222.715 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Glossário de Integridade Académica
  Tauginienė Loreta, Gaižauskaitė Inga, Glendinning Irene, Kravjar Julius, Ojsteršek Milan, Ribeiro Laura, Odineca Tatjana, Marino Franca, Consentino Marco, Sivasubramaniam Shiva:
  GLOSSÁRIO DE INTEGRIDADE ACADÉMICA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Este relatório serve como base para aumentar a compreensão comum sobre a integridade académica, através da a
 • Meje neodvisnosti Evropske centralne banke
  Kosi Hana:
  MEJE NEODVISNOSTI EVROPSKE CENTRALNE BANKE
  Pravna fakulteta

  Osrednja tema magistrske naloge se nanaša na pomen in meje neodvisnosti Evropske centralne banke (odslej ECB). Neodvisnost ECB je za njeno delovanje ključnega pomena.Temeljna akta, ki vsebujeta določbe o neodvisnosti ECB, sta Pogodba o delovanju Evropske unije (odslej PDEU) in Protokol (št. 4) o statut Evro
 • Fakulteta za arhitekturo v Puli
  Stanić Radojka:
  FAKULTETA ZA ARHITEKTURO V PULI
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Magistrsko delo obravnava gradnjo fakultete za arhitekturo v Pulju, temo s področja arhitekturnega izobraževanja. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni zgodovina mesta Pulj in splošni podatki, ki so vezani na nalogo. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni prim
 • Posojanje poverilnic med igričarji
  Nemec Anej:
  POSOJANJE POVERILNIC MED IGRIČARJI
  Fakulteta za varnostne vede

  Ko govorimo o tematiki računalniških iger najprej pomislimo na zabavo in na vrsto preživljanja prostega časa, le malokrat pa pomislimo na grožnje, ki nam pri tem pretijo. Čeprav se proizvajalci in založniki iger trudijo zagotavljati čim višjo stopnjo informacijske varnosti, je takšna naloga deloma tudi
 • Virtualna vgradnja hladilnega sistema elektro pogona letališkega avtobusa
  Žlender Žiga:
  VIRTUALNA VGRADNJA HLADILNEGA SISTEMA ELEKTRO POGONA LETALIŠKEGA AVTOBUSA
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomska naloga je rezultat mojega dela v sklopu praktičnega usposabljanja pri podjetju eVision automotive. Cilj je bil po predloženi shemi konstruirati hladilni sistem pri letališkem avtobusu z električnim pogonom, ga s pomočjo programske opreme SOLIDWORKS vgradit
 • Interaktivni park Mura
  Simonič Ana:
  INTERAKTIVNI PARK MURA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V magistrski nalogi obravnavam temo s področja interaktivnega izobraževanja. Projektna naloga je podkrepljena s teoretičnimi izhodišči, vezanimi na interaktivno izobraževanje in turizem, študijami referenčnih primerov in prostorskim kontekstom. V nalogi predstavim prostorski prob
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (84358)
 2. Izvirni znanstveni članek (32202)
 3. Magistrsko delo (23708)
 4. Ni določena (23188)
 5. Video in druga učna gradiva (22535)
 6. Strokovni članek (5709)
 7. Pregledni znanstveni članek (3752)
 8. Doktorska disertacija (3327)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3104)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2997)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2980)
 12. Drugi članki ali sestavki (2241)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1471)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (905)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (890)
 17. Kratki znanstveni prispevek (863)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (622)
 20. Poljudni članek (575)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (516)
 23. Radijski ali TV dogodek (505)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (451)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (358)
 28. Strokovna monografija (322)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (252)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (223)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (177)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (164)
 38. Predavanje na tuji univerzi (136)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (110)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (104)
 42. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (89)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse