239.171 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Inovativni pristop k predstavitvi muzejske zbirke in gradnja virtualne zbirke eksponatov
  Kaljun Jasmin, Cupar Andrej, Ambrožič Karlo, Pipić Anja, Kurbus Sara, Grašič Tamara, Zdolšek Rok, Šauperl Luka, Recek Taja, Grešovnik Lea, Rozmarič Uroš, Štajdohar Denis, Ajd Viktor:
  INOVATIVNI PRISTOP K PREDSTAVITVI MUZEJSKE ZBIRKE IN GRADNJA VIRTUALNE ZBIRKE EKSPONATOV
  Fakulteta za strojništvo
 • Slovenian Chemistry Teachers' Understanding of Project-based Learning
  Bujas Hanija:
  SLOVENIAN CHEMISTRY TEACHERS' UNDERSTANDING OF PROJECT-BASED LEARNING
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Project-based learning (PBL) is a teaching method through which students gain knowledge and skills while working on a project for an extended period of time. They investigate and respond to an authentic, engaging, and complex problem. The popularity of PB
 • Razširjanje veznih funkcij posplošenih inverznih zaporedij
  Domjan Katarina:
  RAZŠIRJANJE VEZNIH FUNKCIJ POSPLOŠENIH INVERZNIH ZAPOREDIJ
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  V topologiji se je pojavil naslednji odprti problem: Če imamo dano neprazno zaprto podmnožico kartezičnega produkta števno neskončno nepraznih kompaktnih metričnih prostorov, ali sta naslednji trditvi ekvivalentni? 1. Obstajajo zaprti pod prostori zgoraj omenje
 • Število kromatične stabilnosti povezav
  Kos Tjaša:
  ŠTEVILO KROMATIČNE STABILNOSTI POVEZAV
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  V magistrskem delu predstavimo število kromatične stabilnosti povezav grafa $G$. Najprej definiramo osnovne pojme teorije grafov in dokažemo nekaj lastnosti števila kromatične stabilnosti povezav. Opišemo grafe Mycielskega, njihovo konstrukcijo ter dokažemo, da je kromatično število grafa
 • Izolacija in karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz rečnih sedimentov
  Horvat Jan:
  IZOLACIJA IN KARAKTERIZACIJA BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE IZ REČNIH SEDIMENTOV
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Po Gramu pozitivna anaerobna bakterija Clostridioides (Clostridium) difficile je pogosta povzročiteljica bolnišničnih črevesnih okužb. V zadnjih letih se povečuje število okužb v domačem okolju pri populaciji, ki je bila v preteklosti prepozna
 • Vpliv različ nih virov ogljika na sestavo in reološ ke lastnosti zunajcelič nih polisaharidov pri ocetnokislinskih bakterijah
  Fijok Kim:
  VPLIV RAZLIČ NIH VIROV OGLJIKA NA SESTAVO IN REOLOŠ KE LASTNOSTI ZUNAJCELIČ NIH POLISAHARIDOV PRI OCETNOKISLINSKIH BAKTERIJAH
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  V magistrski nalogi smo pri 83 sevih ocetnokislinskih bakterij (OKB) iz Zbirke mikroorganizmov Oddelka za biologijo FNM UM preiskali sposobnost za tvorbo zunajceličnih polisaharidov. 25 sevov je na goji
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • ASSESSMENT OF THE FEASIBILITY OF A MOBILE APP AIMED FOR THE PROMOTION OF A COMPANY
  Jiang Hao:
  ASSESSMENT OF THE FEASIBILITY OF A MOBILE APP AIMED FOR THE PROMOTION OF A COMPANY
  Poslovno-tehniška fakulteta

  For a newly established company, one of the most important issues is to promote its own products and/or services. How to survive among many competitors is a problem, which is worthy of attention. With the popularity of mobile devices, the networks, informa
 • Zadovoljstvo zaposlenih in stopnja stresa v dveh izbranih proizvodnih podjetjih
  Gregorič Jana:
  ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN STOPNJA STRESA V DVEH IZBRANIH PROIZVODNIH PODJETJIH
  Poslovno-tehniška fakulteta

  V magistrski nalogi smo na podlagi izbrane literature predstavili pomen ravnanja z ljudmi pri delu, pomembnost pridobitve standardov kakovosti ter pomen človeškega kapitala za podjetje kot intelektualne lastnine. Zadovoljstvo zaposlenih ima velik vpliv na
 • Priprava podlage za oblikovanje strategije trženja v izbranem podjetju
  Rutar Lucija:
  PRIPRAVA PODLAGE ZA OBLIKOVANJE STRATEGIJE TRŽENJA V IZBRANEM PODJETJU
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Trženje je strateška funkcija v podjetju, ki vse ostale poslovne funkcije povezuje s trgom in je soodgovorna za donosnost poslovanja. Namen podlage za oblikovanje strategije trženja je priprava osnove za učinkovito trženjsko strategijo, ki temelji na ključnih razl
 • Prenova montažnega procesa v podjetju Agromehanika Kranj
  Hočevar Martin:
  PRENOVA MONTAŽNEGA PROCESA V PODJETJU AGROMEHANIKA KRANJ
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Podjetje Agromehanika v celoti prenavlja poslovne procese, v diplomskem delu pa smo se v okviru prenove proizvodnih procesov omejili na prenovo montažnega procesa. Podjetje se občasno srečuje s problemom predolgih dobavnih rokov, zato smo si zastavili ambiciozen cilj: skrajšati
 • Microbunching instability characterization via temporally modulated laser pulses
  Brynes AD, De Ninno Giovanni:
  MICROBUNCHING INSTABILITY CHARACTERIZATION VIA TEMPORALLY MODULATED LASER PULSES
  Univerza v Novi Gorici
 • New Method for Measuring Angle-Resolved Phases in Photoemission
  You Daehyun, De Ninno Giovanni:
  NEW METHOD FOR MEASURING ANGLE-RESOLVED PHASES IN PHOTOEMISSION
  Univerza v Novi Gorici
 1. Diplomsko delo (91223)
 2. Izvirni znanstveni članek (33177)
 3. Magistrsko delo (27825)
 4. Ni določena (24720)
 5. Video in druga učna gradiva (22565)
 6. Strokovni članek (5989)
 7. Pregledni znanstveni članek (3930)
 8. Doktorska disertacija (3749)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3297)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3154)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2993)
 12. Drugi članki ali sestavki (2244)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1724)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1585)
 15. Elaborat, predštudija, študija (928)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (908)
 17. Kratki znanstveni prispevek (894)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (686)
 20. Predgovor, spremna beseda (603)
 21. Znanstvena monografija (554)
 22. Intervju (532)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (526)
 24. Radijski ali TV dogodek (523)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (409)
 26. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (400)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 28. Raziskovalni podatki (362)
 29. Strokovna monografija (346)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 31. Druga izvedena dela (311)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (260)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (248)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (247)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (187)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (102)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (74)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (68)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse