218.240 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Razvoj aktivne plastične embalaže
  Fras Zemljič Lidija, Tomažin Damjan, Bren Urban, Knez Hrnčič Maša, Spasković Larisa, Filipič Uroš, Kuzmič Katja, Petelin Klavdija, Švajger Martina, Špindler Rok, Kramer Stanko, Lečnik Katja:
  RAZVOJ AKTIVNE PLASTIČNE EMBALAŽE
  Fakulteta za strojništvo
 • Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja
  Gajić Dragana:
  ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA
  Fakulteta za varnostne vede

  V diplomskem delu je obravnavana tema odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja. Pravna oseba je pravni subjekt, ki nastopa v pravnem prometu kot nosilec pravic in dolžnosti. Ustvarjena je umetno s pravnim aktom. V njenem imenu v pravnem prometu nastopa fizična oseba, ki je pooblaščena za
 • Realno-časovna komunikacija v spletnih aplikacijah z uporabo knjižnice SignalR
  Nikolovski Ribič Rok:
  REALNO-ČASOVNA KOMUNIKACIJA V SPLETNIH APLIKACIJAH Z UPORABO KNJIŽNICE SIGNALR
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi so predstavljene osnovne tehnike, ki se uporabljajo za realno-časovno komunikacijo v spletnih aplikacijah in knjižnica SignalR, ki v ozadju uporablja omenjene tehnike. Predstavljena je tudi tehnika upo
 • Konstruiranje pokrova koagulacijske posode
  Verboten Jure:
  KONSTRUIRANJE POKROVA KOAGULACIJSKE POSODE
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomskem delu je predstavljeno konstruiranje pokrova koagulacijske posode. Koagulacija je fizikalno-kemijski postopek čiščenja odpadnih vod, katere namen je s hitrim mešanjem, v našem primeru mehanskim mešanjem, izločiti suspendirane delce iz vode. Med mešanjem mešalo proizvaja obremenitve,
 • Nevarnosti zlonamernega programja pri piratski programski opremi
  Rajh Blaž:
  NEVARNOSTI ZLONAMERNEGA PROGRAMJA PRI PIRATSKI PROGRAMSKI OPREMI
  Fakulteta za varnostne vede

  V današnji digitalni dobi je internet dostopen praktično že vsakomur, z razvojem interneta in informacijske tehnologije pa se je istočasno razvijalo tudi digitalno piratstvo. V diplomskem delu smo se osredotočili na piratstvo programske opreme. To je vsako širjenje licenčne
 • Organiziranost slovenske policije na območju državne meje
  Hunski Nika:
  ORGANIZIRANOST SLOVENSKE POLICIJE NA OBMOČJU DRŽAVNE MEJE
  Fakulteta za varnostne vede

  Organiziranost slovenske policije na območju državne meje se je po vstopu Republike Slovenije v schengensko območje močno spremenila. Slovenija je sprejela merila in načine varovanja državne meje po schengenskih standardih in zahtevah Evropske unije. Osnovna ideja schengenske ure
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Fast modelling of nZEB metrics of office buildings built with advanced glass and BIPV facade structures
  Domjan Suzana, Medved Sašo, Černe Boštjan, Arkar Ciril:
  FAST MODELLING OF NZEB METRICS OF OFFICE BUILDINGS BUILT WITH ADVANCED GLASS AND BIPV FACADE STRUCTURES
  Fakulteta za strojništvo

  The planning process of nearly Zero Energy Buildings (nZEB), as defined in Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), requires that designers check their solutions at all stages of plann
 • Light management design in ultra-thin chalcopyrite photovoltaic devices by employing optical modelling
  Kovačič Milan, Krč Janez, Lipovšek Benjamin, Chen W.-C., Edoff Marika, Bolt P. J., van Deelen J., Zhukova M., Lontchi J., Flandre D., Salomé Pedro, Topič Marko:
  LIGHT MANAGEMENT DESIGN IN ULTRA-THIN CHALCOPYRITE PHOTOVOLTAIC DEVICES BY EMPLOYING OPTICAL MODELLING
  Fakulteta za elektrotehniko
 • Zasnova in izvedba sledilne naprave z brezžično komunikacijo LoRa in sistemom globalnega pozicioniranja
  ŠTIRN FILIP:
  ZASNOVA IN IZVEDBA SLEDILNE NAPRAVE Z BREZŽIČNO KOMUNIKACIJO LORA IN SISTEMOM GLOBALNEGA POZICIONIRANJA
  Fakulteta za elektrotehniko

  V zaključni nalogi se seznanimo z izdelavo sledilne naprave s pomočjo tehnologije Lora in sistema globalnega pozicioniranja (angl. global positioning system – GPS). Lora spada med tehnologije digitalnih brezžičnih podatkovnih komunika
 • Družbene in sistemske, ne podnebne spremembe! Zeleno socialno delo
  Čuk Nika:
  DRUŽBENE IN SISTEMSKE, NE PODNEBNE SPREMEMBE! ZELENO SOCIALNO DELO
  Fakulteta za socialno delo

  Podnebne spremembe so resničnost našega vsakdana. S svojo močjo in vplivom presegajo sfero naravnega in vstopajo v sfero družbenega ter tako povezujejo dve na videz ločeni področji. Po svetu je zanimanje zanje in resnično zavedanje nujnosti ukrepanja, še posebej na ravni po
 • Socialnodelovni koncepti in metode pri terapijah s pomočjo konj
  Marzidovšek Ana:
  SOCIALNODELOVNI KONCEPTI IN METODE PRI TERAPIJAH S POMOČJO KONJ
  Fakulteta za socialno delo

  V diplomski nalogi želim predstaviti aktivnosti in terapije s pomočjo konja v povezavi s socialnodelovnimi koncepti. V prvem delu teoretičnega uvoda bom najprej predstavila zgodovinski razvoj tovrstnih terapij, razdelitev terapij in vrste terapij, kdo sestavlja terapevt
 • Socialna izključenost starih ljudi v občini Grad
  Ropoša Sanja:
  SOCIALNA IZKLJUČENOST STARIH LJUDI V OBČINI GRAD
  Fakulteta za socialno delo

  V diplomskem delu sem pisala o socialni prikrajšanosti starih, podeželskih ljudi. Ker veljajo stari ljudje s podeželja še posebej za ranljivo skupino na tem področju, se mi je zdelo vredno dati poudarek marginalizaciji in s tem povezanim težavam, s katerimi se ljudje spoprijemajo. Podatk
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (82866)
 2. Izvirni znanstveni članek (32081)
 3. Magistrsko delo (23016)
 4. Video in druga učna gradiva (22531)
 5. Ni določena (21555)
 6. Strokovni članek (5697)
 7. Pregledni znanstveni članek (3741)
 8. Doktorska disertacija (3296)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3101)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2980)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2849)
 12. Drugi članki ali sestavki (2239)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1451)
 14. Elaborat, predštudija, študija (904)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (888)
 16. Kratki znanstveni prispevek (862)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Predgovor, spremna beseda (598)
 19. Poljudni članek (575)
 20. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (568)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (518)
 23. Radijski ali TV dogodek (506)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (448)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 28. Strokovna monografija (320)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (249)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (219)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (144)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (137)
 38. Predavanje na tuji univerzi (134)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (98)
 43. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (44)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (16)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse