Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 44
Izvirni znanstveni članek
Oznake: izobraževanje učiteljev;digitalna varnost;digitalne kompetence;učne vsebine;IKT;informacijsko-komunikacijska tehnologija;
Uporaba sodobnih oblik posredovanja učnih vsebin izkorišča možnosti, ki jih ponuja IKT. Komponente IKT, vezane na posredovanje učnih vsebin, uporabljajo računalniška omrežja oziroma splet. Od učiteljev in učencev zato uporaba sodobnih oblik posredovanja učnih vsebin zahteva določeno znanje, ki ni ne ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: multimedija;e-gradiva;reševanje problemov;strategije reševanja problemov;pedagoška metodologija;statistika;e-learning materials;problem solving;reasoning strategies;pedagogical methodology;statistics;
Problem solving is a reasoning process oriented to reach the final state which usually means the solution. To reach the final state certain mental steps are required. More precisely the process of problem solving can be described as the systematic sequence of cognitive steps toward the solution or c ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: education;ICT;teachers;digital competences;
Effective contemporary teaching is closely connected to the inclusion of ICT, which comprises technological tools and the preparation and distribution of multimedia learning content. Therefore, one of the objectives of pre-service teacher education is to produce a technologically competent teacher. ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: učenje na daljavo;e-učenje;učno gradivo;verifikacija;validacija;design;distance learning;e-learning;learning materials;validation;verification;
Today's student population is rightfully categorized as digital natives. From the beginning of their education, they used ICT. The technological gadgets, internet, and social networks are like a glove to them. Such generation of students require more than just textbooks. In the 2013 University of Ma ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: predšolski otroci;glasba;glasbene zvrsti;starši;
Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kakšne so glasbene preference predšolskih otrok ter v kolikšni meri so povezane z glasbenimi preferencami staršev. V kvantitativnem delu raziskave je sodelovalo 250 otrok, starih 5 in 6 let, od tega 118 dečkov in 132 deklic. V kvalitativni del pa smo vključili ...
Leto: 2018 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;pedagoška metodologija;kvantitativno raziskovanje;kvalitativno raziskovanje;zbiranje podatkov;metodologija v vrtcu;
V diplomskem delu so proučena mnenja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o zbiranju podatkov v vrtcih. V teoretičnem delu so podrobneje razčlenjene pedagoška metodologija in najpogostejše vrste raziskovanja v pedagoških ustanovah, natančneje v vrtcih. Opisani in razčlenjeni sta obliki raziskovan ...
Leto: 2020 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: pedagogika;e-gradivo;e-priročnik;izobraževanje na daljavo;multimedija;statistika;SPSS;učni videoposnetek;magistrska dela;
Izobraževanje na daljavo ob hkratnem razvoju IKT doživlja vse večji razmah in se uveljavlja na vseh področjih izobraževanja. Skladno s tem je potrebno za izobraževanje na daljavo pripravljati sodobne oblike učnih gradiv, ki jih bodo udeleženci lahko uporabljali časovno in krajevno neodvisno ter jih ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: portfolio;
Leto: 2007 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Doktorska disertacija
Oznake: multimedija;pedagoška metodologija;statistika;izobraževanje;SPSS v izobraževanju;disertacije;
Problem je lahko tako praktična kot miselna situacija, za katero poskušamo najti način ali postopek rešitve. Postopek reševanja problema teče od nekega začetnega stanja do zaželenega končnega stanja, vmes pa nastopajo ovire. Končno stanje je običajno rešitev problema. Definicije problema se v teo ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;digitalne kompetence;e-učenje;učna gradiva;education;digital competences;e-learning;e-learning materials;
The theoretical contribution to the use of modern information and communication technology in educational processes should be discussed critically. The multimedia learning materials and their use at different stages of the educational process in the context of their technical, educational, communica ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 44
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: