Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 160
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;geografske diplome;Slovenija;šolska geografija;didaktika;metodika geografije;pouk geografije;internet;
Uporaba interneta pri poučevanju geografije
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: šolska geografija;didaktika geografije;simpoziji;Slovenija;geografski informacijski sistemi;
Mednarodna konferenca EUROGEO 2004 - geoinformatika v geografski učilnici
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: šolska geografija;didaktika geografije;Slovenija;geographical education;didactics of geography;Slovenia;
This paper deals with future prospects for geographical education in Slovenia, with special emphasis on the development and aims of the didactics of geography. The author discusses the past development of geographical curricula and of competencies of geography teachers, and the education of future t ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: šolska geografija;okoljska vzgoja;varstvo okolja;sonaravni razvoj;učni načrti;Slovenija;geographical education;environmental education;environmental protection;sustainable development;curriculum;Slovenia;
The paper presents the development and fulfilment of the aims of sustainable development in the Slovenian educational system. The meaning of education for sustainable development and its goals are presented through introducing new ideas into schools, which is one of the most demanding tasks, especia ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: šolska geografija;regionalna geografija;sonaravni razvoj;prostor;
V skladu z v širšem evropskem prostoru izkazano potrebo po iskanju novih poti za izobraževanje o vsebinah, ki se nanašajo na prostor, v katerem živimo, želi avtorica v prispevku predstaviti pomen vrednot prostora kot integralnega dela geografskega izobraževanja za razvoj in doseganje ciljev trajnost ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: šolska geografija;sonaravni razvoj;prostor;regionalni razvoj;učni načrti;učne teme;Evropa;Slovenija;
V prispevku želimo predstaviti pomen izobraževanja za razvoj in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Vrednote so integralni del izobraževanja. Tako v Sloveniji kot v Evropi se izkazuje potreba po iskanju novih poti za izobraževanje o vsebinah, ki se nanašajo na prostor, v katerem živimo. Prispevek ...
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: šolska geografija;didaktika geografije;simpoziji;Slovenija;geografski informacijski sistemi;
Mednarodna konferenca EUROGEO 2004 - geoinformatika v geografski učilnici
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: šolska geografija;didaktika geografije;metodika geografije;študij geografije;učni načrti;permanentno izobraževanje;
V geografskem izobraževanju se srečujemo z didaktičnim problemom prenosa in razumevanja zahtevnejših geografskih učnih vsebin, ki naj bi bile s stališča stroke vključene v celotno vertikalo geografskega izobraževanja. Nadaljnje izboljševanje pouka in študija geografije ter zagotavljanje kakovostnih ...
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: šolska geografija;evropska dimenzija pouka;Alpe;
Alpe so s svojo lego v več evropskih državah lahko izjemen dejavnik povezovanja in skupnega preučevanja tako v osnovni kot v srednji šoli. S skupnimi projekti šol alpskih dežel bi lahko uresničili mnoge izmed ciljev, ki so zapisani v Zeleni listini o evropski dimenziji izobraževanja. V prispevku je ...
Leto: 1999 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: recenzije;slovenska geografija;
Geografija Podsaharske Afrike
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 160
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: