Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 18
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: krompir;sorte;sortne liste;Slovenija;
Opisna sortna lista za krompir 2015
Leto: 2015 Vir: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: plant protection;potato;Solanum tuberosum L.;PVY;strains;necrosis;infection;Slovenia;
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Ni določena
Oznake:
V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Kokra, registrska številka sorte SOT194
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Sci Vie
Ni določena
Oznake: krompir
Leto: 2015 Vir: Repozitorij Sci Vie
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;agriculture;biotechnology
Leto: 2015 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: krompir;hranjenje sort;vzgoja novih sort;žlahtnjenje;genska banka;mikrosatelitski markerji;slovenske sorte;
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Doktorska disertacija
Oznake: žlahtnjenje krompirja;odpornost na rastlinske bolezni;PVY;krompirjeva plesen;kopičenje R genov;moška sterilnost;molekulski markerji;Solanum tuberosum;
Glavni cilj doktorskega dela je bil prilagoditi program žlahtnjenja krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije, da bo omogočal vnos, učinkovito odbiro in kopičenje odpornih R genov najpomembnejših bolezni krompirja: virusa Y krompirja (PVY) in krompirjeve plesni. To smo dosegli s kombinacijo pregle ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: krompir;semenski krompir;kakovost semena;mirovanje;rastni hormoni;giberelinska kislina;sorte krompirja;zdravo seme;diplome;
Vpliv koncentracije giberelinske kisline na prekinjanje dormance pri krompirju
Leto: 2009 Vir: Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij
Izvirni znanstveni članek
Oznake: krompir;okopalniki;kmetijski stroji;osipalniki;medvrstna razdalja;sorte;pridelek;kakovost plodov;
Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: obdelava tal;oblika grebena;krompir;kmetijski stroji;zelenenje krompirja;pridelovanje krompirja;
Soil cover of tubers and the percentage of green tubers at various inter-row widths
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 18
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: