Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 55
Video in druga učna gradiva
Oznake: vzgoja in izobraževanje;sociologija;državljanska vzgoja;etika;
Leto: 2007 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: metodologija;šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;dijaki;
Teoretično-metodološka zastavitev preučevanja šolske uspešnosti
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;dijaki;spol;razlike med spoloma;
Spol in šolska uspešnost
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;študij;Univerza v Mariboru;percepcija študija;izbira študija;študijske navade;uspešnost študija;študenti;
Social dimensions of student population in Slovenia : report on research results
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;spolni stereotipi;množični mediji;oddaje;analiza;resničnostni šovi;Big Brother;diplomska dela;
POVZETEK V poznih osemdesetih in začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so ustvarjalci televizijskih programov iskali nekaj novega, nekaj razburljivega in nekaj, kar bo pritegnilo množico ljudi pred televizijskimi ekrani. Tako se je rodila resničnostna televizija, žanr, ki je sestavljen iz ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;zaposlovanje;spol;moško delo;žensko delo;predsodki;stereotipi;neenakost;
Področje zaposlovanja je področje, kjer je neenakost med spoloma najbolj prisotna. Predvsem so ženske tiste, ki so deležne neenake obravnave. Neenakost med spoloma je mogoče najti v vseh družbah in kulturah. Te se med seboj razlikujejo zgolj v stopnji neenakosti, kar pomeni, da je ponekod ženskam om ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;šport;spolni stereotipi;spolne vloge;socializacija;športna vzgoja;diplomska dela;
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;pravo;zakoni;mladoletniki;delinkventi;spremembe;Slovenija;vzgojni ukrepi;socialne veščine;diplomska dela;
Zakonodaja v Sloveniji je s sprejemom Zakona o navodilih in prepovedih (1995) omogočila sistemsko urejeno delo z družinskimi okolji, da bi s tem zagotovili trajnejšo in stabilnejšo preventivo v zvezi z delinkvenco otrok in mladostnikov. Na duševni razvoj otroka oziroma mladostnika imajo velik vpliv ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;žensko vprašanje;položaj;politika;Slovenija;spol;angažiranost;volilni sistem;politične stranke;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava participacijo žensk v politiki in govori o neenaki zastopanosti žensk in moških v politiki. Prikazuje mesto žensk v sodobnih demokracijah in dejavnike, ki vplivajo na politično uveljavitev žensk. Namen diplomskega dela je predstaviti in preučiti mesto žensk v slovenskem poli ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;žensko vprašanje;feminizem;seksualnost;medijske podobe;psihoanaliza;oblast;diplomska dela;
Naloga teoretično obravnava nekatere pomembnejše teorije ženske seksualnosti in povezavo slednje z močjo in družbenim položajem žensk. Vključuje psihoanalitični pogled Sigmunda Freuda na ženski seksualni razvoj in feministične kritike tega razumevanja s stališča družbenega konstruktivizma, zlasti pa ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 55
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: