Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Diplomsko delo
Oznake: izbira nove lokacije;večparameametrsko odločanje;dexi;
V okviru diplomske naloge smo poiskali in predlagali najprimernejšo lokacijo za širitev poslovanja podjetja. Predhodno smo raziskali, kateri dejavniki najpomembneje vplivajo na obseg poslovanja izbranega podjetja. Na podlagi literature ter izkušenj podjetja smo pripravili listo kriterijev, ki imajo ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: davki;inšpekcijski nadzor;davčne blagajne;inšpektorji;zavezanci;
Davčni inšpekcijski nadzor s primerom iz gostinske dejavnosti
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Magistrsko delo
Oznake: množična grozodejstva;Človekove pravice;Mednarodno pravo;Vojni zločini;Magistrske naloge;
Vprašanje odgovornosti v mednarodnem režimu varstva človekovih pravic
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Magistrsko delo
Oznake: avtorska pravica;izjema za izobraževanje;javni interes;primerjava nacionalnih zakonodaj;reforma evropskega avtorskega prava;magistrske diplomske naloge;
Izjeme in omejitve avtorske pravice v namene izobraževanja so institut avtorskega prava, ki je ključnega pomena pri zagotavljanju dostopnega in kvalitetnega izobraževalnega sistema. Temeljijo na ustavni pravici do izobraževanja in omogočajo, da učitelji opravljajo svoje delo, ne da bi morali ob vsak ...
Leto: 2019 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: zavod za prestajanje kazni zapora;programi vzgoje psov;psi;aplikacija programa v slovenski prostor;
V svetu je praksa sodelovanja zavetišč za zapuščene živali in zavodov za prestajanje kazni zapora že kar nekaj let v porastu, medtem ko se na evropskih tleh počasi razvijajo podobni programi. V magistrskemu delu sem najprej namenila pozornost zgodovini programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje ...
Leto: 2018 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvedensko mnenje, arbitražna odločba
Oznake: visoko šolstvo;akreditacija študijskih programov;NAKVIS;
V poročilu so zapisane ugotovitve skupine strokovnjakov za vsa ključna področja presoje kakovosti z namenom ponovne akreditacije študijskega programa.
Leto: 2014 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: terapija s psom;socialne veščine;
Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;kovinska industrija;ogrevanje;proizvodnja;proizvodi;planiranje poslovanja;politika podjetja;predvidevanje;poslovna politika;dejavnost;panoge dejavnosti;organizacijske strukture;predstava;učinkovitost;oblikovanje;značilnosti;storitve;promocija;strateško planiranje;strateško upravljanje;strategija;struktura;razvojna strategija;programi;poslovno okolje;uspešnost poslovanja;ekonomika podjetja;Krajnc;Celje;d.o.o.;Diplomske naloge;Planiranje razvoja;Program razvoja;Kranjc;Načrtovanje razvoja;Poslovna uspešnost;Energetska oprema;Ogrevalne naprave;Centralno ogrevanje;Kotli;Kombinirani litoželezni kotli;Kotli na lesno biomaso;Vizije;Predstavitve;Strategija razvoja;Proučevanje;Strukturne značilnosti;Uresničevanje;Strukturna politika;Ugotavljanje zmožnosti;Strateški management;Razvojne perspektive;
Planiranje razvoja podjetja Kranjc d.o.o. : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: gibalna aktivnost;gibalna oviranost;dolgotrajno bolni mladostniki;gibalno ovirani mladostniki;
Dolgotrajna bolezen je za vsakega mladostnika težka preizkušnja zlasti takrat, ko mu onemogoča gibanje zunaj bolniške postelje. V okviru bolnišnične šole izvajamo prilagojeno gibalno aktivnost, pri kateri lahko mladostnik v bolniški postelji obvladuje svoje telo, izoblikuje gibalne vzorce glede na s ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: Slovenija;energetika;obnovljivi viri energije;sončna energija;meritve;modeli;metodologija;ekonomski vidik;
Leto: 2016 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:


Jezik: