186.118 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • The physics of the B factories
  Bevan Adrian, Golob Boštjan, Križan Peter, Zupan Jure, Zupanc Anže, Starič Marko, Bitenc Urban, Bizjak Ilija, Bračko Marko, Fratina Saša, Gorišek Andrej, Klučar Jure, Korpar Samo, Pestotnik Rok, Petrič Marko, Šantelj Luka, Smerkol Peter, Stanič Samo, Živko Tomi, Žontar Dejan:
  THE PHYSICS OF THE B FACTORIES
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Izdelava enostavnega uporovnega točkovnega varilnika.
  Rojs Luka:
  IZDELAVA ENOSTAVNEGA UPOROVNEGA TOČKOVNEGA VARILNIKA.
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V projektni nalogi je predstavljeno načrtovanje in izvedba naprave za uporovno točkovno varjenje manjših moči. Naprava zajema varilni transformator in mehansko stojalo, ki omogoča nastavitev sile vzporednih varilnih elektrod na varjenec. Transformato
 • Isospin violating decays of positive parity Bs mesons in HMχPT
  Fajfer Svjetlana, Prapotnik Brdnik Anita:
  ISOSPIN VIOLATING DECAYS OF POSITIVE PARITY BS MESONS IN HMΧPT
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Recent lattice QCD results suggest that the masses of the first two positive parity Bs mesons lie below the BK threshold, similar to the case of D∗s0(2317)+ and Ds1(2460)+ mesons. The mass spectrum of Bs mesons
 • Context-dependent factored language models
  Donaj Gregor, Kačič Zdravko:
  CONTEXT-DEPENDENT FACTORED LANGUAGE MODELS
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  The incorporation of grammatical information into speech recognition systems is often used to increase performance in morphologically rich languages. However, this introduces demands for sufficiently large training corpora and proper methods of usin
 • Online speech/music segmentation based on the variance mean of filter bank energy
  Kos Marko, Grašič Matej, Kačič Zdravko:
  ONLINE SPEECH/MUSIC SEGMENTATION BASED ON THE VARIANCE MEAN OF FILTER BANK ENERGY
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  This paper presents a novel feature for online speech/music segmentation basedon the variance mean of filter bank energy (VMFBE). The idea that encouraged the feature's construction is energy variati
 • Adaptive wavelet transform method to identify cracks in gears
  Belšak Aleš, Flašker Jože:
  ADAPTIVE WAVELET TRANSFORM METHOD TO IDENTIFY CRACKS IN GEARS
  Fakulteta za strojništvo

  Many damages and faults can cause problems in gear unit operation. A crack in the tooth root is probably the least desirable among them. It often leads to failure of gear unit operation. By monitoring vibrations, it is possible to determine the presence of a crack.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (72922)
 2. Izvirni znanstveni članek (30823)
 3. Video in druga učna gradiva (20799)
 4. Magistrsko delo (14274)
 5. Ni določena (13635)
 6. Strokovni članek (5150)
 7. Pregledni znanstveni članek (3538)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2981)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2885)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2885)
 11. Doktorska disertacija (2648)
 12. Drugi članki ali sestavki (2277)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1379)
 14. Kratki znanstveni prispevek (801)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (796)
 16. Poljudni članek (742)
 17. Specialistično delo (701)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (576)
 19. Znanstvena monografija (503)
 20. Intervju (495)
 21. Radijski ali TV dogodek (494)
 22. Predgovor, spremna beseda (484)
 23. Elaborat, predštudija, študija (390)
 24. Raziskovalni podatki (358)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (355)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (350)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (339)
 28. Strokovna monografija (262)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (220)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (211)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (177)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (162)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (159)
 34. Druga izvedena dela (151)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (92)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 42. Programska oprema (86)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (85)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (70)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (37)
 46. Umetniško delo (28)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (18)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (11)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse