Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Diplomsko delo
Oznake: delničarstvo;delnice;finančna analiza;vrednost;kazalniki;indikatorji;struktura;metode;podjetje;družbe;poslovanje;Slovenija;denarni tokovi;oblikovanje;finančna sredstva;relativizem;vrednotenje;poslovne finance;dobiček;vrednostni papirji;opcije;bilance stanja;Podjetja;Diplomske naloge;Delniške opcije;Relativnost;Delnice;Vrednostna analiza;Koeficienti;Ocenjevanje vrednosti;Vrednostni sistem;Ocenjevalne metode;Finančni kazalniki;Delničarji;Poslovni izidi;Dobičkonosnost;Denarni tokovi;Bilanca stanja;Diskontna mera;
Uporaba "Peer valuation" metode za oceno vrednosti delnic podjetja : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Strokovni članek
Oznake: etanol;hemangiom;jezik;kontrastno sredstvo;punkcija;sklerotizacija;vaskularne nepravilnosti;
Background. Haemangiomas of tongue are rare type of malformations. They can be treated mostly conservatively but in some cases they need more aggressive treatment with preoperative intra arterial embolization and surgical resection. Lesions of tongue that are localized superficially can also be trea ...
Leto: 2015 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vaskularni kognitivni upad (VaKU);Montrealska lestvica ocenjevanja spoznavnih sposobnosti (MoCA);slovenska populacija;starejši;možganska kap;vaskularna demenca (VaD);
Kognitivni upad pri bolnikih po možganski kapi
Leto: 2016 Vir: Medicinska fakulteta (UM MF)
Doktorska disertacija
Oznake: Bolezni krvožilja;Disertacije;Aorta;Znotrajžilno zdravljenje;Aortna žilna opornica;Ionizirajoče sevanje;Deterministični učinki;
Uvod: Razvoj malo invazivnih znotrajžilnih metod v preteklih desetletjih je omogočil hiter razvoj intervencijske radiologije. Pri tovrstnih posegih je pričakovati višje izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju tako bolnikov kot osebja, kar potrjujejo tudi poročila o jatrogenih poškodbah v 90-ih letih ...
Leto: 2014 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;UNI;B-GR;AB izpustni kanal;sanacija;pull-off preiskava;
Sanacija gradbenih objektov je zelo pomembna faza v njihovi življenjski dobi. Z uspešno načrtovano in izvedeno sanacijo lahko gradbenim konstrukcijam povrnemo funkcionalnost za katero so bili zgrajeni in originalen videz. V diplomskem delu sem raziskal primer sanacije armirano betonskega izpustnega ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: portalna hipertenzija;varice požiralnika in želodca;ponovne krvavitve iz varic;endoskopsko zdraljenje;programski transjugularni intrahepatični portosistemski odvod.;
Izhodišča: Krvavitev iz raztrganih varic požiralnika in želodca je najpogostejši zaplet portalne hipertenzije. Združena je z visoko umrljivostjo ob prvi krvavitvi in pogostih ponovnih krvavitvah pri bolnikih, ki jo preživijo. Z rezultati raziskav, ki so bile narejene pri bolnikih z akutno krvavitvi ...
Leto: 2013 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Izhodišča. Nevronavigacijski sistem je računalniško podprt sistem za medoperativno načrtovanje in vodenje nevrokirurških postopkov z interaktivnim slikovnim prikazom. Številni nevronavigacijski sistemi uporabljajo različne tehnične rešitve za medoperativno spremljanje. Uporabo takega sistema imenuje ...
Leto: 2004 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Doktorska disertacija
Oznake: debelina intime-medije;žilne kalcifikacije;stranski rentgenogram;Bolezni krvožilja;Srčne arterije;Zapleti;Pretok krvi;Stene žil;Kalcifikacije v žilah;Bolezni izločal;Kronična ledvična odpoved;
Uvod Žilne kalcifikacije so pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo (KLB) eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za povečano srčno-žilno umrljivost in obolevnost. Predstavljajo odziv na motnjo metabolizma serumskega kalcija in fosfata. Celoten sklop motenj zajema uveljavljena kratica KLB - MKB ...
Leto: 2017 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Ni določena
Oznake: tarčna zdravila;everolimus;neželeni učinki;navodila;
Zdravljenje z everolimusom : knjižica za bolnike
Leto: 2019 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: neoadjuvantna kemoterapija;rak sečnega mehurja;cistektomija;
Spregledana korist neoadjuvantne kemoterapije v zdravljenju mišično invazivnega raka sečnega mehurja
Leto: 2012 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: