225.418 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Ekonometrična analiza osebne potrošnje Slovenije, Belgije in Italije
  Mohorko Katja:
  EKONOMETRIČNA ANALIZA OSEBNE POTROŠNJE SLOVENIJE, BELGIJE IN ITALIJE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Osebna potrošnja je ena izmed ključnih makroekonomskih dejavnikov, saj je leta 2018 v EU namreč predstavljala več kot polovico celotnega BDP. Poleg predstavitve osebne potrošnje v Sloveniji, Belgiji in Italiji med leti 2003 in 2018, identificiramo tudi vpliv njenih
 • Potrčevo pripovedništvo v kontekstu ideoloških, družbenih in političnih sprememb
  Debeljak Renata:
  POTRČEVO PRIPOVEDNIŠTVO V KONTEKSTU IDEOLOŠKIH, DRUŽBENIH IN POLITIČNIH SPREMEMB
  Filozofska fakulteta

  V doktorski disertaciji z naslovom Potrčevo pripovedništvo v kontekstu ideoloških, družbenih in političnih sprememb je obravnavana pripovedna proza enega najvidnejših predstavnikov slovenskega socialnega realizma, ki je od dijaških let naprej in vse do konca s
 • Vloga vzgojitelja v življenju otroka/mladostnika v Mladinskem domu Maribor
  Mlakar Anja:
  VLOGA VZGOJITELJA V ŽIVLJENJU OTROKA/MLADOSTNIKA V MLADINSKEM DOMU MARIBOR
  Filozofska fakulteta

  V magistrski nalogi smo preučili, kakšna je vloga vzgojitelja v življenju otroka oziroma mladostnika v Mladinskem domu Maribor. V teoretičnem delu opisujemo vzgojne ustanove, otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter mladinske domove. Posebno pozorn
 • Avtobiografskost v potopisih Alme M. Karlin
  Grošelj Pavlina:
  AVTOBIOGRAFSKOST V POTOPISIH ALME M. KARLIN
  Filozofska fakulteta

  Pričujoče magistrsko delo prikazuje in analizira notranji svet svetovne popotnice in pisateljice Alme Maksimilijane Karlin. Ta je o svojem popotovanju napisala potopise z naslovi Samotno potovanje, Urok Južnega morja in Doživeti svet. Ob tem je bila izdana knjiga z naslovom Popotne skice, kjer so
 • Protekcionizem v mednarodni menjavi na primeru trgovinskih ukrepov Združenih držav Amerike in Kitajske
  Krajnc Marko:
  PROTEKCIONIZEM V MEDNARODNI MENJAVI NA PRIMERU TRGOVINSKIH UKREPOV ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN KITAJSKE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Carine in drugi ukrepi, ki neposredno vplivajo na potek trgovinske menjave med državami, so že od nekdaj orodje, s katerim lahko države manipulirajo potek trgovine in zasledujejo lastne trgovinske cilje. Vzrok za ustanovitev trgovins
 • Vrednotenje prometne dostopnosti v občini Šentjur s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
  Brezovšek Nastja:
  VREDNOTENJE PROMETNE DOSTOPNOSTI V OBČINI ŠENTJUR S POMOČJO GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV
  Filozofska fakulteta

  Magistrska naloga zaobjema analizo prometne dostopnosti v Občini Šentjur s pomočjo geografskega informacijskega sistema ArcGIS. Osrednji del naloge vsebuje gradnjo prostorske podatkovne baze cestne infrastrukture v Občini Šentjur. Prostorski p
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Vibroakustična karakterizacija elektronsko komutiranih motorjev
  Luznar Janez:
  VIBROAKUSTIČNA KARAKTERIZACIJA ELEKTRONSKO KOMUTIRANIH MOTORJEV
  Fakulteta za strojništvo

  Hitrost in navor elektronsko komutiranih motorjev krmilimo s pomočjo pulzno širinske modulacije (PŠM). Slednja vpliva na fazne tokove motorja, kjer se poleg osnovne, želene frekvenčne komponente, pojavijo tudi številni visoko frekvenčni preklopni harmoniki. Slednji se odraža
 • Poznavanje napotkov za prvo pomoč v primeru ugriza kače - poročilo o raziskavi
  Slabe Damjan, Jerman Alja, Dolenc Eva, Brvar Miran:
  POZNAVANJE NAPOTKOV ZA PRVO POMOČ V PRIMERU UGRIZA KAČE - POROČILO O RAZISKAVI
  Zdravstvena fakulteta

  V Sloveniji živijo tri vrste avtohtonih strupenih kač: gad, laški gad in modras. Njihovemu ugrizu smo od zgodnje pomladi in do pozne jeseni izpostavljeni pri izvajanju različnih aktivnosti v naravi. Če pride do ugriza strupen
 • Priprava in karakterizacija bipiramidalne proteinske kletke iz obvitih vijačnic za vezavo nanoteles
  Satler Tadej:
  PRIPRAVA IN KARAKTERIZACIJA BIPIRAMIDALNE PROTEINSKE KLETKE IZ OBVITIH VIJAČNIC ZA VEZAVO NANOTELES
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Proteini so makromolekule, ki sodelujejo pri skoraj vseh procesih v celici. Zaporedja aminokislin omogočajo tvorbo na milijone kompleksnih struktur proteinov z različnimi funkcijami. Področje oblikovanja de novo proteino
 • Tehnološke možnosti interakcije v novomedijski umetnosti
  TRONTELJ ŽIGA:
  TEHNOLOŠKE MOŽNOSTI INTERAKCIJE V NOVOMEDIJSKI UMETNOSTI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Umetniška dela, ki uporabljajo napredne tehnologije za vzpostavitev interakcije med gledalcem in umetniškim delom, spadajo v področje novomedijske umetnosti. Za razvoj interaktivne inštalacije, katere osrednji objekt je človek, potrebujemo tehnologijo, ki nam omogo
 • Biokemijske in optične značilnosti Hostovega kamnokreča (Saxifraga hostii) v raznolikih razmerah sevanja UV- B na višinskem gradientu Kobariškega Stola
  Rovtar Jerneja:
  BIOKEMIJSKE IN OPTIČNE ZNAČILNOSTI HOSTOVEGA KAMNOKREČA (SAXIFRAGA HOSTII) V RAZNOLIKIH RAZMERAH SEVANJA UV- B NA VIŠINSKEM GRADIENTU KOBARIŠKEGA STOLA
  Biotehniška fakulteta

  Preučevali smo vpliv nadmorske višine in UV-B sevanja na biokemijske in optične lastnosti listov Hostovega kamnokreča (Saxifraga hostii). Hostov kamnokreč je alpinska zelnata trajnica z oz
 • Določanje neonikotinoidnih pesticidov v propolisu
  Tomšič Rok:
  DOLOČANJE NEONIKOTINOIDNIH PESTICIDOV V PROPOLISU
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Namen magistrskega dela je bil razviti metodo za določevanje petih neonikotinoidnih pesticidov (acetamiprid, klotianidin, imidakloprid, tiakloprid, tiametoksam) v vzorcih propolisa. Preizkusil sem dva načina priprave vzorca: ekstrakcijo na trdno fazo (angl. SPE – Solid Ph
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (86054)
 2. Izvirni znanstveni članek (32321)
 3. Magistrsko delo (24569)
 4. Ni določena (23141)
 5. Video in druga učna gradiva (22545)
 6. Strokovni članek (5730)
 7. Pregledni znanstveni članek (3758)
 8. Doktorska disertacija (3377)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3110)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3013)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2984)
 12. Drugi članki ali sestavki (2241)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1481)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (908)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (866)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (626)
 20. Poljudni članek (580)
 21. Znanstvena monografija (548)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (515)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (455)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (361)
 28. Strokovna monografija (325)
 29. Druga izvedena dela (263)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (256)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (229)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (209)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (183)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Predavanje na tuji univerzi (138)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (94)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (53)
 47. Razstava (51)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse