195.633 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Validacija nizkocenovnih senzorskih sistemov za oceno izpostavljenosti posameznika onesnažilom v zraku
  Novak Rok:
  VALIDACIJA NIZKOCENOVNIH SENZORSKIH SISTEMOV ZA OCENO IZPOSTAVLJENOSTI POSAMEZNIKA ONESNAŽILOM V ZRAKU
  Fakulteta za strojništvo

  Nizkocenovni senzorji ponujajo nove priložnosti za ugotavljanje kakovosti zraka, vendar poenostavljeni načini zaznavanja onesnažil zahtevajo, da senzorje kritično ovrednotimo in validiramo. Senzorje za delce in CO2 smo validirali s primerja
 • Ekstrakcija biološko aktivnih komponent iz industrijske konoplje
  Makoter Teo:
  EKSTRAKCIJA BIOLOŠKO AKTIVNIH KOMPONENT IZ INDUSTRIJSKE KONOPLJE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Industrijska konoplja (Cannabis Sativa L.) znova pridobiva svoj pomen v svetu kmetijstva in zdravstva. V zadnjih nekaj letih je pridelovanje industrijske konoplje in izdelkov iz nje zelo naraslo. Danes lahko najdemo veliko kmetij, ki industrijsko konopljo r
 • Inaktivacija encimov v živilih
  Prša Laura:
  INAKTIVACIJA ENCIMOV V ŽIVILIH
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Moka je živilo, ki ga najdemo v vsakem gospodinjstvu in jo uporabljamo za kuhanje in pečenje. Na kakovost moke med drugim vpliva tudi aktivnost encimov v njej. Encimi so naravno prisotni ali namerno dodani v živilih kot aditivi. Pri moki povzročajo oksidacijske procese. Eden od glavnih probl
 • Preparing students for mobility in vocational education and training
  Rajhman Tina:
  PREPARING STUDENTS FOR MOBILITY IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
  Filozofska fakulteta

  The following master’s thesis focuses on preparing students on mobility in vocational education and training. The focus lies on English for specific purposes which is an integral part of English in technical secondary and vocational technical education. The thesis also conce
 • Recikliranje odpadne pet embalaže s pod- in nadkritično vodo
  Sever Anita:
  RECIKLIRANJE ODPADNE PET EMBALAŽE S POD- IN NADKRITIČNO VODO
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Polietilen tereftalat (PET) sodi med najbolj razširjene termoplastične smole. Ima dobre mehanske, toplotne in kemijske lastnosti. Uporabljamo ga predvsem za izdelavo embalaže za pitno vodo in živila. PET je nerazgradljiva plastika, zato se ga vedno več nabira v
 • Gender-Based Conversational Styles in Reality TV
  Videmšek Vesna:
  GENDER-BASED CONVERSATIONAL STYLES IN REALITY TV
  Filozofska fakulteta

  This master’s thesis deals with differences in conversational styles between men and women in American reality TV show Big Brother. The main purpose of this study is to investigate the conversations in order to find out whether there exist any differences between male and female speakers in t
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Raziskava odzivanja na izzive, vire in sredstva pomoči ter procese prilagajanja pri zdomcih
  Filipič Sterle Mojca:
  RAZISKAVA ODZIVANJA NA IZZIVE, VIRE IN SREDSTVA POMOČI TER PROCESE PRILAGAJANJA PRI ZDOMCIH
  Teološka fakulteta

  Selitev v tujino zaradi dela velja za velik življenjski dogodek, ki vključuje različne izzive, s katerimi se zdomci soočajo v procesu prilagajanja na novo okolje, ter vire in sredstva pomoči, ki jih lahko uporabijo, da si olajšajo prilagajanje i
 • Analiza jeklenega paličnega nosilca z razponom 40 metrov
  Kastelic Urban:
  ANALIZA JEKLENEGA PALIČNEGA NOSILCA Z RAZPONOM 40 METROV
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V diplomski nalogi sem obravnaval dve definirani paličji, kjer so prvo paličje sestavljali odprti prerezi z vijačenimi spoji (tradicionalna zasnova). Drugo paličje so sestavljali zaprti prerezi (cevi) z varjenimi spoji. Paličji sem analiziral z globalno elastično an
 • Strižne obremenitve poplavnih območij pri visokovodnih dogodkih
  Čepon Neža:
  STRIŽNE OBREMENITVE POPLAVNIH OBMOČIJ PRI VISOKOVODNIH DOGODKIH
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Visokovodni dogodki so pogost pojav na ravninskih obrečnih območjih. Poplavnih dogodkov ne gre preprečevati, ampak zgolj obvladovati oziroma jih analizirati, da lahko zmanjšamo pričakovano škodo. Ob vsakem poplavnem dogodku lahko nastopi tudi odnašanje oziroma od
 • Nefarmakološki pristopi pri obravnavi mladostnika s sindromom ADHD - študija primera
  Lovko Brigita:
  NEFARMAKOLOŠKI PRISTOPI PRI OBRAVNAVI MLADOSTNIKA S SINDROMOM ADHD - ŠTUDIJA PRIMERA
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Za nastanek sindroma motnje pozornosti s hiperaktivnostjo je pogosto vzrok genetika, pomemben pa je tudi vnos določene hrane (sladkorji, barvila), ki poveča hiperaktivnost. Najpogostejše težave so: motnja pozornosti, impulzivnost in hiperaktivnost. K
 • Doživljanje oskrbovanja osebe z demenco v domačem okolju in vloga delovnega terapevta
  Lapajne Ana:
  DOŽIVLJANJE OSKRBOVANJA OSEBE Z DEMENCO V DOMAČEM OKOLJU IN VLOGA DELOVNEGA TERAPEVTA
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Skrb za osebe z demenco v domačem okolju najpogosteje prevzemajo bližnji družinski člani. Imenujemo jih neformalni oskrbovalci. Zaradi progresivne narave bolezni in pomanjkanja znanja pri oskrbovanju svojca z demenco naletijo na več različnih ovir. Na
 • Perturbations of nonlinear eigenvalue problems
  Papageorgiou Nikolaos, Rǎdulescu Vicenţiu, Repovš Dušan:
  PERTURBATIONS OF NONLINEAR EIGENVALUE PROBLEMS
  Pedagoška fakulteta

  We consider perturbations of nonlinear eigenvalue problems driven by a nonhomogeneous differential operator plus an indefinite potential. We consider both sublinear and superlinear perturbations and we determine how the set of positive solutions changes a
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Ni določena (112007)
 2. Diplomsko delo (73643)
 3. Izvirni znanstveni članek (28447)
 4. Video in druga učna gradiva (22476)
 5. Magistrsko delo (18760)
 6. Strokovni članek (5203)
 7. Pregledni znanstveni članek (3221)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2960)
 9. Doktorska disertacija (2953)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2702)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2403)
 12. Drugi članki ali sestavki (2174)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1414)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (814)
 15. Kratki znanstveni prispevek (763)
 16. Specialistično delo (669)
 17. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (525)
 18. Intervju (511)
 19. Predgovor, spremna beseda (507)
 20. Radijski ali TV dogodek (504)
 21. Poljudni članek (495)
 22. Znanstvena monografija (472)
 23. Elaborat, predštudija, študija (424)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (372)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (366)
 26. Raziskovalni podatki (361)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (349)
 28. Strokovna monografija (276)
 29. Druga izvedena dela (247)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (233)
 31. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (229)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (212)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (163)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (158)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 36. Predavanje na tuji univerzi (133)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (132)
 38. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 39. Bibliografija, kazalo ipd. (100)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (97)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 43. Programska oprema (88)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (85)
 45. Razstava (48)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (40)
 47. Umetniško delo (35)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (31)
 49. Patent (23)
 50. Umetniški sestavek (22)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (21)
 52. Umetniška poustvaritev (17)
 53. Patentna prijava (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 55. Katalog razstave (13)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (9)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
Prikaži vse