231.959 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Napovedni modeli za identifikacijo potencialnih inhibitorjev različnih proteinov virusa ebole
  Hudi Vita:
  NAPOVEDNI MODELI ZA IDENTIFIKACIJO POTENCIALNIH INHIBITORJEV RAZLIČNIH PROTEINOV VIRUSA EBOLE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Virus Ebola (lat. ebolavirus) je filovirus tipa (-)ssRNA, ki je znan po visokih stopnjah prenosa in smrtnosti. Smrtnost bolezni, ki je izbruhnila leta 2014 v Zahodni Afriki, se je na primer gibala med 50-70 %. Bolezen, ki jo ta v
 • Fractional magnetic Schrödinger-Kirchhoff problems with convolution and critical nonlinearities
  Liang Sihua, Repovš Dušan, Zhang Binlin:
  FRACTIONAL MAGNETIC SCHRÖDINGER-KIRCHHOFF PROBLEMS WITH CONVOLUTION AND CRITICAL NONLINEARITIES
  Pedagoška fakulteta

  In this paper, we are concerned with the existence and multiplicity of solutions for the fractional Choquard-type Schrödinger-Kirchhoff equations with electromagnetic fields and critical nonlinearity: ▫$$\begin{cases} \var
 • Combined effects for non-autonomous singular biharmonic problems
  Rǎdulescu Vicenţiu, Repovš Dušan:
  COMBINED EFFECTS FOR NON-AUTONOMOUS SINGULAR BIHARMONIC PROBLEMS
  Pedagoška fakulteta

  We study the existence of nontrivial weak solutions for a class of generalized ▫$p(x)$▫-biharmonic equations with singular nonlinearity and Navier boundary condition. The proofs combine variational and topological arguments. The approach developed in this pape
 • Ground state and nodal solutions for a class of double phase problems
  Papageorgiou Nikolaos, Rǎdulescu Vicenţiu, Repovš Dušan:
  GROUND STATE AND NODAL SOLUTIONS FOR A CLASS OF DOUBLE PHASE PROBLEMS
  Pedagoška fakulteta

  We consider a double phase problem driven by the sum of the ▫$p$▫-Laplace operator and a weighted ▫$q$▫-Laplacian ▫$(q<p)$▫, with a weight function which is not bounded away from zero. The reaction term is ▫$(p-1)$▫-superlinear.
 • ANALIZA DELOVANJA UPRAVNE INŠPEKCIJE IN INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
  KRENKER TINA:
  ANALIZA DELOVANJA UPRAVNE INŠPEKCIJE IN INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
  Fakulteta za upravo

  Inšpekcijski nadzor je področje, ki mu bi morali nameniti več pozornosti. Gre za področje, pri katerem se odvijajo številne aktivnosti, katerih glavni cilj je zagotavljanje spoštovanja in upoštevanja pravil, postopkov, zakonov in podzakonskih predpisov. Za učinkov
 • Nonlinear nonhomogeneous singular problems
  Papageorgiou Nikolaos, Rǎdulescu Vicenţiu, Repovš Dušan:
  NONLINEAR NONHOMOGENEOUS SINGULAR PROBLEMS
  Pedagoška fakulteta

  We consider a nonlinear Dirichlet problem driven by a nonhomogeneous differential operator with a growth of order ▫$(p-1)$▫ near ▫$+\infty$▫ and with a reaction which has the competing effects of a parametric singular term and a ▫$(p-1)$▫-superlinear perturba
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (88296)
 2. Izvirni znanstveni članek (32860)
 3. Magistrsko delo (26094)
 4. Ni določena (23524)
 5. Video in druga učna gradiva (22538)
 6. Strokovni članek (5875)
 7. Pregledni znanstveni članek (3894)
 8. Doktorska disertacija (3597)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3248)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3129)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2984)
 12. Drugi članki ali sestavki (2233)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1710)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1518)
 15. Elaborat, predštudija, študija (920)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (885)
 17. Kratki znanstveni prispevek (872)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (663)
 20. Predgovor, spremna beseda (590)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Radijski ali TV dogodek (519)
 23. Intervju (518)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (493)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (402)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 27. Raziskovalni podatki (351)
 28. Strokovna monografija (338)
 29. Druga izvedena dela (282)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (273)
 31. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (253)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (234)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (233)
 34. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (233)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (193)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (192)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (173)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (169)
 39. Predavanje na tuji univerzi (141)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (104)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (62)
 47. Razstava (58)
 48. Umetniško delo (39)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 53. Katalog razstave (19)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse