201.893 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Inteligentni stenski elementi
  Pogačar Kaja, Jaušovec Marko, Pogačar Dušan:
  INTELIGENTNI STENSKI ELEMENTI
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 • Ilegalne migracije na področju Policijske uprave Novo mesto v obdobju 2014/2015
  Zdolšek Nataša:
  ILEGALNE MIGRACIJE NA PODROČJU POLICIJSKE UPRAVE NOVO MESTO V OBDOBJU 2014/2015
  Fakulteta za varnostne vede

  V diplomski nalogi so predstavljene ilegalne migracije v letih 2014 in 2015 na področju Policijske uprave Novo mesto. Področje ilegalnih migracij postaja vedno bolj pereč globalen problem. Vse bolj napete vojne razmere na Bližnjem vzhodu, predvsem na podr
 • Fizična pripravljenost policista v primerjavi s fizično pripravljenostjo vojaka
  Ajdnik Sara:
  FIZIČNA PRIPRAVLJENOST POLICISTA V PRIMERJAVI S FIZIČNO PRIPRAVLJENOSTJO VOJAKA
  Fakulteta za varnostne vede

  V diplomski nalogi obravnavamo dve največji varnostni državni instituciji, policijo in vojsko. V slednjih so zaposlene osebe, ki varujejo javni red in mir. Od njih se pričakuje odlična psiho-fizična pripravljenost, saj so oni tisti, ki branijo državo ter nje
 • The dynamic properties of the snail soil from the Ljubljana marsh
  Žlender Bojan, Trauner Ludvik:
  THE DYNAMIC PROPERTIES OF THE SNAIL SOIL FROM THE LJUBLJANA MARSH
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  A series of cyclic triaxial tests was performed on snail-soil samples with different porosities. The cyclic loading was performed with a Wykeham Farrance cyclic triaxial system. The investigation was based on a series o
 • The degree of deterioration of the tunnels of the Prague Metro based on a monitoring assessment
  Vaníček Ivan, Vaníček Martin:
  THE DEGREE OF DETERIORATION OF THE TUNNELS OF THE PRAGUE METRO BASED ON A MONITORING ASSESSMENT
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Understanding the ageing of structures is a very important issue from the point of view of assessing the risk inherent in those structures. Geotechnical structures, of course, have their own
 • A 3D nonlinear dynamic analysis of a rock-fill dam based on IZIIS software
  Mircevska Violeta, Bickovski Vladimir, Garevski Mihail:
  A 3D NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS OF A ROCK-FILL DAM BASED ON IZIIS SOFTWARE
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  This paper treats the 3D nonlinear dynamic behavior of a rock-fill dam based on the Mohr-Coulomb failure criterion. The dam is situated in a steep, narrow, “V-shaped” rigid canyon. The
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (77404)
 2. Izvirni znanstveni članek (32238)
 3. Video in druga učna gradiva (22135)
 4. Ni določena (19223)
 5. Magistrsko delo (18610)
 6. Strokovni članek (5293)
 7. Pregledni znanstveni članek (3721)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3066)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2978)
 10. Doktorska disertacija (2963)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2888)
 12. Drugi članki ali sestavki (2184)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1373)
 14. Elaborat, predštudija, študija (896)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (861)
 16. Kratki znanstveni prispevek (841)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Predgovor, spremna beseda (529)
 20. Znanstvena monografija (523)
 21. Intervju (523)
 22. Poljudni članek (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (492)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (388)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (374)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (367)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (298)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (196)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (182)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (168)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Predavanje na tuji univerzi (107)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (95)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (86)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (77)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (38)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 51. Patent (22)
 52. Patentna prijava (19)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse