Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 88
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Mednarodne organizacije se stalno gibljejo med dometi in omejitvami, ki jih predstavljajo interesi držav, birokratizacija ter interakcija z okoljem, v katerem delujejo. Mednarodne organizacije so ustanovljene z določenim namenom,toda ustanovitveni akti, ki jim podeljujejo pristojnosti, so bili sprej ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: mednarodna skupnost;nevladne organizacije;država;
Cilj članka je s pomočjo modela analogije strukture države in strukture mednarodne skupnosti analizirati vlogo diplomacije v spremenjenih pogojih delovanja v mednarodnih odnosih, ki so posledica globalizacije ter sprememb svetovne ureditve. To počne z analizo tistih subjektov, ki sodelujejo v proces ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake:
Four questions
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;Evropska unija;male države;članstvo;proces odločanja;politično odločanje;
Vloga Slovenije kot majhne države v prihodnjem sistemu glasovanja v Svetu ministrov Evropske unije
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: nerazvitost;Lomska konvencija;mednarodna pomoč;ekonomska pomoč;Evropa;dežele v razvoju;
Narava in učinkovitost konvencije Lome (kot modela pomoči državam v razvoju)
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
The article focuses on international parliamentary institutions (IPIs), which generally do not receive much attention in the scholarly literature. However, it can be argued that in spite of some notable difficulties, such as the lack of membership continuity and lack of funding, IPIs can contribute ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Organizacija združenih narodov;generalni sekretarji;
Cilj članka je analizirati vlogo in pomen funkcije generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov (OZN). Članek temelji na tezi, da neodvisno delovanje generalnega sekretarja pri oblikovanju in izvrševanju politik OZN prinaša določena tveganja, saj države članice, še posebej stalne članice Va ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: Evropska unija;razvojni modeli;razvoj;okolje;blago;
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: Južna Amerika;modeli;zgodovinski razvoj;ekonomske integracije;
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: OZN;mednarodne konvencije;Kjotski protokol;plin;onesnaževanje okolja;
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 88
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: