Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Strokovni članek
Oznake:
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: tanke plasti;termična analiza;termogravimetrija;kalorimetrija;diferenčna dinamična kalorimetrija;
A review of different ways of thermal analysis of thin films, especially on the field of thermogravimetry and dynamic scanning calorimetry is reported. The basic principle of thermomangetometry, emanation application of thermal analysis of thin films for optimization of electrochromic effect of nick ...
Leto: 2002 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: anorganska kemija;elektrokemija;elektrokromizem;elektrokromni materiali;elektrokromne lastnosti materialov;termična analiza;TG;TEM;AFM tehnike;EXAFS;sol-gel postopek;optimizacija;tanki filmi;nikljevi oksidi;nikelj;electrochromism;NiO thin films;thermal analysis;sol-gel;optimisation;
Sol-gel prepared NiO thin films for electrochromic applications
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Strokovni članek
Oznake: tanke plasti;termična analiza;termogravimetrija;kalorimetrija;diferenčna dinamična kalorimetrija;
Velikost optične modulacije nikeljskih tankih plasti je pri procesu obarvanja in razbarvanja močno odvisna od stopnje termične obdelave teh plasti. Premalo termično obdelane plasti se kmalu ne razbarvajo več popolnoma. Po drugi strani pa je optična modulacija plasti, ki so bile izpostavljene previso ...
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: materiali;samopopravljivi beton;samoceljenje;biomineralizacija;kalcijev karbonat;karakterizacija;mikroskopija;diplomske naloge;
Samopopravljivi betoni so betoni, ki vsebujejo samopopravljivo komponento, ki služi kot takojšnje sredstvo za popravilo poškodb na betonskih konstrukcijah. Osredotočila sem se na proces biomineralizacije in nastanek kalcijevega karbonata kot metode, s katero se podaljšuje trajnost in trdnost zgrajen ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: les;jesenovina;sestava lesa;toplotna modifikacija;termična analiza;termogravimetrija;diplomske naloge;
Toplotna modifikacija je postopek, ki se uporablja z namenom izboljšanja lastnosti lesa (zmanjšana higroskopnost, izboljšana dimenzijska stabilnost in povečana odpornost proti lesnim škodljivcem). Zaradi dobrih mehanskih lastnosti in velike gostote jesenovega lesa smo izbrali to lesno vrsto, ki smo ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: plastoviti dvojni hidroksidi;anionske gline;LDH;cink;aluminij;krom;toplotna obdelava;rentgenska praškovna difrakcija;XRD;termogravimetrija;TG;fotokatalitska aktivnost;adsorpcija;diplomska dela;
Plastoviti dvojni hidroksidi (angl. layered double hydroxides – LDH) so strukturno podobni alumosilikatom, ki so glavna sestavina glin. Sestavljeni so iz pozitivno nabitih plasti, v katerih se nahajajo kationi vsaj dveh različnih kovin. Pozitivni naboj plasti kompenzirajo anioni, ki se skupaj z vod ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: termična analiza;termogravimetrija;diferenčna dinamična kalorimetrija;kulturna dediščina;malta;pigment Maya Blue;historična keramika;diplomske naloge;
V okviru svoje diplomske naloge sem preučila tehnike termične analize za preučevanje materialov kulture dediščine. Najprej opisujem nekaj najbolj uporabljenih tehnik termične analize, kot so termogravimetrija, diferenčna termična analiza, diferenčna dinamična kalorimetrija in analiza sproščenih plin ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: oljčno olje;olje oljne ogrščice;koruzno olje;termogravimetrija;diferenčna dinamična kalorimetrija;avtooksidacija;toplotna oksidacija;
V svoji diplomski nalogi sem raziskovala termično stabilnost nekaterih jedilnih olj, in sicer olivnega in koruznega olja ter olja oljne ogrščice. Olja so estri glicerola in višjih maščobnih kislin in spadajo v podskupino lipidov, kar pomeni, da so slabo oz. popolnoma netopni v vodi. Termična anali ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: vodni premaz s cirkonskim polnilom;sol-gel proces;površina ulitka;globina penetracije premaza;diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC);
V okviru magistrskega dela smo raziskovali področje toplotnih in kemičnih lastnosti premazov na vodni osnovi z dodano sol-gel komponento. Premazi z dodano sol-gel komponento imajo izboljšane reološke lastnosti, s tem pa se izboljšata tudi nanašanje in oprijem premaza na površini peščenih form ali je ...
Leto: 2018 Vir: Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: