226.753 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza vektorizirane izvorne kode s strojnim učenjem
  Miloševič Aleksej:
  ANALIZA VEKTORIZIRANE IZVORNE KODE S STROJNIM UČENJEM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Statična analiza izvorne kode je pomemben del razvoja programske opreme, ki pa ima nekaj pomembnih pomanjkljivosti, ker z metrik programske kode ne moremo sklepati o semantični pravilnosti. Kot potencialno rešitev smo v magistrskem delu raziskali n
 • Pametna razsvetljava s spletnim grafičnim vmesnikom
  Kos Klemen:
  PAMETNA RAZSVETLJAVA S SPLETNIM GRAFIČNIM VMESNIKOM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Diplomsko delo opisuje enosmerni tokovni sistem za razsvetljavo v hišah ali stanovanjih. Sistem je sestavljen iz elektronskega krmilnega sistema s katerim upravljamo z razsvetljavo po stanovanju. Uporabljen ima spletni grafični vmesnik na katerem lahko opaz
 • Didaktična platforma na osnovi mikrokrmilnika ATmega 328P
  Kališek Matej:
  DIDAKTIČNA PLATFORMA NA OSNOVI MIKROKRMILNIKA ATMEGA 328P
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Namen diplomske naloge je bil izdelati didaktično platformo na osnovi mikrokrmilnika ATmega328P, ki povezuje več vsebin elektrotehnike, kar bo pri praktičnem pouku elektrotehnike in računalništva omogočalo večpredmetno povezovanje s področij uporab
 • Preučitev izvedljivosti pretvorbe modela motorja iz 1D v AVL CruiseM 0D (na primeru stranke)
  Jarc Nejc:
  PREUČITEV IZVEDLJIVOSTI PRETVORBE MODELA MOTORJA IZ 1D V AVL CRUISEM 0D (NA PRIMERU STRANKE)
  Fakulteta za strojništvo

  Glavni namen diplomske naloge je izdelava in kalibracija 0D modela v simulacijskem orodju AVL CRUISE™ M na podlagi obstoječega, delujočega 1D modela v okolju GT-Power. V skladu s slednjim sta v prvem delu naloge opisana delitev in osnovno teoretično
 • Kibernetska medvrstniška viktimizacija
  Črtalič Tanja:
  KIBERNETSKA MEDVRSTNIŠKA VIKTIMIZACIJA
  Fakulteta za varnostne vede

  Kibernetsko nasilje in viktimizacija med otroki in mladostniki sta pereč problem sedanjega časa, saj sta se pojavila z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije. V primerjavi s tradicionalnim medvrstniškim nasiljem, ki je vidno, saj se dogaja predvsem v okviru šole in okolice, pa je splet
 • Umetnost 1. polovice 20. stoletja kot izhodišče za specifično terapevtsko produkcijo
  Jahić Tanisa:
  UMETNOST 1. POLOVICE 20. STOLETJA KOT IZHODIŠČE ZA SPECIFIČNO TERAPEVTSKO PRODUKCIJO
  Pedagoška fakulteta

  Umetnost 20. stoletja je zaznamovala drugačnost, ki je postavila temelje delovni terapiji in tako postala tudi pomembno terapevtsko sredstvo v sodobni medicini. V prvem delu se dotaknemo začetkov in pomembnih dogodkov v umetnosti prve polovice 20. stoletja, kj
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Ergonomska analiza delovnega mesta z računalnikom
  Novak Aneja:
  ERGONOMSKA ANALIZA DELOVNEGA MESTA Z RAČUNALNIKOM
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Cilj diplomskega dela je ergonomska analiza dela delavca, ki večino svojih delovnih nalog opravi za računalnikom, ter predlaganje možnih izboljšav na podlagi rezultatov analize. Kljub temu da delo za računalnikom ni fizično obremenjujoče, predstavlja tveganja za nastane
 • Avtomatsko povzemanje slovenskih besedil z globokimi nevronskimi mrežami
  Zidarn Rok:
  AVTOMATSKO POVZEMANJE SLOVENSKIH BESEDIL Z GLOBOKIMI NEVRONSKIMI MREŽAMI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Povzemanje besedil naslavlja problem naraščujoče količine tekstovnih podatkov, v katerih želimo odkrivati pomembne informacije, npr. med raziskovanjem dokumentov želimo proces izbire poenostaviti in se odločati le na podlagi povzetkov. V delu smo se po
 • Odnos med temperamentom, osebnostno čvrstostjo in zaznavo stresa pri zaposlenih
  Vovko Maja:
  ODNOS MED TEMPERAMENTOM, OSEBNOSTNO ČVRSTOSTJO IN ZAZNAVO STRESA PRI ZAPOSLENIH
  Filozofska fakulteta

  Temperament je kot prirojen del osebnosti, glede na svojo teoretično opredelitev, tesno povezan s posameznikovo osebnostjo in osebnostno čvrstostjo, tj. sposobnostjo spopadanja s težkimi zahtevami in hitrem okrevanju po njih. Višje čvrsti posamezniki tako doživljaj
 • Učinki udarnih globinskih valov in ultrazvoka na zdravljenje nezaceljenih zlomov dolgih kosti - pregled literature
  Subotić Slađana:
  UČINKI UDARNIH GLOBINSKIH VALOV IN ULTRAZVOKA NA ZDRAVLJENJE NEZACELJENIH ZLOMOV DOLGIH KOSTI - PREGLED LITERATURE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Zlomi dolgih kosti se normalno zacelijo v treh mesecih. Zlom, ki v tem času ne kaže kostnega celjenja, lahko opredelimo kot odloženo celjenje zloma. O nezaceljenem zlomu govorimo takrat, ko ugotovimo, da kljub dolgotra
 • Análisis del lenguaje inclusivo en el discurso político contemporáneo español y francés/Analiza spolno vključujoče rabe jezika v sodobnem španskem in francoskem političnem diskurzu
  ANÁLISIS DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN EL DISCURSO POLÍTICO CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL Y FRANCÉS/ANALIZA SPOLNO VKLJUČUJOČE RABE JEZIKA V SODOBNEM ŠPANSKEM IN FRANCOSKEM POLITIČNEM DISKURZU
  Filozofska fakulteta

  El enfoque del presente trabajo es la utilización del lenguaje inclusivo en el discurso político contemporáneo español y francés, poniendo enfoque especial en el uso de los así llam
 • Equality between programs with effects
  EQUALITY BETWEEN PROGRAMS WITH EFFECTS
  Fakulteta za matematiko in fiziko

  This thesis studies notions of program equivalence for a call-by-push-value functional language with algebraic effects and general recursion. We mainly focus on behavioural equivalence, where program behaviour is specified by a collection of effect-specific formulas. Two programs of the same type are deemed e
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (86457)
 2. Izvirni znanstveni članek (32374)
 3. Magistrsko delo (24969)
 4. Ni določena (23368)
 5. Video in druga učna gradiva (22551)
 6. Strokovni članek (5746)
 7. Pregledni znanstveni članek (3760)
 8. Doktorska disertacija (3431)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3113)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3044)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2987)
 12. Drugi članki ali sestavki (2242)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1491)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1052)
 15. Elaborat, predštudija, študija (912)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (868)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (628)
 20. Poljudni članek (583)
 21. Znanstvena monografija (550)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (516)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (461)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (363)
 28. Strokovna monografija (327)
 29. Druga izvedena dela (266)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (257)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (214)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (194)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (190)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (183)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Predavanje na tuji univerzi (141)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (122)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (55)
 47. Razstava (53)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse