206.715 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Didaktični pristopi pri poučevanju kulturne dediščine pri pouku Spoznavanje okolje in Družba na primeru Juvanove hiše
  Matijovc Katja:
  DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU KULTURNE DEDIŠČINE PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJE IN DRUŽBA NA PRIMERU JUVANOVE HIŠE
  Pedagoška fakulteta

  Kulturna dediščina nas spremlja v vsakdanjem življenju na vsakem koraku, enkrat skrita za vogalom stare hiše, drugič opažena na sprehodu po pokrajini. Lahko jo držimo v rokah kot dobro in zanimivo knjigo, lahko jo občutimo ob
 • Posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil
  Lemež Boštjan:
  POSPLOŠENE INVERZNE LIMITE INDEKSIRANE Z MNOŽICO CELIH ŠTEVIL
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  V magistrskem delu predstavimo posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil in jih primerjamo s posplošenimi inverznimi limitami indeksiranimi z množico naravnih števil. Med drugim je skonstruirana takšna navzgor polzvezna vezna preslikava, da
 • Sinteza in karakterizacija bakrovih koordinacijskih spojin z izbranimi tio-liganidi
  Rozman Ana:
  SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA BAKROVIH KOORDINACIJSKIH SPOJIN Z IZBRANIMI TIO-LIGANIDI
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Namen magistrskega dela je bila sinteza in karakterizacija novih koordinacijskih spojin z bakrom. Pri tem so bili kot reagenti uporabljeni bakrov(II) acetat monohidrat in različni tio-ligandi. Sinteze so bile izvedene z mešanjem pri sobni temp
 • Deformacija avksetičnih struktur pri upogibni obremenitvi
  Zbičajnik Mitja:
  DEFORMACIJA AVKSETIČNIH STRUKTUR PRI UPOGIBNI OBREMENITVI
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomskem delu se poglobimo v področje avksetičnih celičnih materialov. Opisane so lastnosti avksetičnih celičnih struktur, deformacije pri osni obremenitvi in pri upogibni obremenitvi. Navedenih in opisanih je več vrst avksetičnih struktur. Namen naloge je ugotoviti deformir
 • Poučevanje izbirnega predmeta Robotika v tehniki
  Rotovnik Janja:
  POUČEVANJE IZBIRNEGA PREDMETA ROBOTIKA V TEHNIKI
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Tehnologija se dandanes zelo hitro razvija. Še posebej hiter razvoj se kaže na področju robotike, ki je prisotna že na vsakem koraku, tako v industriji kot tudi v vsakdanjem življenju. Zato je pomembno, da se učenci srečajo z robotiko že v osnovni šoli. V ta namen lahko osn
 • Izdelava lukenj za pravokotno spajanje priključkov na ploščate toplotne prenosnike
  Podhostnik Mitja:
  IZDELAVA LUKENJ ZA PRAVOKOTNO SPAJANJE PRIKLJUČKOV NA PLOŠČATE TOPLOTNE PRENOSNIKE
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomska naloga je nastala v sodelovanju s podjetjem Talum Izparilniki d.o.o., katero proizvaja Roll-Bond ploščate toplotne prenosnike. Predmet diplomskega dela je bilo poiskati primerno tehnologijo za izdelavo luknje v kanalski sistem Roll-Bond plošče
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Complex electric double layers in charged topological colloids
  Everts Jeffrey Christopher, Ravnik Miha:
  COMPLEX ELECTRIC DOUBLE LAYERS IN CHARGED TOPOLOGICAL COLLOIDS
  Fakulteta za matematiko in fiziko

  Charged surfaces in contact with liquids containing ions are accompanied in equilibrium by an electric double layer consisting of a layer of electric charge on the surface that is screened by a diffuse ion cloud in the bulk fluid.This scree
 • Obnova urotelija sečnega mehurja mladih in starih miši po poškodbi s hitosanom
  Erzar Eva:
  OBNOVA UROTELIJA SEČNEGA MEHURJA MLADIH IN STARIH MIŠI PO POŠKODBI S HITOSANOM
  Biotehniška fakulteta

  S starostjo organizmov se zmanjšuje sposobnost obnove tkiva po poškodbah. Pri mladih miših je obnova urotelija sečnega mehurja, ki predstavlja krvno-urinsko pregrado, po poškodbi z biopolimerom hitosanom že raziskana, medtem ko pri starih miših še ni bila preučena.
 • Utemeljenost uživanja prehranskih dopolnil pri športnikih
  Kavka Eva:
  UTEMELJENOST UŽIVANJA PREHRANSKIH DOPOLNIL PRI ŠPORTNIKIH
  Biotehniška fakulteta

  Kot poročajo v raziskavah iz tujine, športniki uživajo veliko prehranskih dopolnil, ki vsebujejo snovi z nepotrjenim ugodnim učinkom na zmogljivost ali celo snovi, ki na zmogljivost učinkujejo negativno. Ker za slovenske športnike podatkov o uživanju prehranskih dopolnil še ni na voljo,
 • Prehrana psov z alergijo na krmo
  Emeršič Clarissa:
  PREHRANA PSOV Z ALERGIJO NA KRMO
  Biotehniška fakulteta

  V diplomskem delu smo predstavili prehrano psov z alergijo. Opisali smo nastanek in razvoj alergij ter opisali možne povzročitelje. Predstavili smo, kako prepoznati alergijsko reakcijo pri psih in kako le-ta vpliva na telo. Opisali smo negativne reakcije, ki nastanejo zaradi vnašanja antigenov v telo, in
 • Dobrobit konj za preskakovanje ovir
  Mrak Ajda:
  DOBROBIT KONJ ZA PRESKAKOVANJE OVIR
  Biotehniška fakulteta

  Preskakovanje ovir s konjem je danes najbolj popularen konjeniški šport v svetu in tudi v Sloveniji. Fizične in psihične obremenitve konj za preskakovanje ovir pa lahko resno ogrozijo njihovo fizično in mentalno stanje in posledično ogrozijo njihovo dobrobit. V nalogi smo se zato osredotočili na opis povpreč
 • Pojmovanje konfliktov med ljudmi in rjavim medvedom na območju njegove razširjenosti
  Pretnar Tadeja:
  POJMOVANJE KONFLIKTOV MED LJUDMI IN RJAVIM MEDVEDOM NA OBMOČJU NJEGOVE RAZŠIRJENOSTI
  Biotehniška fakulteta

  Rjavi medved (Ursus arctos) je razširjen tudi na območju človekove aktivnosti, zato so interakcije med ljudmi in medvedi neizogibne. Za ohranjanje uspešnega in trajnostnega sobivanja z medvedom je pomembno, da je stopnja konfliktov čim nižja. Da bi to dos
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (78253)
 2. Izvirni znanstveni članek (45997)
 3. Ni določena (23701)
 4. Video in druga učna gradiva (22409)
 5. Magistrsko delo (19673)
 6. Strokovni članek (5752)
 7. Pregledni znanstveni članek (4155)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3370)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3331)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3086)
 11. Doktorska disertacija (3066)
 12. Drugi članki ali sestavki (2466)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1475)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1100)
 15. Elaborat, predštudija, študija (904)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (869)
 17. Intervju (741)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (620)
 20. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (615)
 21. Predgovor, spremna beseda (603)
 22. Znanstvena monografija (566)
 23. Poljudni članek (541)
 24. Radijski ali TV dogodek (500)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (404)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (383)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (303)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Druga izvedena dela (213)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (209)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (169)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Bibliografija, kazalo ipd. (137)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 38. Predavanje na tuji univerzi (122)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (104)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (83)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Patent (29)
 49. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 52. Patentna prijava (21)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse