193.024 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Artificial intelligence versus human talents in learning process
  Bregant Janez, Aberšek Boris:
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE VERSUS HUMAN TALENTS IN LEARNING PROCESS
  Filozofska fakulteta

  To highlight the differences between conventional educational systems and CBLS - computer based learning systems. It is useful to consider CBLS, as the class of a system most closely related to artificial intelligence - AI. In such a system, the ultimate goal is
 • Apacer: a six-step model for the introduction of computer-supported laboratory exercises in biology teaching
  Šorgo Andrej:
  APACER: A SIX-STEP MODEL FOR THE INTRODUCTION OF COMPUTER-SUPPORTED LABORATORY EXERCISES IN BIOLOGY TEACHING
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  This article describes a six-step approach used for the introduction of computer-supported laboratory exercises in Biology teaching. Following the model students will be guided from recognizing a problem question to
 • Testna ogrodja v praksi
  Taciga Matej:
  TESTNA OGRODJA V PRAKSI
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Testiranje sodi med najpomembnejše aktivnosti v procesu razvoja programske opreme. Zato je pomembno, katera orodja in ogrodja uporabimo in kakšne pristope uberemo. V magistrski nalogi bomo ovrednotili vplive ogrodij in pristopov na testno kodo. Z raziskavo želimo ugotoviti, ali nas
 • POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR
  Borko Vanja:
  POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Vse več organizacij se srečuje z nezadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu, kar v velikem obsegu izhaja iz neprimernega načina vodenja organizacije. S tem namenom smo v magistrskem delu raziskovali povezavo med vodenjem in zadovoljstvom pri delu z oblikovanjem ukrepov za
 • Stališča potrošnikov do trgovskih kuponov za popust na izdelek po izbiri
  Garčević Almira:
  STALIŠČA POTROŠNIKOV DO TRGOVSKIH KUPONOV ZA POPUST NA IZDELEK PO IZBIRI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V magistrskem delu smo proučevali tematiko pospeševanja prodaje, ki je pridobila pomembnost v zadnjih letih, saj podjetja vlagajo v pospeševanje prodaje vedno več denarja. Ker smo kupci postali zelo zahtevni in preudarni, morajo podjetja v konkurenčnem okolju
 • Vpliv oglaševanja na nakup zdrave prehrane v Sloveniji
  Kralj Špela:
  VPLIV OGLAŠEVANJA NA NAKUP ZDRAVE PREHRANE V SLOVENIJI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Tempo življenja povprečnega človeka je enostavno prehiter, vse hočemo narediti takoj, zdaj, v tem trenutku. Preveč smo izpostavljeni raznim stresnim situacijam, ki pa na nas zelo slabo vplivajo tako fizično kot tudi psihično. Preveč imamo skrbi, preveč se obremenjujemo s stvarmi, k
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Social and Cultural Aspects of Socializing of Slovenian Students in the Habsburg Monarchy in the 19th and the 20th Centuries
  Oset Željko:
  SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF SOCIALIZING OF SLOVENIAN STUDENTS IN THE HABSBURG MONARCHY IN THE 19TH AND THE 20TH CENTURIES
  Univerza v Novi Gorici
 • Pobuda za spremembo Zakona o Državnem svetu
  Božič Zoran:
  POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O DRŽAVNEM SVETU
  Univerza v Novi Gorici

  Pobuda se zavzema za spremembo načina volitev v Državni svet, ki je s sistemom izvoljenih predstavnikov (elektorjev) anahronističen: netransparenten, nedoločen in nedemokratičen, in sicer v smeri splošnega, enakega in neposrednega glasovanja.
 • En busca de las huellas perdidas
  Pregelj Barbara:
  EN BUSCA DE LAS HUELLAS PERDIDAS
  Univerza v Novi Gorici

  Članek predstavlja rezultate preliminarne raziskave o Franu Zakrajšku (1835–1903) in Silveriu de Baguerju (1838–1927), ki ju postavlja v kontekst slovenske literarne zgodovine. Zakrajšek in de Baguer sta bila sodobnika, oba sta bivala v Gorici, a sta se gibala v različnih kulturnih in nacionalnih krogih.
 • Odziv mikrobne združbe na mešanico nevarnih spojin
  Orel Neža:
  ODZIV MIKROBNE ZDRUŽBE NA MEŠANICO NEVARNIH SPOJIN
  Fakulteta za znanosti o okolju

  Morske bakterije so najbolj številčni organizmi v morskem ekosistemu in imajo pomembno vlogo v biogeokemičnih procesih kroženja snovi. Preko različnih točkovnih in netočkovnih virov v morsko okolje vstopajo onesnažila, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, morskih organizmov in p
 • L’impact de l’apprentissage d’une langue seconde sur les capacités pragmatiques : le cas des implicatures scalaires
  Dupuy Ludivine, Stateva Penka, Andreetta Sara, Cheylus Anne, Henst Jean-Baptiste van der, Jayez Jacques, Stepanov Arthur, Reboul Anne:
  L’IMPACT DE L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE SUR LES CAPACITÉS PRAGMATIQUES : LE CAS DES IMPLICATURES SCALAIRES
  Univerza v Novi Gorici

  There is a vast amount of studies on some forms of implicit communication such as scalar implicatures by
 • O ježu, ki se je prebudil iz sna
  Pregelj Barbara:
  O JEŽU, KI SE JE PREBUDIL IZ SNA
  Univerza v Novi Gorici

  Ponovni vzpon baskovske književnosti po Francovi smrti. Izhaja iz teorije polisistemov, pri tem pa posebno pozornost nameni akterjem, ki najbolj določajo baskovsko literarno polje: literarnim proizvajalcem, literarnim sprejemnikom, literarnim institucijam, literarnemu repertoarju, literarni produkciji in
 1. Diplomsko delo (73994)
 2. Izvirni znanstveni članek (31460)
 3. Video in druga učna gradiva (21543)
 4. Ni določena (18201)
 5. Magistrsko delo (16289)
 6. Strokovni članek (5227)
 7. Pregledni znanstveni članek (3655)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3059)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2916)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2791)
 11. Doktorska disertacija (2733)
 12. Drugi članki ali sestavki (2105)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1337)
 14. Elaborat, predštudija, študija (882)
 15. Kratki znanstveni prispevek (832)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (802)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (512)
 20. Intervju (508)
 21. Predgovor, spremna beseda (504)
 22. Poljudni članek (494)
 23. Radijski ali TV dogodek (481)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (380)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (359)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (353)
 28. Strokovna monografija (293)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (221)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (216)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Druga izvedena dela (169)
 33. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (161)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (94)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (73)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (69)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (42)
 46. Umetniško delo (34)
 47. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 48. Razstava (26)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Patent (22)
 51. Umetniški sestavek (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 53. Patentna prijava (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse