Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
The development of consciousness through the supervision process
Leto: 2007 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: strokovno delo;strokovno usposabljanje;svetovanje;svetovalno delo;teamsko delo;prostovoljno delo;socialno delo;teorija;elektronske knjige;
Knjiga namenja največ prostora predstavitvi razvojno-edukativnega modela supervizije. Model se je v zadnjih desetih letih razvil v Sloveniji in je zlasti uveljavljen na področju pedagoških in socialnih dejavnosti, kot temeljni model pa ga uporabljamo tudi v izobraževanju supervizork in supervizorjev ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Strokovni članek
Oznake: interrvizija;supervizija;poklicni razvoj;strokovno usposabljanje;skupinsko učenje;
Intervizija - možnost pospeševanja profesionalnega razvoja
Leto: 1996 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Strokovni članek
Oznake: supervizija;izkustveno učenje;poklicno izobraževanje;učitelji;svetovalni delavci;
Model supervizije na področju pedagoških dejavnosti
Leto: 1994 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Strokovni članek
Oznake: prostovoljno delo;prostovoljci;motivacija;dijaki;študenti;
Domače, pa tudi tuje izkušnje kažejo, da je pri mladih precejšnja pripravljenost za vključevanje v akcije prostovoljnega dela. Kaj je pravzapravtisto, kar jih motivira za prostovoljno delo? Zakaj želijo "delovati preventivno" ali pa "nuditi pomoč" raznim skupinam in posameznikom in kaj imajo od teg ...
Leto: 1992 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: profesionalni razvoj;poklicna identiteta;refleksija;stres;
Na področje predšolske vzgoje se v zadnjih dveh desetletjih nenehno vnašajo spremembe, ki vplivajo na delo vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev vrtca. Te vplivajo na večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa, obenem pa pred vzgojitelje postavljajo nove naloge, jim nalagajo večje odgovorn ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: sex role;supervision;supervizija;vloga spola
Je spol v superviziji res tako pomemben?
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Strokovni članek
Oznake: supervizija;supervizorji;specialistični študij;poklicno izobraževanje;Slovenija;
Izhodišča in program izobraževanja iz supervizije
Leto: 1996 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Specialistično delo
Oznake: supervizorji;etični kodeks;
Etične dileme v superviziji in predlog etičnega kodeksa Društva za supervizijo
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: metapatija;samoučinkovitost;empatija;samouravnavanje;kakovost življenja;posameznik;individuum;disertacije;
Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: