174.695 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Konstrukcija ogrodja gozdarskega vitla
  Gorjanc Aleš:
  KONSTRUKCIJA OGRODJA GOZDARSKEGA VITLA
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomska naloga obsega razvoj in konstrukcijo ogrodja gozdarskega vitla. Predstavljene in opisane so osnovne zahteve za razvoj ogrodja profesionalnega gozdarskega vitla. Na kratko so opisane vse obremenitve, ki delujejo na ogrodje vitla. Na novo razvito in izdelano konstrukcijo sem poleg simulaci
 • Določitev temperaturnega procesnega okna za kovanje vijakov iz nerjavnega jekla
  Ortl Gregor:
  DOLOČITEV TEMPERATURNEGA PROCESNEGA OKNA ZA KOVANJE VIJAKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomsko delo zajema področje vročega kovanja cilindričnih vijakov z notranjim vtiskom (inbus) iz nerjavnega jekla. Predstavljen je sodoben način izdelave vijakov, kjer je podrobno opisan načrt raziskave. Zbrani in ovrednoteni so podatki meritev temperatur sur
 • MEHKI UKREPI ZA DOSEGO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA OBMOČJU CELJA
  Jazbinšek Sanja:
  MEHKI UKREPI ZA DOSEGO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA OBMOČJU CELJA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V diplomskem delu je predstavljena trajnostna mobilnost, katere cilj je prednost okolju prijaznih oblik prevozov. Prednost avtomobila zamenja hoja in okolju prijazne oblike potovanj, ki pomenijo zmanjšanje izpustov CO2 v okolje. Opisano
 • PROTIPOPLAVNI UKREPI NA OBMOČJU CELJA
  Kučuković Sašo:
  PROTIPOPLAVNI UKREPI NA OBMOČJU CELJA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V Sloveniji so poplave pogost pojav in Celje sodi med poplavno najbolj ogrožena območja. Na reki Savinji, so bili v preteklosti izvedeni posamezni infrastrukturni poplavni ukrepi, a so dogodki v zadnjih 25 letih pokazali, da zaradi različnih vzrokov ti ukrepi pr
 • UPORABA MOBILNIH TEHNOLOGIJ V PROMOCIJI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA SLOVENIJE IN HRVAŠKE
  Planinc Peter:
  UPORABA MOBILNIH TEHNOLOGIJ V PROMOCIJI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA SLOVENIJE IN HRVAŠKE
  Fakulteta za turizem

  Živimo v času, ko je žepna pametna mobilna naprava postala zmogljivo večnamensko orodje, ki nam omogoča pomembno komunikacijo preko mobilnega svetovnega spleta takoj in od koderkoli. Lahko celo zatrdimo, da mobilna tehnologija v osnovi spreminja navade in stil
 • ANALIZA UPRAVIČENOSTI DOKONČANJA IZGRADNJE POSLOVNO - STANOVANJSKEGA OBJEKTA
  Pšajd Frane:
  ANALIZA UPRAVIČENOSTI DOKONČANJA IZGRADNJE POSLOVNO - STANOVANJSKEGA OBJEKTA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Osnovni namen diplomske naloge je bil raziskati in predstaviti ekonomsko upravičenost dokončanja stanovanjskega objekta. V teoretičnem delu smo opredelili gradbene projekte na splošno in predstavili njihovo strukturo. V nadalj
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Uporaba priporočilnih in odločitvenih sistemov za personalizacijo prodaje v mobilni aplikaciji
  KOSEC DAMJAN:
  UPORABA PRIPOROČILNIH IN ODLOČITVENIH SISTEMOV ZA PERSONALIZACIJO PRODAJE V MOBILNI APLIKACIJI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Uporabniki se dandanes v nakupovalnem procesu soočajo z veliko količino informacij ter široko ponudbo produktov in storitev, kar kupcu onemogoča racionalno odločitev o nakupu tistih produktov in storitev, ki jih dejansko potrebu
 • Podatkovna platforma za hiter razvoj aplikacij na področju spremljanja vozil ter voznikovih navad
  DARIS MARKO:
  PODATKOVNA PLATFORMA ZA HITER RAZVOJ APLIKACIJ NA PODROČJU SPREMLJANJA VOZIL TER VOZNIKOVIH NAVAD
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Magistrsko delo opisuje podatkovno platformo za hiter razvoj aplikacij na področju avtomobilizma. Platformo smo razvili na primeru uporabe spremljanja vozil in voznikovih navad (upoštevanje prometnih predpisov, način vožnje).
 • Zagon zagonskega podjetja po metodologiji vitki startup
  KORAČ DARE:
  ZAGON ZAGONSKEGA PODJETJA PO METODOLOGIJI VITKI STARTUP
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Cilj magistrske naloge je preveriti, ali je v Sloveniji mogoče zagnati podjetje po metodologiji vitki startup. Po metodologiji smo namesto klasičnega poslovnega načrta najprej izdelali vitki okvir, s čimer smo poslovno idejo in vizijo podjetja zapisali na eni strani. V
 • Optimizacija komunikacije med krmilnikom in stikali omrežja SDN z uporabo razpršenega oddajanja krmilnih sporočil
  REMIC PRIMOŽ:
  OPTIMIZACIJA KOMUNIKACIJE MED KRMILNIKOM IN STIKALI OMREŽJA SDN Z UPORABO RAZPRŠENEGA ODDAJANJA KRMILNIH SPOROČIL
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Velika večina današnjih računalniških omrežij je visoko decentraliziranih. Vsak od elementov omrežja deluje popolnoma avtonomno s pomočjo lastne krmilne programske opreme. Elementi medsebojno sporočajo in zazn
 • Zagotavljanja prihodka v elektrodistribuciji z uporabo podatkov pametnih števcev
  ROGINA MIRO:
  ZAGOTAVLJANJA PRIHODKA V ELEKTRODISTRIBUCIJI Z UPORABO PODATKOV PAMETNIH ŠTEVCEV
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  S povečevanjem kompleksnosti storitev naraščata tudi kompleksnost in heterogenost sistemov, ki jih ponudniki uporabljajo za merjenje in obračunavanje storitev. To povečuje možnosti za napake in posledično za izpad prihodkov. V telekomunikacijs
 • Orkestracija in razporejanje vsebnikov v visoko razpoložljivih sistemih
  GOLJA DEJAN:
  ORKESTRACIJA IN RAZPOREJANJE VSEBNIKOV V VISOKO RAZPOLOŽLJIVIH SISTEMIH
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Trenutno smo v obdobju pospešenega uvajanja vsebnikov – iz meseca v mesec vse več podjetij uvaja ali raziskuje možnosti uporabe te tehnologije v svojih okoljih. Kljub temu, da tehnologija in orodja, povezana z uporabo le-te, še niso standardizirana, p
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • RAPID UPLC-ESI-MS/MS BASED ASSAY FOR DISCOVERY OF UDP-N-ACETYLMURAMOYL-L-ALANINE:D-GLUTAMATE (MurD) LIGASE INHIBITORS
  Car Vjekoslava:
  RAPID UPLC-ESI-MS/MS BASED ASSAY FOR DISCOVERY OF UDP-N-ACETYLMURAMOYL-L-ALANINE:D-GLUTAMATE (MURD) LIGASE INHIBITORS
  Fakulteta za aplikativno naravoslovje

