Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 72
Izvirni znanstveni članek
Oznake: športna gimnastika;vaje na parterju;salto;pristanki;biomehanika;analiza;
In our research we focus on certain characteristics of salto landings that were performed on European Championships 2004. Our goal is to determine characteristics which have influence on the magnitude of the landing mistake. We analyzed saltos which were performed by senior gymnasts (N=97) who were ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;orientacija;narava;igra;razvoj prostorskih predstav;učenje;
V diplomskem delu so opisane dejavnosti, ki jih lahko uporabimo za predstavitev in izvedbo fotoorientacije za otroke v predšolskem obdobju. Želeli smo ugotoviti, ali je smiselno izvajanje teh dejavnosti v predšolskem obdobju, in takoj spoznali, da v vrtcu ne izvajajo dejavnosti, povezanih z orientac ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;športna vzgoja;vrtci;Slovenija;razvoj;kurikulum;učne vsebine;zgodovina;diplomska dela;
V diplomskem delu Razvoj gibalno-športne vzgoje v slovenskih vrtcih od leta 1945 je bil namen predstaviti učne načrte in kurikule, ki so krojili razvoj gibalno-športne vzgoje v slovenskih vrtcih po letu 1945. Ker so temu botrovale tako družbene spremembe kot razvoj na področju poznavanja motorike ot ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;športna vzgoja;alpsko smučanje;predšolski otroci;poučevanje;smučarski poligoni;tečaji;diplomska dela;
Namen diplomskega dela je ugotoviti razliko v usvajanju smučarskega znanja mlajših otrok (starih od 4 do 7 let) in motivaciji za smučanje med klasičnim načinom poučevanja smučanja in poučevanjem smučanja na otroškem poligonu. Uporabili smo eksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: športna vzgoja;gimnastika;motorične sposobnosti;Slovenija;Srbija;sports education;gymnastics;motor abilities;Slovenia;Serbia;
The purpose of the research was to find the differences in motor abilities between Slovenian gymnasts and Serbian gymnasts. We tested 94 male gymnasts from Slovenia and Serbia who were nine to fourteen years old and at the time of testing had been competing for at least two years. We classified gymn ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;pediatrija;predšolski otroci;telesna drža;stopala;nepravilnosti;ortopedija;obutev;diplomska dela;
V diplomskem delu Vpliv nepravilnosti stopal na telesno držo predšolskih otrok je namen ugotoviti, ali obstajajo razlike v nepravilnostih stopal med različno starimi otroki in ali obstajajo razlike v nepravilnostih stopal med spoloma. Za to sem uporabila deskriptivno in kavzalno-ne eksperimentalno m ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;športna vzgoja;predšolski otroci;tek;značilnosti;gibalne sposobnosti;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Značilnosti teka 3-6 let starih otrok obsega teoretični in empirični del. Teoretični del zajema otrokov gibalni razvoj, pomen in oblike gibanja, didaktična načela, oblike in metode dela, motorične sposobnosti in motorično učenje ter dosedanje raziskave s področja teka, empi ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: športna vzgoja;predšolska vzgoja;predšolski otroci;hoja;značilnosti;vrste;potek;noge;korak;roke;drža;opore;diplomska dela;
Hoja kot način premikanja je kompleksna aktivnost, ki se je človek nauči po dolgotrajnem procesu poskusov in napak. Sestavljena je iz gibov, ki so stabilni le, če se človek giblje. Prvi samostojni koraki so pomemben mejnik v življenju vsakega človeka, zato moramo biti na razvoj hoje najbolj pozorni ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;pediatrija;stopala;vloga;anatomija;deformacije;obutev;otroci;diplomska dela;
Namen diplomske naloge je bila ugotovitev postavitve stopal med hojo v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu je predstavljena hoja in vloga stopala pri hoji. V nadaljevanju so opisane stopnje sposobnosti od 12 meseca do 5 leta. V nadaljevanju je bila anatomija stopala, ki zajema kožo stopala, mi ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;športna vzgoja;predšolski otroci;senzorika;razvoj;vadba;zaznavanje;gibanje;možgani;delovanje;diplomska dela;
V diplomskem delu želi avtor preko testov preveriti, če lahko s kontinuirano vadbo vpliva na razvoj senzorike pri predšolskih otrocih. Raziskava je zajemala 40 otrok, in sicer 20 dečkov in 20 deklic. V vsaki skupini je bilo 10 dečkov in 10 deklic. Z eksperimentalno skupino je opravil 12 vadbenih ur. ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 72
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: