249.281 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Toplotni stroj - Stirlingov
  Krajnc Borut:
  TOPLOTNI STROJ - STIRLINGOV
  Pedagoška fakulteta
 • Razvoj funkcionalno varnih sistemov z uporabo orodja c2000 SafeTI na primeru vodenja sistema močnostne elektronike
  Shotani Ferdin:
  RAZVOJ FUNKCIONALNO VARNIH SISTEMOV Z UPORABO ORODJA C2000 SAFETI NA PRIMERU VODENJA SISTEMA MOČNOSTNE ELEKTRONIKE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V magistrskem delu je predstavljeno snovanje in oblikovanje pretvornika navzgor, ki smo ga krmilili z pulzno širinskim modulatorjem z uporabo mikrokrmilnika TMS320F28379D. Namen magistrske
 • Ojačevalnik z merilnim mostičem
  Medved Vinko:
  OJAČEVALNIK Z MERILNIM MOSTIČEM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu sta opisana razvoj in izdelava ojačevalnika z merilnim mostičem. Na začetku je kratek opis načrtovanja vezja, ki sem ga realiziral v sklopu predmetov Projekt 1 in Projekt 2. V nadaljevanju pa je opisan celoten postopek razvoja in izdelave ojačevalnika z mer
 • Standardizacija in zagotavljanje kakovosti
  Mikola Ladislav, Gergič Bojan:
  STANDARDIZACIJA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Preventivni ukrepi in ukrepi ob izbruhu nalezljivih bolezni v podjetjih
  Kadunc Elizabeta:
  PREVENTIVNI UKREPI IN UKREPI OB IZBRUHU NALEZLJIVIH BOLEZNI V PODJETJIH
  Fakulteta za organizacijske vede

  Nalezljive bolezni so od nekdaj zaznamovale življenja ljudi in njihove navade. V novodobnem času smo v nekaterih panogah pozabili na pomembnost izvajanja preventivnih ukrepov in ukrepov ob izbruhu nalezljivih bolezni ter se nismo zavedali, kako močan vpliv
 • Analiza konsolidacije informacijskih rešitev
  Kastelic Blaž:
  ANALIZA KONSOLIDACIJE INFORMACIJSKIH REŠITEV
  Fakulteta za organizacijske vede

  Sodobni telekomunikacijski ponudniki se morajo hitro prilagajati spremembam na trgu, nuditi zanesljive storitve omrežja in učinkovito izvajati procese za podporo poslovanju. Prav zaradi tega so se v podjetju odločili izpeljati kompleksno transformacijo informacijskega sistema za podpor
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (99949)
 2. Izvirni znanstveni članek (38886)
 3. Magistrsko delo (32539)
 4. Video in druga učna gradiva (22571)
 5. Ni določena (13419)
 6. Strokovni članek (6006)
 7. Doktorska disertacija (4304)
 8. Pregledni znanstveni članek (3958)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3255)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3176)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3004)
 12. Drugi članki ali sestavki (2240)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1717)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1586)
 15. Elaborat, predštudija, študija (943)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (911)
 17. Kratki znanstveni prispevek (910)
 18. Specialistično delo (730)
 19. Poljudni članek (704)
 20. Predgovor, spremna beseda (619)
 21. Raziskovalni podatki (618)
 22. Znanstvena monografija (548)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (547)
 24. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (545)
 25. Intervju (538)
 26. Radijski ali TV dogodek (529)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (408)
 28. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (376)
 29. Strokovna monografija (355)
 30. Druga izvedena dela (319)
 31. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (267)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (264)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (253)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (211)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (195)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (163)
 40. Radijska ali televizijska oddaja (137)
 41. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (107)
 43. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (86)
 46. Razstava (75)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (71)
 48. Umetniško delo (42)
 49. Umetniški sestavek (32)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (28)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (23)
 53. Katalog razstave (21)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (17)
 56. Umetniška poustvaritev (17)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 62. Nova sorta (1)
Prikaži vse