  A rapid, selective, robust and sensitive analytical assay method, operating in a short time frame with acceptable levels of precision, linear range and the accuracy necessary for successful Mur ligases inhib
 • Vzorčni sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem v Brdih
  Božič Zoran:
  VZORČNI SADOVNJAK STARIH SADNIH SORT V KOJSKEM V BRDIH
  Univerza v Novi Gorici

  Od leta 2007 nastaja v Kojskem v Goriških Brdih sadovnjak starih sadnih sort, ki si ga je zamislil mladi filmski režiser Gregor Božič. Zasnovan je kot genetska banka, s pomočjo katere omogočamo ohranjanje in širjenje avtohtonega sadja. Gre za visokodebelni sadovnjak, v katerem je trenutn
 • Ali obstoječi volilni sistem utrjuje oblast ljudstva?
  Božič Zoran:
  ALI OBSTOJEČI VOLILNI SISTEM UTRJUJE OBLAST LJUDSTVA?
  Univerza v Novi Gorici

  Prispevek problematizira legalnost in legitimnost obstoječega proporcionalnega volilnega sistema za volitve poslancev v Državni zbor.
 • Tri Prešernove krivde: interpretacija Krsta pri Savici
  Božič Zoran:
  TRI PREŠERNOVE KRIVDE: INTERPRETACIJA KRSTA PRI SAVICI
  Univerza v Novi Gorici

  Interpretacija v esejističnem slogu v povezavi z nastankom (smrt Matija Čopa) in Sonetnim vencem prinaša nov pogled na ključno sporočilo Krsta pri Savici.
 • Sto dvajset let slovenske didaktike književnosti (1867-1987)
  Božič Zoran:
  STO DVAJSET LET SLOVENSKE DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI (1867-1987)
  Univerza v Novi Gorici

  Pregledni znanstveni članek obravnava razvoj slovenske didaktike književnosti od Janežičevih Cvetnikov do zaključka njene predakademske faze v času usmerjenega izobraževanja. Pri tem opazuje spremembe v didaktični zasnovi beril in v opredelitvah ciljev, vsebin in metod, kakor so ji
 • Dejavniki literarne kanonizacije v srednješolskih berilih - na primeru Prešerna
  Božič Zoran:
  DEJAVNIKI LITERARNE KANONIZACIJE V SREDNJEŠOLSKIH BERILIH - NA PRIMERU PREŠERNA
  Univerza v Novi Gorici

  Prešeren, nesporno prvo ime slovenskega literarnega kanona, se je v devetnajstem stoletju najprej uveljavil kot pesnik klasik, po osvojitvi domačega parnasa pa je vedno bolj (še zlasti po drugi svetovni vojni) postajal tudi slovenski nacionalni mit. Drugačen je b
 1. Diplomsko delo (65862)
 2. Izvirni znanstveni članek (30214)
 3. Video in druga učna gradiva (19773)
 4. Ni določena (13853)
 5. Magistrsko delo (11231)
 6. Strokovni članek (5140)
 7. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3686)
 8. Pregledni znanstveni članek (3502)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2963)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2786)
 11. Doktorska disertacija (2413)
 12. Drugi članki ali sestavki (2256)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1363)
 14. Kratki znanstveni prispevek (776)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (771)
 16. Poljudni članek (738)
 17. Specialistično delo (664)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Intervju (487)
 20. Radijski ali TV dogodek (484)
 21. Znanstvena monografija (478)
 22. Predgovor, spremna beseda (476)
 23. Elaborat, predštudija, študija (383)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (352)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (331)
 28. Strokovna monografija (259)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (218)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (203)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (168)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (147)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (132)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 36. Druga izvedena dela (121)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (97)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Predavanje na tuji univerzi (78)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (77)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (64)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (33)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (20)
 50. Razstava (17)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 55. Katalog razstave (10)
 56. Umetniška poustvaritev (6)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse