Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 69
Video in druga učna gradiva
Oznake: technology;nanotechnology
Leto: 2014 Vir: videolectures.net
Diplomsko delo
Oznake: nanofiltracija;tankoslojne kompozitne membrane;karakterizacija membrane;ioni težkih kovin;modelna voda;učinek zadrževanje;
Ioni določenih kovin v vodi lahko že v nizkih koncentracijah škodujejo zdravju in obremenjujejo okolje in žive organizme. Med učinkovitejše sisteme odstranjevanja kovinskih ionov iz vode sodijo membranske filtracije, kot npr. nanofiltracija (NF). NF membrane imajo večinoma sposobnost zadrževanja več ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: nanotehnologija;magnetizem;železovi oksidi;
Votle magnetne nanosfere imajo velik potencial v okoljevarstvu v senzorskih aplikacijah za določevanje prisotnosti onesnaževal in kot adsorpcijska sredstva za čiščenje težkih kovin iz voda. Njihova prednost pred nemagnetnimi nanodelci je v tem, da jih po uporabi lahko z zunanjim magnetnim poljem ods ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Ni določena
Oznake: cobalt ferrite;magnetic nanoparticles;tetraethoxysilane;3-mercaptopropyl trimetoxysilane;thiol group;lead;mercury;adsorption;
Cobalt ferrite (CoFe2O4) nanoparticles prepared via co-precipitation method were modified with tetraethoxysilane (TEOS) and additional funkcionalized with 3-mercaptopropyl trimethoxysilane (MPTMS) with purpose of cleaning waste water contaminated with heavy metal ions (Pb2+ and Hg2+). The influence ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: nanotehnologija;okoljevarstvo;energetika;zborniki;
Zbornik prispevkov - Mednarodna delavnica "NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki", Maribor, junij, 3.-12. 2014
Leto: 2014 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Magistrsko delo
Oznake: amoniak;absorpcija;optični-kemijski senzor;sol-gel senzorski nanosi;magistrske naloge;
V magistrskem delu je predstavljena metoda optičnega zaznavanja raztopljenega amonijaka, in sicer neionizirane oblike amonijaka. Kljub temu, da se amonijak (NH3) v vodnih raztopinah nahaja v kemijskem ravnotežju z amonijem (NH4+), pa vendarle predstavlja NH3 veliko bolj toksično obliko, ki ob prevel ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: sol-gel tehnologija;elektroprevodni nanosi;prevodni PA6;prevodni nanomateriali;tekstilna vlakna;magistrske naloge;
Tekstilni materiali, naravni (celuloza) ali sintetični (polimerni materiali) so večinoma električno neprevodni in ne omogočajo prostega pretoka električnega naboja po svoji strukturi. Posledično to povzroča kopičenje elektrostatičnega naboja na površini tekstilnega materiala, ki nastaja zaradi trenj ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: karton;papirna pulpa;CO2;karbonatno ravnotežje;odvodnjavanje;retencija;alkaliteta;
V diplomskem delu smo se posvetili izboljšanju tehnološkega procesa izdelave kartona. Eksperimentalno raziskavo smo opravili v realnem okolju kartonažne tovarne skozi daljše obdobje. S povečanim deležem uporabe recikliranih vlaken ter z uvajanjem zaprtih krožnih procesov papirna industrija sicer zma ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: biološko čiščenje;ekologija;nosilci biomase;kovinsko kompleksna barvila;reaktivna barvila;tekstilne odpadne vode;
Magistrska naloga temelji na raziskavi problematike tekstilnih odpadnih vod iz barvarn. Raziskovalno delo je potekalo na treh laboratorijsko pripravljenih odpadnih kopeli, ki so poleg barvil (ena je vsebovala 1:2 kovinsko kompleksno barvilo, dve pa reaktivno barvilo) vsebovale še tekstilna pomožna s ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: hladilno mazalna sredstva;HMS;emulzije;maziva;ravnanje s HMS;odstranjevanje in predelava HMS;gospodarjenje s HMS;
V kovinsko predelovalni dejavnosti se pri postopkih obdelave kovin uporabljajo hladilno mazalna sredstva (HMS), ki so potrebna za nemoteno delovanje obdelovalnih strojev ter hlajenje, mazanje in odvajanje nečistoč. Pri delu s HMS moramo upoštevati predpise in zahteve za varstvo okolja, razpoložljivo ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Št. zadetkov: 69
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: