192.460 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vloga družbenih medijev pri trženju turističnih destinacij in načrtovanju potovanj
  Roškar Eva:
  VLOGA DRUŽBENIH MEDIJEV PRI TRŽENJU TURISTIČNIH DESTINACIJ IN NAČRTOVANJU POTOVANJ
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Vzpon in razvoj družbenih medijev je spremenil dojemanje sveta posameznikov in omogočil nove načine komuniciranja. Uporabniki družbenih medijev z njihovo uporabo lažje in hitreje dostopajo do informacij po vsem svetu, družbeni mediji pa jim omogočajo tud
 • Primerjalna analiza poslovno finančnega položaja, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja organizacije Luka Koper d.d. s konkurenti
  Žganjar Rok:
  PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNO FINANČNEGA POLOŽAJA, UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA ORGANIZACIJE LUKA KOPER D.D. S KONKURENTI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Ena izmed glavnih tem v slovenskem gospodarstvo in slovenski politiki zadnjih nekaj let, je izgradnja drugega železniškega tira, ki bi povezoval Luko Koper z zaledjem in s tem tudi povečal rast gospodarstva
 • Odpornost hladilnih aparatov na motnje iz električnega omrežja
  Jelen Jože:
  ODPORNOST HLADILNIH APARATOV NA MOTNJE IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V današnjem času mora vsaka elektronska naparava ustrezati standardom. Mora delovati tako, da je odporna na motnje iz omrežja in da tudi sama motenj ne pošilja v omrežje. V diplomskem delu je predstavljena primerjava odpornosti hladilnega aparata
 • Pregled raziskav s področja zaupanja v revizorje računovodskih izkazov
  Kvas Ana:
  PREGLED RAZISKAV S PODROČJA ZAUPANJA V REVIZORJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Diplomsko delo se nanaša na raziskave, ki so bile v preteklosti narejene na temo zaupanja v revizorje računovodskih izkazov. V delu povzemam rezultate štirih raziskav in en komentar na to temo. Vseh pet člankov je delo avtorjev, ki delujejo v Združenih državah Amerike
 • Visual Intelligence – Use and Manipulation in TV Advertising
  Bajcer Vlatka:
  VISUAL INTELLIGENCE – USE AND MANIPULATION IN TV ADVERTISING
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  The main goal of this master thesis is to study how visual communication in TV advertising affects our psyche, examine the elements that can serve to awaken emotions and certain reactions of viewers. TV commercials are one of the most popular co
 • Pregled in analiza etiket piva mikro-pivovarn v Sloveniji
  Vrezner Ana:
  PREGLED IN ANALIZA ETIKET PIVA MIKRO-PIVOVARN V SLOVENIJI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Z diplomskim projektom želimo pojasniti kaj to etiketa sploh je ter kakšna je njena uporabna vrednost, po čem se etikete mikro-pivovarjev v Sloveniji med seboj razlikujejo, v čem so si podobne in kaj jih naredi edinstvene.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (73798)
 2. Izvirni znanstveni članek (31399)
 3. Video in druga učna gradiva (21320)
 4. Ni določena (18258)
 5. Magistrsko delo (16163)
 6. Strokovni članek (5223)
 7. Pregledni znanstveni članek (3655)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3059)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2916)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2789)
 11. Doktorska disertacija (2727)
 12. Drugi članki ali sestavki (2103)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1335)
 14. Elaborat, predštudija, študija (882)
 15. Kratki znanstveni prispevek (832)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (801)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (511)
 20. Intervju (507)
 21. Predgovor, spremna beseda (500)
 22. Poljudni članek (492)
 23. Radijski ali TV dogodek (480)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (379)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (359)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (352)
 28. Strokovna monografija (292)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (217)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (216)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Druga izvedena dela (163)
 33. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (161)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (94)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (73)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (69)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (40)
 46. Umetniško delo (34)
 47. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 48. Razstava (25)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Patent (22)
 51. Umetniški sestavek (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 53. Patentna prijava (17)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse