214.139 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Izvirni znanstveni članek (90132)
 2. Diplomsko delo (81072)
 3. Ni določena (26285)
 4. Video in druga učna gradiva (22514)
 5. Magistrsko delo (21962)
 6. Strokovni članek (7104)
 7. Pregledni znanstveni članek (5533)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (4674)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (4619)
 10. Drugi članki ali sestavki (3322)
 11. Doktorska disertacija (3197)
 12. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3085)
 13. Kratki znanstveni prispevek (1937)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1441)
 15. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1440)
 16. Intervju (1432)
 17. Elaborat, predštudija, študija (903)
 18. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (877)
 19. Predgovor, spremna beseda (771)
 20. Znanstvena monografija (719)
 21. Specialistično delo (712)
 22. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (613)
 23. Poljudni članek (560)
 24. Radijski ali TV dogodek (501)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (423)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 27. Raziskovalni podatki (363)
 28. Strokovna monografija (314)
 29. Bibliografija, kazalo ipd. (288)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 31. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (231)
 32. Druga izvedena dela (231)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (206)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (187)
 35. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (172)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (140)
 37. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 38. Predavanje na tuji univerzi (128)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (95)
 43. Programska oprema (88)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (83)
 45. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (74)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (52)
 47. Razstava (44)
 48. Umetniško delo (38)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 55. Katalog razstave (13)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse