180.251 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
  Toplak Bohinc Simona:
  PREVENTIVNA FUNKCIJA NOTARIATA PRI PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Sodelovanje notarja, kot nosilca javnih pooblastil in nepristrankega svetovalca strank, je pri prometu z nepremičninami nujno in zelo pomembno. Notar je pomembna varovalka, ki s pravnim znanjem in z zakonsko določenimi službenimi dolžnostmi, zlasti z dolž
 • 25th Conference Medicine and Law: The Patient – Doctor Relationship
  25TH CONFERENCE MEDICINE AND LAW: THE PATIENT – DOCTOR RELATIONSHIP
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Conference proceedings at hand include contributions from renowned and reputed experts, domestic and foreign, in the field of medicine and law, as well as of other sciences, the contents of which are influencing those two traditional fields of science, and which can through
 • NATANČNOST OCENJEVANJA TRUDA PRI AGILNEM RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME
  Kline Andrej:
  NATANČNOST OCENJEVANJA TRUDA PRI AGILNEM RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Magistrsko delo povzema rezultate do sedaj izvedenih študij v obliki sistematičnega pregleda literature in jih primerja ter v določeni meri nadgradi s študijo, izvedeno v izbranem realnem okolju, kjer skupina petindvajsetih razvijalcev po p
 • Kratek priročnik znakovnega jezika
  Bevc Sebastjan:
  KRATEK PRIROČNIK ZNAKOVNEGA JEZIKA
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Živimo v času in razmerah, ko je komuniciranje tako razširjeno in razvito, da se posameznik počuti že prav utesnjenega, ko želi biti sam. Hkrati pa se, paradoksalno, pojavljajo težave na ravni medosebne komunikacije in komuniciranja na povsem profesionalnem nivoju. Komunikacija je lahk
 • Uporaba programskih metrik za vrednotenje kakovosti projektov Python
  Malačič Robert:
  UPORABA PROGRAMSKIH METRIK ZA VREDNOTENJE KAKOVOSTI PROJEKTOV PYTHON
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Programske metrike so ključne za doseganje želene kakovosti programskih in informacijskih sistemov ter identifikacijo komponent, ki jih je potrebno preoblikovati in izboljšati. V magistrskem delu smo raziskali, ali lahko uveljavljene ob
 • ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V PODJETJU X
  Novak Matija:
  ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V PODJETJU X
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Motivacija zaposlenih ima lahko velik pomen pri doseganju ciljev podjetja. Podjetja oziroma vodilni v podjetju si zastavijo cilje, ki jih skušajo uresničiti. Te cilje uresničujejo zaposleni v podjetju, zato je pomembno, da so zaposleni motivirani za delo, da odhajajo iz službe brez stresa, da
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Vpliv carskega reza na vzpostavitev laktacije in navezovanje
  Gregorec Sara:
  VPLIV CARSKEGA REZA NA VZPOSTAVITEV LAKTACIJE IN NAVEZOVANJE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Incidenca carskih rezov po svetu narašča. V primerjavi s svetovno pomembnimi državami (npr. Združene države Amerike) je delež pojava pri nas še vedno majhen. Zaradi dejavnikov carskega reza, ki velja za zapleten način poroda, sta mati in novorojenček po porodu pogosto ločen
 • Učinkovitost uporabe elastičnih lepilnih trakov pri otrocih s cerebralno paralizo
  Samide Klara:
  UČINKOVITOST UPORABE ELASTIČNIH LEPILNIH TRAKOV PRI OTROCIH S CEREBRALNO PARALIZO
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Elastičen lepilni trak je terapevtski pripomoček, ki se ga uporablja predvsem pri osebah z mišično-skeletnimi in živčno-mišičnimi okvarami. Raztezne lastnosti traku so zelo podobne razteznim lastnostim kože in domneva se, da trak vpliva na regulacijo miš
 • ANALIZA VPLIVA VISOKIH DOZ NA POŠKODBE KOŽE PRI INTERVENTNIH POSEGIH NA KLINIČNEM INŠTITUTU ZA RADIOLOGIJO UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
  Kovačič Miha:
  ANALIZA VPLIVA VISOKIH DOZ NA POŠKODBE KOŽE PRI INTERVENTNIH POSEGIH NA KLINIČNEM INŠTITUTU ZA RADIOLOGIJO UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
  Zdravstvena fakulteta

  Cilji: Zanimalo nas je kako pogosto in kakšne poškodbe na koži je povzročila obsevanost pacientov pri interventnih radioloških posegih z dozo v interventni referenčni točki nad 3 Gy. Metode:
 • Mednarodnopravna ureditev človekovih pravic v kibernetskem prostoru
  Dougan Filip:
  MEDNARODNOPRAVNA UREDITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC V KIBERNETSKEM PROSTORU
  Pravna fakulteta

  Razvoj informacijske tehnologije in interneta je soustvaril nov prostor, ki je razpet med fizično in virtualno resničnostjo. V letih po nastanku kibernetskega prostora se je zdelo, da se ta zaradi svojih specifičnih lastnosti izmika pravni regulaciji. Do danes je dilema, ali med
 • Pravna ureditev istospolnih partnerskih skupnosti
  Pašić Dajana:
  PRAVNA UREDITEV ISTOSPOLNIH PARTNERSKIH SKUPNOSTI
  Pravna fakulteta

  Cilj magistrske naloge je analiza prednosti in pomankljivosti pravne ureditve istospolnih partnerskih skupnosti. Razčlenila bom trenutno zakonsko ureditev, posvetila pa se bom tudi vsem poskusom sprememb na področju istospolnih partnerstev. Na osnovi relevantne literature bom podprla hipotezo mag
 • Pravni učinki razveljavitvene odločbe
  Macura Rastko:
  PRAVNI UČINKI RAZVELJAVITVENE ODLOČBE
  Pravna fakulteta

  Ustavno sodišče Republike Slovenije ima v postopku abstraktne kontrole na voljo različne tehnike odločanja. Tehnike se razlikujejo glede na pravne učinke, ki jih ustvarjajo v razmerju do pravnega reda in njegovih naslovnikov. Poleg osnovnega pooblastila razveljavitve, ima Ustavno sodišče možnost sprejeti tu
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (69663)
 2. Izvirni znanstveni članek (30260)
 3. Video in druga učna gradiva (20329)
 4. Ni določena (14168)
 5. Magistrsko delo (12572)
 6. Strokovni članek (5147)
 7. Pregledni znanstveni članek (3501)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2967)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2848)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2820)
 11. Doktorska disertacija (2567)
 12. Drugi članki ali sestavki (2268)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1379)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (778)
 15. Kratki znanstveni prispevek (775)
 16. Poljudni članek (740)
 17. Specialistično delo (695)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Intervju (492)
 20. Radijski ali TV dogodek (488)
 21. Znanstvena monografija (480)
 22. Predgovor, spremna beseda (476)
 23. Elaborat, predštudija, študija (389)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (332)
 28. Strokovna monografija (259)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (220)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (203)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (169)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (154)
 34. Druga izvedena dela (138)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (84)
 43. Predavanje na tuji univerzi (83)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (65)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (33)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (18)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (12)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse