229.260 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Z dokazi podprta policijska dejavnost
  Komac Anže:
  Z DOKAZI PODPRTA POLICIJSKA DEJAVNOST
  Fakulteta za varnostne vede

  Koncept, ki ga je razvil Sherman leta 1998 v svojem delu Ideas in American Policing skuša združiti delovanje policije in strokovne javnosti z uporabo razpoložljivih dokazov za čim boljše delovanje policije v skupnosti in na širšem področju. Uporaba razpoložljivih dokazov lahko vodi k izjemnemu napred
 • Problematika preiskovanja zavarovalniških goljufij pri telesnih poškodbah v prometnih nesrečah z minimalnim trkom
  Berce Nika:
  PROBLEMATIKA PREISKOVANJA ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ PRI TELESNIH POŠKODBAH V PROMETNIH NESREČAH Z MINIMALNIM TRKOM
  Fakulteta za varnostne vede

  Zavarovalniške goljufije so ena izmed pogostejših oblik gospodarskega kriminala in se pojavljajo na vseh področjih zavarovanj. Družba do njih ni tako kritična kot do ostalih oblik gospodarskega kriminala, saj večinoma še vedn
 • Vloga zasebnih vojaških podjetij med vojno v Iraku
  Mraz Peter:
  VLOGA ZASEBNIH VOJAŠKIH PODJETIJ MED VOJNO V IRAKU
  Fakulteta za varnostne vede

  Vojna v Iraku se je začela 20. marca 2003, uradno pa se je končala 18. decembra 2011. ZDA, Avstralija, Poljska in Velika Britanija so ob podpori petinštiridesetih drugih držav brez predhodne odobritve Varnostnega sveta Združenih narodov izvedle vojaško invazijo na Irak, čemur so nasproto
 • Doživljanje stresa pri uporabi službenega psa v policijskih aktivnostih
  Karba Maša:
  DOŽIVLJANJE STRESA PRI UPORABI SLUŽBENEGA PSA V POLICIJSKIH AKTIVNOSTIH
  Fakulteta za varnostne vede

  Psa so stoletja uporabljali za lov, obrambo ter varovanje, v zadnjem času poleg hišnega ljubljenčka služi še kot službeni ali terapevtski pes. Zaradi močno razvitega čuta za voh je kljub sodobni tehnologiji nepogrešljiv član policijske ekipe. Prisotni so pri opravlja
 • NICHD protokol intervjuvanja otrok
  Josipović Tamara:
  NICHD PROTOKOL INTERVJUVANJA OTROK
  Fakulteta za varnostne vede

  Ne zgolj odrasli, tudi otroci so pomemben faktor v procesu preiskovanja določenih kaznivih dejanj, bodisi v vlogi priče ali celo v vlogi žrtve. Njihovo pričanje že od nekdaj velja za vprašljivo, saj so tretirani kot nemočna bitja, ki poleg svojega okolja in dogodkov, ki se jim pripetijo, drugače z
 • Kriminaliteta, povezana s kulturno dediščino
  Zupančič Viktorija, Dobovšek Bojan:
  KRIMINALITETA, POVEZANA S KULTURNO DEDIŠČINO
  Fakulteta za varnostne vede
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Uporabnost uravnoteženega sistema kazalnikov v gozdarstvu
  Gorišek Tomaž:
  UPORABNOST URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV V GOZDARSTVU
  Biotehniška fakulteta

  Diplomsko delo obravnava uporabnost pripravljenega uravnoteženega sistema kazalnikov v gozdarstvu, kjer je bilo ugotovljeno, da sam sistem daje vodstvu gozdnogospodarskega podjetja informacije o delovanju podjetja, le-te pa pripomorejo k sprejemanju odločitev. Skozi pripravo naloge
 • Zasnova in izdelava avtonomnega robotskega vozila
  ŠKRJANC UROŠ:
  ZASNOVA IN IZDELAVA AVTONOMNEGA ROBOTSKEGA VOZILA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V okviru diplomske naloge sem se odločil izdelati in opisati proces izdelave majhnega robotskega vozila, ki bi poleg splošnih funkcij, kot so vožnja robota s tipkovnico in PS3 kompatibilno konzolo, zmogel tudi osnovno samostojno navigacijo po prostoru, kar vključuje izogib
 • 20. posvetovanje slovenskih geologov
  20. POSVETOVANJE SLOVENSKIH GEOLOGOV
  Naravoslovnotehniška fakulteta
 • 21. posvetovanje slovenskih geologov
  21. POSVETOVANJE SLOVENSKIH GEOLOGOV
  Naravoslovnotehniška fakulteta
 • "Our task is to demystify fears"
  Milosavljevič Marko, Vobič Igor:
  "OUR TASK IS TO DEMYSTIFY FEARS"
  Fakulteta za družbene vede

  The study explores uses of algorithmic techniques in journalists' working environments and investigates newsroom managers' negotiations of automation as innovation process aimed at ensuring partial or full replacement of human labour with technology. Drawing from 15 qualitative interv
 • Premestitev in preselitev beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito
  Zorko Janja:
  PREMESTITEV IN PRESELITEV BEGUNCEV IN PROSILCEV ZA MEDNARODNO ZAŠČITO
  Pravna fakulteta

  Magistrska naloga z vidika evropske ureditve obravnava institut premestitev in preselitev beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Premestitve in preselitve sta globalna instrumenta za nudenje zaščite beguncem, skozi njiju pa se izraža načelo solidarnosti in pravične delitv
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (87280)
 2. Izvirni znanstveni članek (32682)
 3. Magistrsko delo (25600)
 4. Ni določena (23466)
 5. Video in druga učna gradiva (22560)
 6. Strokovni članek (5755)
 7. Pregledni znanstveni članek (3822)
 8. Doktorska disertacija (3478)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3120)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3082)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2990)
 12. Drugi članki ali sestavki (2247)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1496)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1411)
 15. Elaborat, predštudija, študija (923)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (894)
 17. Kratki znanstveni prispevek (876)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (640)
 20. Poljudni članek (588)
 21. Znanstvena monografija (552)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (517)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (462)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (399)
 26. Raziskovalni podatki (365)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (365)
 28. Strokovna monografija (332)
 29. Druga izvedena dela (271)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (257)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (231)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (226)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (209)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (192)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (185)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (177)
 38. Predavanje na tuji univerzi (144)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (126)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (104)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (55)
 47. Razstava (53)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (27)
 51. Patent (25)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Katalog razstave (16)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse