181.034 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Primerjava proizvodnih lastnosti krav lisaste pasme po domačih in tujih bikih
  Tuš Katja:
  PRIMERJAVA PROIZVODNIH LASTNOSTI KRAV LISASTE PASME PO DOMAČIH IN TUJIH BIKIH
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Cilj preučevanja je primerjava proizvodnih lastnosti krav lisaste pasme (LS) in križank z lisasto pasmo (LSX) glede na izvor očeta. V proučevanje smo vključili 100 krav (49 krav LS in 51 LSX), ki so prvič telile od leta 1994 do vključno 2014 na
 • Algorithms for association rule learning
  Akhmetshakirova Renata:
  ALGORITHMS FOR ASSOCIATION RULE LEARNING
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  One of the most popular methods of knowledge discovery in databases is the extraction of association rules. There are many different algorithms for association rule learning , which differ in space and time complexity. To perform a comparative analysis, we
 • Optimizacija krmnega obroka za goveje pitance
  Horvat Timotej:
  OPTIMIZACIJA KRMNEGA OBROKA ZA GOVEJE PITANCE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Krmljenje govejih pitancev je zahtevno opravilo. Potrebno je veliko znanja o prehranskih navadah ter o sami konzumacijski sposobnosti pitanca. Ko sestavljamo krmni obrok za pitance, moramo upoštevati normative za vzdrževalne potrebe in dnevni prirast. Za potrebe raziskave
 • Vpliv zvara in prednapetja vijačne zveze na funkcionalnost varjene leteče prirobnice manjših premerov
  Volk Žiga:
  VPLIV ZVARA IN PREDNAPETJA VIJAČNE ZVEZE NA FUNKCIONALNOST VARJENE LETEČE PRIROBNICE MANJŠIH PREMEROV
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrskem delu so bile predmet testiranj leteče prirobnice, ki jih izdelujejo v podjetju Megras d. o. o. Prirobnice so manjših premerov in jih izdelujejo na dva različna načina in sicer z varjenjem ali z izrezovanjem iz pločevine. Za po
 • UVAJANJE KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V REGIJSKO BOLNIŠNICO
  Robnik Petrischa:
  UVAJANJE KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V REGIJSKO BOLNIŠNICO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Teoretična izhodišča: Klasična organizacija, ni več konkurenčna na trgu, zato se ne more več prilagajati okolju in zahtevam kupcev. Narediti mora narediti odločilne spremembe v tej smeri in sicer, da postane učeča se organizacija, torej organizacija, ki daje pomen učen
 • VPLIV VPELJAVE SISTEMA KAKOVOSTI E-QALIN NA ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V INSTITUCIONALNEM VARSTVU
  Klobčar Martina:
  VPLIV VPELJAVE SISTEMA KAKOVOSTI E-QALIN NA ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V INSTITUCIONALNEM VARSTVU
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Naraščanje števila starejših prebivalcev, demografske spremembe in večplastne težave, ki spremljajo staranje, prispevajo k razlogom za nastanitev v institucije, ki nudijo zdravstveno nego in oskrbo. Z magistrskim delom želimo ugotoviti
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (70328)
 2. Izvirni znanstveni članek (30282)
 3. Video in druga učna gradiva (20394)
 4. Ni določena (13864)
 5. Magistrsko delo (12800)
 6. Strokovni članek (5147)
 7. Pregledni znanstveni članek (3501)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2978)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2849)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2848)
 11. Doktorska disertacija (2590)
 12. Drugi članki ali sestavki (2269)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1380)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (778)
 15. Kratki znanstveni prispevek (778)
 16. Poljudni članek (740)
 17. Specialistično delo (700)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Znanstvena monografija (497)
 20. Intervju (493)
 21. Radijski ali TV dogodek (490)
 22. Predgovor, spremna beseda (477)
 23. Elaborat, predštudija, študija (389)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (332)
 28. Strokovna monografija (260)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (220)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (204)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (169)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (154)
 34. Druga izvedena dela (145)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Predavanje na tuji univerzi (84)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (84)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (65)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (36)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (18)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (12)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse