184.288 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Sinteza in analiza nastavljive vadbene klopi
  Razlag Primož:
  SINTEZA IN ANALIZA NASTAVLJIVE VADBENE KLOPI
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomsko delo obravnava modeliranje in statični preračun nastavljive vadbene klopi po analizi z metodo končnih elementov v programskem paketu Catia V5. Poudarek je bil na obremenitvi glavne konstrukcije s silo 2000 N na klop in primerjavi rezultatov pri uporabi različnih presekov profilov. Na
 • Razvoj merilnika napetosti naper
  Založnik Gregor:
  RAZVOJ MERILNIKA NAPETOSTI NAPER
  Fakulteta za strojništvo

  V svoji diplomski nalogi sem skušal predstaviti razvoj merilnika naper. Za miren tek kolesa je nujno, da so vse napere pravilno in enakomerno napete. Bistvo diplomske naloge je bilo razviti univerzalen merilnik različnih velikosti in pa oblik presekov naper. Razvoj in tudi izdelava dokumentacije je pote
 • Identifikacija poškodb s predlogom sanacije: primer regionalne ceste r2-434/1352 radlje - radeljski prelaz
  Glazer Bojan:
  IDENTIFIKACIJA POŠKODB S PREDLOGOM SANACIJE: PRIMER REGIONALNE CESTE R2-434/1352 RADLJE - RADELJSKI PRELAZ
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V diplomskem delu so predstavljene aktivnosti, ki jih moramo izvesti za zagotavljanje prevoznosti in prometne varnosti obstoječih cest. Le-te so pogoj, da cesto ohranjamo v takšnem stanju, kot to
 • Hidrološko-hidravlična študija odseka vodotoka Lučnica v naselju Luče s programom HEC-RAS 2D
  Črep Anja:
  HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ODSEKA VODOTOKA LUČNICA V NASELJU LUČE S PROGRAMOM HEC-RAS 2D
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V magistrski nalogi so predstavljene hidravlične analize vodotoka Lučnica ob primeru pojava visokih voda (Q10, Q100). Analize so narejene s pomočjo programa HEC-RAS, ki omogoča preračune stalnega in nestalnega to
 • Genski polimorfizmi adhezijskih molekul in vnetnih genov ter progresija ateroskleroze karotidnih arterij pri sladkorni bolezni tip 2
  Popović Dražen:
  GENSKI POLIMORFIZMI ADHEZIJSKIH MOLEKUL IN VNETNIH GENOV TER PROGRESIJA ATEROSKLEROZE KAROTIDNIH ARTERIJ PRI SLADKORNI BOLEZNI TIP 2
  Medicinska fakulteta

  Ateroskleroza je kronično vnetno dogajanje, za katero je značilno nalaganje leh, sestavljenih iz penastih celic, celic imunskega sistema, celic vaskularnega endotelija, ravnih mišičnih celic, trombocitov, zuna
 • Visokotlačna impregnacija maščobotopnih vitaminov v polisaharidne aerogele
  Pantić Milica:
  VISOKOTLAČNA IMPREGNACIJA MAŠČOBOTOPNIH VITAMINOV V POLISAHARIDNE AEROGELE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V doktorski dizertaciji smo raziskovali uporabo ogljikovega dioksida pri visokih tlakih za impregnacijo maščobo-topnih vitaminov. Za impregnacijo smo izbrali vitamina K3 in D3. Predvsem vitamin D3 je izjemno občutljiva substanca, zato zahteva iz
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Vpliv dodatkov na razporeditev vode in trdnostne karakteristike 3D tiskanih preizkušancev z uporabo metode selektivne aktivacije vezanja cementa
  Marić Maja:
  VPLIV DODATKOV NA RAZPOREDITEV VODE IN TRDNOSTNE KARAKTERISTIKE 3D TISKANIH PREIZKUŠANCEV Z UPORABO METODE SELEKTIVNE AKTIVACIJE VEZANJA CEMENTA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Dodatki, kot sestavine mešanic v navadni tehnologiji betona, so predmet intenzivnih raziskav v gradbeništvu. Izkušnje in izzive v tehnologiji 3D tiskanja lahko nadgradimo z znanjem i
 • Parametrični model zaletišča in doskočišča smučarske skakalnice
  Saje Sabina:
  PARAMETRIČNI MODEL ZALETIŠČA IN DOSKOČIŠČA SMUČARSKE SKAKALNICE
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V magistrski nalogi je predstavljena uporaba parametričnega modeliranja za izdelavo modela smučarske skakalnice. Uporaba takšne vrste projektiranja bi namreč lahko, predvsem v začetnih fazah, bistveno pospešila projektiranje smučarskih skakalnic, katerih posebna
 • PRIMERJAVA DVEH RAZLIČNIH VADB MOČI NA IZVEDBO RAVNOTEŽNIH NALOG PRI AKTIVNIH STAREJŠIH OSEBAH
  Perne Kaja:
  PRIMERJAVA DVEH RAZLIČNIH VADB MOČI NA IZVEDBO RAVNOTEŽNIH NALOG PRI AKTIVNIH STAREJŠIH OSEBAH
  Fakulteta za šport

  Cilji magistrske naloge so bili ugotoviti učinke dveh različnih vadb moči na moč izbranih mišičnih skupin in izvedbo ravnotežnih nalog ter povezanost njihovih sprememb pri aktivnih starejših osebah. V raziskavo je bilo vključenih 30 vadečih, ki so bili
 • Vpliv deleža finih zrn na strižno trdnost peska
  Bojanec Dejan:
  VPLIV DELEŽA FINIH ZRN NA STRIŽNO TRDNOST PESKA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Strižna trdnost je poleg deformabilnosti in hidravlične prevodnosti najpomembnejši mehanski parameter zemljin v gradbenih tleh. Je posledica trenja med zrni in medmolekularnih sil na površini zrn. Od strižne trdnosti so odvisni stabilnost naravnih pobočij in vkopov v pobočja,
 • Obnova toplotnega stavbnega ovoja večstanovanjske stavbe z vrednotenjem ekonomske upravičenosti
  Stamač Jure:
  OBNOVA TOPLOTNEGA STAVBNEGA OVOJA VEČSTANOVANJSKE STAVBE Z VREDNOTENJEM EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V diplomski nalogi je teoretično izvedena energetska sanacija večstanovanjske stavbe v Ljubljani. Stavba je bila zgrajena leta 1963 in po stavbnem ovoju ni dodatno nameščene toplotne izolacije. Ker se je investitor odločil za pren
 • Uporaba BIM pri projektiranju prenove in vzdržljivosti
  Kotnik Matic:
  UPORABA BIM PRI PROJEKTIRANJU PRENOVE IN VZDRŽLJIVOSTI
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V nalogi predstavljamo uporabo pristopa BIM za upravljaje informacij o vzdržljivosti elementov. Z informacijami o vzdržljivosti lahko hkrati ugodimo zahtevam investitorja glede želene stopnje vzdržljivosti, projektantu omogočimo optimalno izbiro elementov, upravljavcem
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (72598)
 2. Izvirni znanstveni članek (30520)
 3. Video in druga učna gradiva (20661)
 4. Ni določena (13522)
 5. Magistrsko delo (13442)
 6. Strokovni članek (5163)
 7. Pregledni znanstveni članek (3513)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2979)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2870)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2850)
 11. Doktorska disertacija (2624)
 12. Drugi članki ali sestavki (2271)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1387)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (791)
 15. Kratki znanstveni prispevek (781)
 16. Poljudni članek (742)
 17. Specialistično delo (701)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Znanstvena monografija (501)
 20. Intervju (497)
 21. Radijski ali TV dogodek (494)
 22. Predgovor, spremna beseda (483)
 23. Elaborat, predštudija, študija (390)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (358)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (338)
 28. Strokovna monografija (260)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (221)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (211)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (178)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (159)
 34. Druga izvedena dela (149)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Predavanje na tuji univerzi (88)
 42. Programska oprema (86)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (84)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (68)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (37)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (18)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (12)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse