo zgolj v stopnji neenakosti, kar pomeni, da je ponekod ženskam om ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;kariera;moški;ženske;napredovanje;učitelji;enake možnosti;diplomska dela;
V diplomskem delu smo predstavili, kako so na ravni osnovne in srednje šole v Sloveniji zastopani učitelji in učiteljice, kako napredujejo v času svoje profesionalne kariere, ali med njimi obstajajo razlike pri napredovanju in kateri dejavniki jih k temu spodbujajo in kateri jim to preprečujejo. Vzp ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;šport;spolni stereotipi;spolne vloge;socializacija;športna vzgoja;diplomska dela;
Spolni stereotipi v športu : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;pravo;zakoni;mladoletniki;delinkventi;spremembe;Slovenija;vzgojni ukrepi;socialne veščine;diplomska dela;
Zakonodaja v Sloveniji je s sprejemom Zakona o navodilih in prepovedih (1995) omogočila sistemsko urejeno delo z družinskimi okolji, da bi s tem zagotovili trajnejšo in stabilnejšo preventivo v zvezi z delinkvenco otrok in mladostnikov. Na duševni razvoj otroka oziroma mladostnika imajo velik vpliv ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;žensko vprašanje;položaj;politika;Slovenija;spol;angažiranost;volilni sistem;politične stranke;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava participacijo žensk v politiki in govori o neenaki zastopanosti žensk in moških v politiki. Prikazuje mesto žensk v sodobnih demokracijah in dejavnike, ki vplivajo na politično uveljavitev žensk. Namen diplomskega dela je predstaviti in preučiti mesto žensk v slovenskem poli ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;sociologija kulture;mladostniki;najstništvo;zvezdništvo;imidž;identiteta;slava;promocija;publiciteta;soap opere;rebeldemanija;telenovele;diplomska dela;
V diplomskem delu, z naslovom MLADOSTNIKI IN ZVEZDNIŠTVO, ŠTUDIJA PRIMERA POPULARNOSTI TELENOVELE REBELDE, smo želeli raziskati odnos mladostnikov do zvezdnikov. Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na dva glavna dela. V prvem, teoretičnem delu, smo obravnavali fenomen produkcije zvezdništva. Za ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 62
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: