Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 103
Programska oprema
Oznake: veter;energija vetra;intenzivnost turbulence;gostota vetrne energije;programska oprema;
Spletna aplikacija omogoča oddaljen nadzor nad podatki posameznih merilnih celic. Opis: - pregled javljanj posameznih celic in kontrola lastnega napajanja, - pregled in izvoz meritev posameznih senzorjev, - analizo podatkov (intenzivnost turbulence "Turbulence intensity" in gostota vetrne energije " ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: distribucijsko omrežje;elektorenergetski sistem;izračuni kratkih stikov;načrtovanje opreme;izbira opreme;transformatorska postaja;
Magistrska naloga opisuje tehnični varianti elektroenergetskega napajanja novega naselja individualnih objektov v Tomačevem (Ljubljana). Opisani sta dve varianti, in sicer, varianta A: napajanje naselja individualnih objektov iz obstoječega nizkonapetostnega omrežja z izgradnjo še potrebnega nizkona ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodnja električne energije;sončne elektrarne;sledilniki;
Diplomska naloga opisuje nepremične in sledilne sončne elektrarne ter njihove elemente. Vključuje tudi opis osnovnih pojmov fotovoltaike ter delovanja in zgradbe sončnih celic in fotonapetostnih modulov. V nadaljevanju smo se osredotočili predvsem na razlike med nepremičnimi in sledilnimi sončnimi e ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: meritve parametrov vetra;roža vetrov;vetrna energija;senzorji;
Zaradi vse bolj očitnih klimatskih sprememb ter vedno večjih potreb po električni energiji je vedno več pozornosti namenjene uporabi obnovljivih virov energije. Med obnovljive vire energije uvrščamo tudi vetrno energijo. Pred postavitvijo vetrne elektrarne je potrebno, na podlagi meritev, natančno o ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: Nuklearna elektrarna Krško;šum procesnih parametrov;sevanje;radioaktivnost;merilni sistem;merilna oprema;
Diplomska naloga opisuje meritve šuma procesnih parametrov v Nuklearni elektrarni Krško. Na začetku diplomske naloge je predstavljen splošni opis Nuklearne elektrarne Krško in sama sestava in delovanje energetskega objekta. V nadaljevanju so teoretično opisane fizikalne osnove sevanja in radioaktivn ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: sončni moduli;sončne elektrarne;termovizijska kamera;brezkontaktno merjenje temperature;
V diplomskem delu je predstavljena infrardeča termovizija kot učinkovita metoda brezkontaktnog merjenja temperature sončnih modulov. Diplomska naloga vključuje opis sončnih celic in modulov ter njihovo delovanje in zgradbo. Prav tako so podane fizikalne osnove infrardeče termovizije, ki so potrebne ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: hiroelektrarne;učinkovitost;hydro power plant;induction generator;analytical calculation;efficiency;
The aim of this paper is to analyse the impact of pole pair number on the efficiency of an induction generator designed for a mini hydro power plant. Six induction generators with different number of poles were designed: 2, 3, 6, 10 and 14. The basic point of this study is Kaplan turbine, which cons ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: elektromagnetne naprave;magnetna nelinearnost;dinamični modeli;magnetni sklepi;
Analiza sil in magnetnih sklepov elektromagnetne zavore : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: elektrarne;asinhronski stroj;hitrostno reguliran pogon;
Laboratorijski model male elektrarne z asinhronskim generatorjem : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: trifazni asinhronski motor;eksperimentalne metode;nadomestno vezje;
Analiza delovanja trifaznega asinhronskega motorja pri različnih frekvencah : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 103
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: