224.507 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Promocija zdrave in odgovorne spolnosti med mladostniki
  Kompare Kaja:
  PROMOCIJA ZDRAVE IN ODGOVORNE SPOLNOSTI MED MLADOSTNIKI
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Teoretična izhodišča: Diplomska naloga govori o promociji zdrave in odgovorne spolnosti med mladostniki. Raziskovalna metodologija in metode: Raziskava, ki sem jo opravila temelji na kvantitativni metodologiji. Inštrument empiričnega dela je bil anketni vprašalnik, ki je vseb
 • Dejavniki tveganja za prekomerno uživanje alkohola pri starostnikih
  Gjergjek Goran:
  DEJAVNIKI TVEGANJA ZA PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA PRI STAROSTNIKIH
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Alkohol je v Sloveniji precej velik javnozdravstveni problem, ki ne prizadene le posameznika, ampak tudi ljudi okrog njega. Tudi posamezniki v tretjem življenjskem obdobju pijejo alkohol pogosto ter – kar je skrb vzbujajoče – tudi tvegano in škodljivo. Namen diplom
 • Razširjenost prekomerne telesne teže in debelosti med odraslo populacijo
  Planovšek Manca:
  RAZŠIRJENOST PREKOMERNE TELESNE TEŽE IN DEBELOSTI MED ODRASLO POPULACIJO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišča, namen: Prekomerna telesna teža in debelost sta velik problem pri nas in po svetu. Namen zaključnega dela je bil predstaviti razširjenost debelosti v savinjski regiji, med odraslo populacijo. Raziskovalna metodologija in metode: Uporabili smo desk
 • Vpliv kombinirane oralne hormonske kontracepcije na počutje žensk
  Primožič Veronika:
  VPLIV KOMBINIRANE ORALNE HORMONSKE KONTRACEPCIJE NA POČUTJE ŽENSK
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišča: Kombinirana oralna hormonska kontracepcija predstavlja učinkovito zaščito pred nezaželeno nosečnostjo. Prinaša določene koristi pri zdravljenju ginekoloških stanj in zmanjševanju tveganj za posamezna obolenja. Vendar pa lahko predstavlja tveganje za po
 • Foreign Languages in Tourism
  Mikulčić Petra:
  FOREIGN LANGUAGES IN TOURISM
  Fakulteta za turizem

  The aim of this master’s thesis was to examine in what way the foreign language curricula of the higher education institutions for tourism meet the needs of the tourism industry in Croatia. The research was conducted between both parties of this topic – the representatives of higher education institutions for to
 • Analiza in možnosti dostopnega turizma na gradu Podsreda
  Perc Nina:
  ANALIZA IN MOŽNOSTI DOSTOPNEGA TURIZMA NA GRADU PODSREDA
  Fakulteta za turizem

  Dostopni turizem zajema senzorno in gibalno ovirane, osebe s psihičnimi in intelektualnimi ovirami, tiste, ki potujejo z otroki v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih zdravstvenih razlogov (diabetes, alergije …). Slovenija je po svoji dost
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Grafično oblikovanje kot orodje za revitalizacijo mestnih središč na primeru mesta Celje
  Penca Neža:
  GRAFIČNO OBLIKOVANJE KOT ORODJE ZA REVITALIZACIJO MESTNIH SREDIŠČ NA PRIMERU MESTA CELJE
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V magistrskem delu želim prikazati priložnosti grafičnega oblikovanja kot sredstva za spodbudo prebivalcev k participaciji za aktivno in kakovostno rabo mestnega prostora. V delu bom predstavila sodobni primer rabe zapuščenih prostor
 • Travma revščine v romskih naseljih Občine Metlika
  Štrucelj Nataša:
  TRAVMA REVŠČINE V ROMSKIH NASELJIH OBČINE METLIKA
  Fakulteta za socialno delo

  Naloga opisuje življenjsko okolje in okoliščine bivanja v romskih naseljih občine Metlika. Zgodovinski položaj Romov v Evropi in Sloveniji zaznamujejo stigmatizacija, marginalizacija, stereotipizacija in socialno izključevanje. To se odraža v neurejenem socialnoekonomskem položaju, n
 • Avtoportret - Intermedijska reprezentacija čustev
  Požin Sara:
  AVTOPORTRET - INTERMEDIJSKA REPREZENTACIJA ČUSTEV
  Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

  V diplomski nalogi bom obravnavala svoj čustveni avtoportret. Delo je načrt umetniške instalacije, sestavljene iz 2D animacije, ki prikazuje stopnje čutenja, ki so potrebne za razvoj čustvene inteligence, ter avtorske glasbe, ki zvočno podpira vizualno. Animacija iz
 • Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo terapevtske fotografije / Premagovanje socialne anksioznosti s pomočjo fotografije
  Čas Maksima:
  PREMAGOVANJE SOCIALNE ANKSIOZNOSTI S POMOČJO TERAPEVTSKE FOTOGRAFIJE / PREMAGOVANJE SOCIALNE ANKSIOZNOSTI S POMOČJO FOTOGRAFIJE
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Vsak človek si v toku življenja ustvari lastne omejitve. Poti, opazke in zanke nas zavezane držijo v pasti lastnih težav, ki se potem skozi leta samo še, kot matematična potenca, potencirajo, m
 • Deinstitucionalizacija vzgojnih zavodov in ključne smeri procesa
  Sraka Alenka:
  DEINSTITUCIONALIZACIJA VZGOJNIH ZAVODOV IN KLJUČNE SMERI PROCESA
  Fakulteta za socialno delo

  V magistrskem delu pozornost namenjam procesu deinstitucionalizacije vzgojnih zavodov za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Osredotočila sem se na Osnovno šolo Veržej – Enota Dom. V teoretičnem delu predstavim teme, ki se mi zdijo pomembn
 • Tabloidna konstrukcija medijskega spektakla: primer kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle
  Osterman Katja:
  TABLOIDNA KONSTRUKCIJA MEDIJSKEGA SPEKTAKLA: PRIMER KRALJEVE POROKE PRINCA HARRYJA IN MEGHAN MARKLE
  Fakulteta za družbene vede

  Medijski spektakli obstajajo v naši družbi že več let. Postali so eno od načel organizacije v ekonomiji, politiki, družbi in vsakdanjem življenju. Eden izmed takšnih spektaklov je definitivno kraljeva poroka princa Harryja in Američank
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (85473)
 2. Izvirni znanstveni članek (32234)
 3. Magistrsko delo (24273)
 4. Ni določena (23168)
 5. Video in druga učna gradiva (22545)
 6. Strokovni članek (5713)
 7. Pregledni znanstveni članek (3752)
 8. Doktorska disertacija (3353)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3109)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3003)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2982)
 12. Drugi članki ali sestavki (2241)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1474)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (908)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (865)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (624)
 20. Poljudni članek (578)
 21. Znanstvena monografija (548)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (514)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (452)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (358)
 28. Strokovna monografija (325)
 29. Druga izvedena dela (262)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (256)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (228)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (206)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (183)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 38. Predavanje na tuji univerzi (138)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (50)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse