Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 42
Izvirni znanstveni članek
Oznake: materiali;
Glavni namen tega prispevka je določiti raven zanimanja in znanja o materialih v izbranih likovnih delih, ki lahko vplivajo na poučevanje na razredni stopnji ter poučevanje kemije in likovne umetnosti. Znanje o likovnih materialih lahko prihodnjim učiteljem likovne pedagogike in razrednega pouka ...
Leto: 2018 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: spolni stereotipi;umetnice;spolna enakopravnost;gimnazija;predmet likovna umetnost;
Učbeniki in druga strokovna literatura s področja predmeta likovne umetnosti kljub današnjemu vse večjemu poznavanju umetnic nadaljujejo z izpustom njihovih del. Umetnice naj bi bile obravnavane površno, opisane kot posnemovalke ali pa privrženke moških umetnikov. V zbirkah, kjer so predstavljene sk ...
Leto: 2019 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: likovna umetnost;kulturna dediščina;likovne delavnice;ohranjanje;načrtovanje;izvedba;muzejska pedagogika;Rogatec;diplomska dela;
Muzejska pedagogika, ki izvaja vzgojno—izobraževalno delo v muzejih, poleg različnih oblik dela največkrat izvaja tudi razne oblike likovnega ustvarjanja, vezanega na problematiko razstave oziroma muzejskega okolja. Namen diplomskega dela je predstaviti načrt pouka likovnih delavnic na temo ohranjan ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: visoki tisk;primerjava tehnik;likovni pouk;
V tej diplomski nalogi bom raziskala možnosti nove grafične tehnike stirografije. Zanima me s katerimi sredstvi lahko oblikujemo matrico in kakšen odtis dobimo. Primerjala bom tehnike visokega tiska, njihove pozitivne in negativne plati, predvsem pa se bom osredotočila na izrazne možnosti, ki se po ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: odnos do kulturne dediščine;učne metode;oblike dela;učni mediji;likovni materiali;načini likovnega izražanja;
V pričujoči raziskavi smo preučili vzgojno-izobraževalno delovanje na področju ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri učiteljih v osnovni šoli, ki izvajajo pouk likovne vzgoje. Obravnavamo problem ozaveščenosti in usposobljenosti učiteljev za poučevanje vsebin o ohranjanju in varovanju kultu ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: tekstilna instalacija;odslužena oblačila;tekstilno onesnaževanje;nit;
Namen mojega diplomskega dela je raziskati in predstaviti tekstil kot kiparski material v sodobni umetnosti. Na kratko predstavim nit, ki je gradnik, ter posledično sorodni material tekstila in prav tako nastopa kot suveren material v kiparstvu. Tako kot tekstil se tudi nit v kiparstvu pojavi in uve ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: likovni jezik;manipulacija izraza;problemsko učenje;
V diplomskem delu se posvečam obravnavi likovnih spremenljivk v povezavi z izraznostjo risbe. V likovnoteoretičnem delu najprej razmišljam o izrazu likovnika na idejni ravni, ki je odvisen od vsakega posameznika in tudi gledalca, ki likovno delo opazuje. Na izraz risbe vpliva tudi fizična raven, kj ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: grafični znak;logo;komercializacija;grafično oblikovanje loga;
Zaradi svojega glasbenega udejstvovanja so mi današnje subkulture precej blizu, zato sem se kot študentka likovne pedagogike odločila, da v svojem diplomskem delu povežem likovno in glasbeno področje. Lotila sem se raziskovanja subkultur in njihovih začetkov, kar me je pripeljalo vse do prostozidars ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: naslovnica glasbenega albuma;Alex Steinweiss;grafično oblikovanje;
Diplomsko delo zajema pregled in analizo likovnih značilnosti naslovnic glasbenih albumov od leta 1940 do danes, s poudarkom na glasbeni zvrsti metal. Zaradi količine albumov so obravnavani samo tisti, ki so pomembni z vidika oblikovanja in ki predstavljajo prelomnico tako v razvoju oblikovanja kot ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: logotip;celostna grafična podoba;spletna stran;osebe s posebnimi potrebami;
Diplomsko delo Celostna grafična podoba ''Povezovanje v različnosti'' je sestavljeno iz treh sklopov. V prvem, teoretičnem delu, opišem pojem celostna grafična podoba, kaj nam ali podjetju lahko omogoča in od česa je odvisna njena uspešna uveljavljenost. Poleg teorije je vključena še analiza celostn ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 42
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: