197.582 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Simboli nestrpnosti na športnih prireditvah
  Vrbanić Sandi:
  SIMBOLI NESTRPNOSTI NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH
  Fakulteta za varnostne vede

  Splošno znano je, da so športne prireditve že vrsto let deležne nasilnih in drugih odklonskih vedenj, do katerih prihaja s strani različnih navijaških skupin. Do takšnih vedenj v največji meri prihaja na nogometnih tekmah, tako da lahko rečemo, da so za skrajneže prav nogometni stadioni neka
 • Posttravmatska stresna motnja
  Posavec Petra:
  POSTTRAVMATSKA STRESNA MOTNJA
  Fakulteta za varnostne vede

  Bistvo diplomske naloge je povezati travmo iz otroštva z razvojem posttravmatske stresne motnje odraslega človeka. Seveda ne bo vsak posameznik, ki je bil izpostavljen travmi v otroštvu, razvil posttravmatske stresne motnje. Na razvoj posttravmatske stresne motnje vplivajo različni dejavniki in sama odpor
 • Odškodninska odgovornost za nesklenitev pogodbe
  Kičin Selmin:
  ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZA NESKLENITEV POGODBE
  Pravna fakulteta

  Problematika odškodninske odgovornosti za nesklenitev pogodbe izpostavlja vprašanje, kakšne so obveznosti in pravice strank pred njeno sklenitvijo. Pomemben doprinos k sklenitvi pogodbe predstavljajo predhodna dogovarjanja, pripravljanja in sklepanje kompromisov, kar razumemo pod pojmom pogajanja. Z
 • Nasipi na slabo nosilnih tleh
  Bubanić Marko:
  NASIPI NA SLABO NOSILNIH TLEH
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V Magistrskem delu je obravnavana težava nosilnosti in deformacij nasipov na nosilnih tleh s slabimi mehanskimi lastnostmi. Predstavljeni so ukrepi izboljšav temeljnih tal in stika temeljnih tal z nasipom. Izboljšave, ki so obdelane, so namenjene reduciranju diferencialn
 • Aplikacija android za pomoč bolnikom z diabetesom
  Muršič Simon:
  APLIKACIJA ANDROID ZA POMOČ BOLNIKOM Z DIABETESOM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu smo najprej opisali bolezen diabetes in predstavili platformo Android. Nato smo pregledali uporabo in razširjenost aplikacij za zdravje ter njihovo deljenje v različnih segmentih. Ugotovili smo, da imajo aplikacije za nadzorovanje kronični
 • Mobilna aplikacija za izboljšanje kakovosti življenja
  Tanšek Alen:
  MOBILNA APLIKACIJA ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Odstotek razvoja mobilnih aplikacij se dandanes giblje zelo visoko. Želja po uporabi dobre mobilne aplikacije hitro raste, predvsem s strani uporabnikov, ki si želijo, da bi bila dobro urejena in po svojemu namenu tudi funkcionalna. V diplomskem delu smo
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Vizualizacija informacij v sistemih za poizvedovanje
  Ramšak Daša:
  VIZUALIZACIJA INFORMACIJ V SISTEMIH ZA POIZVEDOVANJE
  Filozofska fakulteta

  Sistemi za poizvedovanje se danes uporabljajo v skoraj vseh aspektih vsakodnevnega življenja. Čeprav so postali boljši, prijaznejši in preprostejši za uporabo, je zaradi naraščaja količine informaij potrebno najti način, ki bo olajšal iskanje relevantnih informacij. Ena izmed rešite za tovr
 • IFLA gradi močno izobraževanje na področju bibliotekarske in informacijske znanosti
  Heco Tilen:
  IFLA GRADI MOČNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU BIBLIOTEKARSKE IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI
  Filozofska fakulteta

  Močno izobraževanje je temelj bibliotekarske in informacijske profesije. Ključno je za razvoj dobro usposobljenih bibliotekarskih in informacijskih strokovnjakov. Mednarodna zveza knjižničnih združenj IFLA si prizadeva za kakovostno BIZ-izobraževanje po vsem sv
 • To correct or not to correct?
  Gortnar Matic:
  TO CORRECT OR NOT TO CORRECT?
  Filozofska fakulteta

  The development of the field of foreign language (FL) teaching and learning has undergone significant changes in the role attributed towards errors, feedback and error correction. The thesis explores if there is a difference between mistakes and errors, why learners make them, if the aim of the lesson and error
 • Traduciendo el estilo
  Gašperšič Ajda:
  TRADUCIENDO EL ESTILO
  Filozofska fakulteta
 • Los relatos de viaje hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XX
  Fakin Maruša:
  LOS RELATOS DE VIAJE HISPANOAMERICANOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
  Filozofska fakulteta
 • Učenje slovenščine kot tujega jezika pri domačih govorcih španščine
  Dobnik Jasna:
  UČENJE SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA PRI DOMAČIH GOVORCIH ŠPANŠČINE
  Filozofska fakulteta

  Magistrska naloga obravnava proces učenja slovenščine kot tujega jezika pri domačih govorcih španščine. Na podlagi dejstva, da znanje prvega jezika vpliva na učenje tujega jezika ter da se pri sporazumevanju v tujem jeziku obdržijo tipične prvine posameznikovega prvega jezik
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (77383)
 2. Izvirni znanstveni članek (30759)
 3. Video in druga učna gradiva (22181)
 4. Magistrsko delo (18714)
 5. Ni določena (14518)
 6. Strokovni članek (5206)
 7. Pregledni znanstveni članek (3657)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3000)
 9. Doktorska disertacija (2955)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2844)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2697)
 12. Drugi članki ali sestavki (2169)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1369)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (848)
 15. Kratki znanstveni prispevek (818)
 16. Specialistično delo (712)
 17. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 18. Intervju (515)
 19. Znanstvena monografija (510)
 20. Predgovor, spremna beseda (506)
 21. Radijski ali TV dogodek (498)
 22. Poljudni članek (486)
 23. Elaborat, predštudija, študija (418)
 24. Polemika, diskusijski prispevek (372)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (362)
 26. Raziskovalni podatki (361)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 28. Strokovna monografija (276)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (227)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (221)
 31. Druga izvedena dela (196)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (191)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (163)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (136)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 38. Predavanje na tuji univerzi (115)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (91)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (89)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (76)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (39)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Patent (27)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (22)
 51. Patentna prijava (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Katalog razstave (12)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse