Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Ni določena
Oznake: slikarstvo;sodobna umetnost;prostor;podoba;koncept;intermedijska umetnost;magistrska naloga;
V modernem in sodobnem slikarstvu sta konceptualni in zaznavni prostor pogosto prepletena, ali celo kombinirana. Orbitalno gibanje oblik, kot osnovni element evropskega slikarstva, od renesanse naprej, je imelo v bistvu glavni namen vzbuditi in obdržati gledalčevo pozornost znotraj začrtanega okvirj ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;krog;podobnost;imaginacija;interpretacija;poetičnost;prostor;kapital;umetnostno polje;sodobna umetnost;magistrska naloga;
Teoretični del magistrske naloge Razširitev kroga je spremljevalec praktičnega dela naloge (Ne)sreča, kjer v praktični del zajeta umetniška dela s pomočjo raznih teoretičnih okvirov raziskujejo in utemeljujejo svoj nastanek in obstoj. Umetniška praksa je večplastno področje, zato se do bistva prebij ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: Slikarstvo;Umetnost;Krajina;Narava;Prostor;Večnost;Prezenca;Magistrska naloga;
Magistrsko delo obravnava tiste vidike umetniškega dela, ki so vezani na njegovo časovnost in resnico. Pri tem je izpostavljena problematika delovanja slikarstva na območju iluzije. Na posameznih primerih je motiv krajine analiziran prek njenih osnovnih gradnikov, ter globljih razsežnosti, kot sta p ...
Leto: 2019 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo svetloba Bit;Bitje narava naravovarstvo etika naravni;reciklirani materiali likovna/eko-umetnostna terapija enost diplomska naloga;
Skozi diplomsko nalogo raziskujem odnos med svetlobo, naravo in njenim varstvom, etiko v slikarstvu, poglobljenem v čisti bitnosti. Izhajajoč iz svetega jedra Biti, ustvarjam v tej svetlobi ob ohranjanju narave. V svojih slikah, ki združujejo tako naravne elemente, pobrane večinoma po gozdnih tleh i ...
Leto: 2019 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: Slikarstvo;instalacija;prostor;gibanje;čas;spomin;zaznava;magistrska naloga;
Magistrsko besedilo opredeljuje in povzema proces lastne umetniške produkcije v obdobju zadnjih treh let, ki je potekalo v času študija druge stopnje. Osnovna forma se drži kronološkega zaporedja izbranih del in projektov, znotraj katerih izvedem podrobnejšo raziskavo konceptualnih izhodišč ter vseb ...
Leto: 2019 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;telo;telesna instalacija;body art;performans;magistrska naloga;
Magistrsko delo z naslovom Telesna Instalacija – med performansom in objektom je skupek osebnih razmišljanj o lastni performativni in body art praksi, ki je podprt s teorijo in deli drugih umetnic. Ob vsakem opisanem avtorskem delu izpostavim ključne elemente in teme, ki sovpadajo s ključnimi elemen ...
Leto: 2020 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo mesto javni prostor javna domena urbanizem gentrifikacija angažirana umetnost ulična umetnost urbana umetnost artivizem parkirišče intervencija v javni prostor magistrska naloga;
Sodobno umetnost zaznamujejo intersekcijske prakse, znotraj katerih umetniki na inovativne načine združujejo umetnost in obstoječe družbene in naravne discipline. Kot je iz termina razvidno, se artivizem giblje med umetnostjo in aktivizmom, pri čemer je umetnost pretežno sredstvo, aktivizem pa cilj ...
Leto: 2020 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;heterotopija;mesto;kraj;prostor;vsakdanjsot;instalacija;domačnost;kartografija;zrcalo;magistrak naloga;
Teoretično izhodišče naloge je Foucaultov pojem heterotopije, v okviru katerega sem raziskovala mnogoplastnost in večprostorskost, ki se vzpostavljata v odnosu do nekega kraja. Iskala sem prostore heterotopij kot prostore deviantnosti, polprepustne prostore, prostore, ki reflektirajo nek obstoječi r ...
Leto: 2020 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: kiparstvo;dom;spomin;ruševina;instalacija;prostor;intimno;odtis;diplomska naloga;
Osrednji problem tako teoretičnega kot tudi praktičnega dela moje diplomske naloge je, kako neotipljivo je opredeliti dom. Prenos spomina jemljem kot enega izmed njegovih predstavitev; kot nevidno formo, ki v svoji ničnosti proizvaja občutje domačnosti do nekega kraja, hkrati pa ga tudi odtujuje od ...
Leto: 2020 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: Kiparstvo;ritual;mit;nasilje v umetnosti;avra;samodestruktivno;gib;prostor;sodobna umetnost;diplomska naloga.;
Proces nastanka umetniškega dela raziskujem z vnašanjem fragmentov različnih področij raziskovanja, ki so vezani na temo prostora, časa, umetnine in gibanja. V iskanju analize umetniškega dela se dotikam tem rituala, mita, potrošniške družbe, giba in nasilja, v katerih najdem vzporednice video zapis ...
Leto: 2020 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: