176.918 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • ADMINISTRACIJA SISTEMA CRM
  Ristič Mitja:
  ADMINISTRACIJA SISTEMA CRM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi je predstavljeno upravljanje odnosov s strankami, tako njegov koncept kot njegova povezanost z informacijsko tehnologijo. Po kriterijih podjetja Gora d.o.o, Ljubljana je opisana analiza trga programa CRM in njihovih ponudnikov. Opisane so tudi prednosti po inte
 • UNIVERZALNI POLNILNIK Z VRŠNO MOČJO
  Cokan Jan:
  UNIVERZALNI POLNILNIK Z VRŠNO MOČJO
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu smo načrtovali regulator, ki bo omogočal polnjenje akumulatorjev s pretvorbo sončne energije. Načrtovan je tako, da deluje po metodi sledenja vršne moči. Na začetku so na kratko predstavljene sončne celice, njihove prednosti in slabosti. V nadaljevanju so
 • POMEN KAKOVOSTNO OBLIKOVANE VIZUALNE PODOBE PODJETJA IN NJENEGA KOMUNICIRANJA ZA USPEŠNOST PODJETJA.
  Krničar Marcela:
  POMEN KAKOVOSTNO OBLIKOVANE VIZUALNE PODOBE PODJETJA IN NJENEGA KOMUNICIRANJA ZA USPEŠNOST PODJETJA.
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V nenehno spreminjajočih se časih, ko so spremembe edina stalnica, bi se podjetja morala zavedati, da njihova tržna vrednost ne temelji zgolj na finančnih rezultatih, temveč zmeraj bolj na različnih obli
 • PRIMERJAVA DOMORODNIH ANIMACIJ CSS3 IN ANIMACIJ Z UPORABO JAVASCRIPTA
  Penšek Rok:
  PRIMERJAVA DOMORODNIH ANIMACIJ CSS3 IN ANIMACIJ Z UPORABO JAVASCRIPTA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu na podlagi izdelanih testov s tehnologijami CSS3, JavaScript in jQuery opisujemo in podrobno analiziramo zmogljivost in odzivnost spletnih animacij ter pokritost tehnologij med najbolj uporabljenimi mobilnimi brskalniki.
 • ANALIZA SEMANTIČNIH OZNAK NA SPLETNIH STRANEH
  Dračina Ana:
  ANALIZA SEMANTIČNIH OZNAK NA SPLETNIH STRANEH
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Magistrska naloga najprej zajema predstavitev semantičnega spleta, kjer so razložene različne lastnosti in standardi, ki jih le-ta vsebuje. Temu sledi opis in nato analiza petih semantičnih oznak: mikroformatov, mikrodate, RDFa, JSON-LD in Open Graph Protokola.
 • ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTU LJUTOMER
  Pučko Elvis:
  ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTU LJUTOMER
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu sem obravnaval problem javne razsvetljave v mestu Ljutomer. Izvedel sem primerjavo obstoječe razsvetljave in novo predlagane razsvetljave na podlagi lastnih izračunov. Izračuni so narejeni po standardu SIST EN 12301. Sta
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (66973)
 2. Izvirni znanstveni članek (30245)
 3. Video in druga učna gradiva (19906)
 4. Ni določena (14220)
 5. Magistrsko delo (11689)
 6. Strokovni članek (5141)
 7. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3687)
 8. Pregledni znanstveni članek (3502)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2967)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2788)
 11. Doktorska disertacija (2469)
 12. Drugi članki ali sestavki (2268)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1366)
 14. Kratki znanstveni prispevek (778)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (772)
 16. Poljudni članek (739)
 17. Specialistično delo (683)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Intervju (489)
 20. Radijski ali TV dogodek (487)
 21. Znanstvena monografija (478)
 22. Predgovor, spremna beseda (476)
 23. Elaborat, predštudija, študija (384)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (331)
 28. Strokovna monografija (259)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (219)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (203)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (168)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (148)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (133)
 35. Druga izvedena dela (130)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (97)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Predavanje na tuji univerzi (79)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (79)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (64)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (33)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (20)
 50. Razstava (17)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 55. Katalog razstave (10)
 56. Umetniška poustvaritev (6)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse