172.356 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
'', hexadecimal value 0x14, is an invalid character. Line 84, position 43.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Povezava simulatorja leta X-plane z okoljem Matlab-Simulink
  KUNSTELJ ANŽE:
  POVEZAVA SIMULATORJA LETA X-PLANE Z OKOLJEM MATLAB-SIMULINK
  Fakulteta za elektrotehniko

  V delu je predstavljen simulator X-Plane, ter program PlaneMaker, ki je del paketa X-Plane. Primer izgradnje modela letala Cessna 172 s programom PlaneMaker opisuje način definiranja vseh ključnih elementov, pomembnih za uspešen polet v simulatorju. Jedro diplomske naloge pre
 • Razvoj spletnega portala za študente
  GOLOBIČ BOGDAN:
  RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ŠTUDENTE
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu je predstavljen razvoj spletne aplikacije za medsebojno komuniciranje študentov glede študija. Podrobnejše je opisana zasnovana anketa in njeni rezultati, razvojne tehnologije, zahtevane funkcionalnosti, razvojni proces in razvite funkcionalnosti aplikacije. Osred
 • Optimizacija referenčnega vezja na osnovi energijske reže v tehnologiji CMOS
  BERČAN DAMJAN:
  OPTIMIZACIJA REFERENČNEGA VEZJA NA OSNOVI ENERGIJSKE REŽE V TEHNOLOGIJI CMOS
  Fakulteta za elektrotehniko

  Magistrsko delo predstavlja načrtovanje in optimizacijo napetostnega referenčnega vira na osnovi energijske reže v CMOS tehnologiji. Iz simulacij v 0,18 μm in 0,35 μm tehnologiji smo ugotovili, da z uporabo kompenzacije drugega reda dobimo boljši temperaturni
 • Iskanje ponavljajočih tem in vzorcev v glasbi s pomočjo kompozicionalnega hierarhičnega modela
  Juvan Urša:
  ISKANJE PONAVLJAJOČIH TEM IN VZORCEV V GLASBI S POMOČJO KOMPOZICIONALNEGA HIERARHIČNEGA MODELA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V magistrski nalogi se posvetimo iskanju ponavljajočih vzorcev v glasbi, kar spada na področje pridobivanja informacij iz glasbe. Uporabimo kompozicionalni hierarhični model, ki je bil izdelan za reševanje drugih nalog s tega podr
 • Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije
  Pergar Jan:
  KONCEPT KOLESARSKIH POVEZAV GORENJSKE STATISTIČNE REGIJE
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V magistrskem delu je predstavljena idejna študija povezanosti središč gorenjske statistične regije s kolesarskimi povezavami kot del državnega kolesarskega omrežja. Trenutno aktualne strategije predstavljajo nekaj uporabnih povezav v gorenjski regiji, dejansko pa se je
 • Eksperimentalna analiza obnašanja segmenta stekleno-aluminijastega fasadnega sistema, izpostavljenega ravninski strižni ciklični obtežbi
  Strižič Rok:
  EKSPERIMENTALNA ANALIZA OBNAŠANJA SEGMENTA STEKLENO-ALUMINIJASTEGA FASADNEGA SISTEMA, IZPOSTAVLJENEGA RAVNINSKI STRIŽNI CIKLIČNI OBTEŽBI
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Diplomsko nalogo smo razdelili na posamezne sklope. Najprej smo obdelali steklo in aluminij kot gradbeni material, saj je dobro razumevanje mehanskih lastnosti ter proizvodnih in obdelovaln
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Slovenska mladinska literatura z ekološko tematiko
  Vogrinc Anja:
  SLOVENSKA MLADINSKA LITERATURA Z EKOLOŠKO TEMATIKO
  Fakulteta za humanistiko

  Glavni cilj mojega magistrskega dela je bil pripraviti pregleden seznam literarnih besedil z ekološko tematiko, izdelati tipologijo izvirnih slovenskih besedil ter predstaviti značilnosti korpusa teh besedil. V svojem magistrskem delu najprej predstavljam povezavo mladinske književnosti z
 • Lik matere v avtobiografskih romanih Hiša večera, Saga o kovčku in Malahorna
  Rutar Tina:
  LIK MATERE V AVTOBIOGRAFSKIH ROMANIH HIŠA VEČERA, SAGA O KOVČKU IN MALAHORNA
  Fakulteta za humanistiko

  Diplomsko delo je analiza in primerjava likov matere v avtobiografskih romanih Hiša večera Mire Mihelič, Saga o kovčku Nedeljke Pirjevec in Malahorna Nade Gaborovič. Mira Mihelič je ena prvih ženskih avtoric avtobiografskega pisanja pri nas, poleg nje sem izbrala š
 • TEMATIKA ISKANJA SPOLNE IDENTITETE V MLADINSKIH BESEDILIH SUZANE TRATNIK, JANJE VIDMAR, ALENKE SPACAL IN BRANETA MOZETIČA
  Blažič Alenka:
  TEMATIKA ISKANJA SPOLNE IDENTITETE V MLADINSKIH BESEDILIH SUZANE TRATNIK, JANJE VIDMAR, ALENKE SPACAL IN BRANETA MOZETIČA
  Fakulteta za humanistiko

  V diplomskem delu z literarnovednega vidika in queer teorije analiziram mladinska besedila, ki tematizirajo iskanje spolne identitete. Feministična literarna veda že od začetka ločuje družbeni spol od biološkega. Judi
 • Agreement errors and structural distance: A corpus study of Bulgarian
  Stateva Penka, Stepanov Arthur:
  AGREEMENT ERRORS AND STRUCTURAL DISTANCE: A CORPUS STUDY OF BULGARIAN
  Univerza v Novi Gorici

  In this work we address the phenomenon of substitution of the special “count form” suffix of masculine non-person nouns in Bulgarian numeral phrases for a simple plural morpheme. This substitution phenomenon is observed in everyday speech and writing and
 • Problem kvadrature Krsta
  Zoran Božič:
  PROBLEM KVADRATURE KRSTA
  Fakulteta za humanistiko

  The Baptism at the Savica (in Slovene Krst pri Savici), the poem about the loss of the Slovenian independence, can be understood as Prešeren’s successful attempt to trick the censorship and to express, in a form of a historical narrative written as a metaphor, the very contents which had to be removed from his eleg
 • Literarno vrednotenje med literarno zgodovino in recepcijsko teorijo
  Zoran Božič:
  LITERARNO VREDNOTENJE MED LITERARNO ZGODOVINO IN RECEPCIJSKO TEORIJO
  Fakulteta za humanistiko

  The study of the evaluation criteria of the leading Slovenian Prešeren experts and their comparison with the experience and evaluation of Prešeren poems by Slovenian secondary school and university students have revealed a significant difference between the literary and r
 1. Diplomsko delo (65367)
 2. Izvirni znanstveni članek (30111)
 3. Video in druga učna gradiva (19633)
 4. Ni določena (12669)
 5. Magistrsko delo (10942)
 6. Strokovni članek (5141)
 7. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3637)
 8. Pregledni znanstveni članek (3481)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2962)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2787)
 11. Doktorska disertacija (2387)
 12. Drugi članki ali sestavki (2254)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1363)
 14. Kratki znanstveni prispevek (776)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (771)
 16. Poljudni članek (737)
 17. Specialistično delo (655)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Intervju (487)
 20. Radijski ali TV dogodek (483)
 21. Znanstvena monografija (479)
 22. Predgovor, spremna beseda (463)
 23. Elaborat, predštudija, študija (383)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (352)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (329)
 28. Strokovna monografija (258)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (218)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (203)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (168)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (146)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (132)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 36. Druga izvedena dela (121)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (97)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (77)
 43. Predavanje na tuji univerzi (76)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (64)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (33)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (19)
 50. Razstava (17)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 55. Katalog razstave (10)
 56. Umetniška poustvaritev (5)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse