196.043 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Primer poračuna stroškov kapacitet na primeru rešitve microsoft dynamics nav
  Vinšek Natalija:
  PRIMER PORAČUNA STROŠKOV KAPACITET NA PRIMERU REŠITVE MICROSOFT DYNAMICS NAV
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Tehnologija nam danes omogoča, da lahko s pomočjo računalnikov in programske opreme shranimo skoraj vse podatke, ki jih želimo. Za podporo poslovanja v podjetjih so se razvile ERP rešitve, ki med seboj povezujejo skoraj vse oddelke znotraj ene organizaci
 • Analiza metodologije revizijske družbe x pri revidiranju opredmetenih sredstev na primeru proučevanega podjetja y
  Velcl Blaž:
  ANALIZA METODOLOGIJE REVIZIJSKE DRUŽBE X PRI REVIDIRANJU OPREDMETENIH SREDSTEV NA PRIMERU PROUČEVANEGA PODJETJA Y
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V večini primerov predstavljajo opredmetena osnovna sredstva pomemben delež premoženja podjetja in tudi velik del strukture bilance stanja. Zaradi tega revidiranje opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja strokovni izziv t
 • Izkušnje in izvedba postopkov meritev ter preizkušanja električnih in strelovodnih inštalacij
  Blagotinšek Boris:
  IZKUŠNJE IN IZVEDBA POSTOPKOV MERITEV TER PREIZKUŠANJA ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INŠTALACIJ
  Fakulteta za energetiko

  Zaključno delo zajema potek pregleda in meritev električnih inštalacij od prihoda na objekt do izdelave poročila. Izvajalca pregleda in meritev električnih inštalacij zaključno delo vodi skozi posamezna preverjanja in preizkušanja ter mu spr
 • Od Maribora do Bele krajine
  Repolusk Sara, Pečovnik Kristina, Lavrenčič Vito:
  OD MARIBORA DO BELE KRAJINE
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Bela Krajina je najbolj jugovzhodna pokrajina v Sloveniji. Poleg izrazitih kraških značilnosti je Bela krajina znana kot ravnik, saj je geološko del Slunjske plošče. Prav ta odprtost proti vzhodu omogoča neposredne vplive iz Panonske kotline ter Kvarnerja. G
 • Vmesniki in pretvorniki
  Kramberger Iztok, Donaj Gregor:
  VMESNIKI IN PRETVORNIKI
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Gradivo vsebuje navodila za laboratorijske vaje pri predmetu Vmesniki in pretvorniki za študente VS študijskega programa Elektrotehnika, smer elektronika. V navodilih je 12 laboratorijskih vaj, kjer se obravnavajo pretvorniki električnih veličin, merilni mostiči in ojačevalniki te
 • Nadgradnja mts in opreme na policijski postaji z rfid tehnologijo
  Šega Maja:
  NADGRADNJA MTS IN OPREME NA POLICIJSKI POSTAJI Z RFID TEHNOLOGIJO
  Fakulteta za logistiko

  Policijska postaja s splošnim delovnim področjem ima širok spekter del in nalog, ki jih opravlja in za to na razpolago ogromno MTS in opreme: za vzdrževanje javnega reda in miru, za nadzor in urejanje prometa ter reševanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov. Posledično j
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (75191)
 2. Izvirni znanstveni članek (31825)
 3. Video in druga učna gradiva (21859)
 4. Ni določena (18259)
 5. Magistrsko delo (17017)
 6. Strokovni članek (5269)
 7. Pregledni znanstveni članek (3659)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3062)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2957)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2867)
 11. Doktorska disertacija (2782)
 12. Drugi članki ali sestavki (2175)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1360)
 14. Elaborat, predštudija, študija (894)
 15. Kratki znanstveni prispevek (837)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (808)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Intervju (516)
 20. Znanstvena monografija (515)
 21. Predgovor, spremna beseda (510)
 22. Poljudni članek (510)
 23. Radijski ali TV dogodek (487)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (384)
 25. Raziskovalni podatki (361)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (361)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (361)
 28. Strokovna monografija (297)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (227)
 31. Druga izvedena dela (180)
 32. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (178)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (163)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (136)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Predavanje na tuji univerzi (102)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (83)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (75)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (42)
 46. Umetniško delo (35)
 47. Razstava (33)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Umetniški sestavek (23)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 51. Patent (22)
 52. Patentna prijava (19)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse