Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 115
Ni določena
Oznake: inkluzija;integracija;vključujoča šola;učenci s posebnimi potrebami;učenci Romi;učenci priseljenci;učenci iz družin z nižjim ekonomskim statusom;učitelji;starši.;
Kljub 18-letni praksi vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v redne programe, še zmeraj prihaja do razhajanj glede vključevanja otrok vanje. To je pritegnilo mojo pozornost, zato v magistrskem delu raziščem, kako se na eni izmed slovenskih osnovnih šol uresničuje inkluzivn ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Strokovni članek
Oznake:
Refleksija strokovnega dela in rast strokovne kompetence s pomočjo supervizije
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: socialna pedagogika;intervencije;
Beseda urednice
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna pedagogika;
An evaluation of training in social pedagogy in Slovenia
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: coaching;koučing;svetovalno delo;izobraževanje;elektronske knjige;
Publikacija prinaša zanimive in aktualne prispevke o tem, kako spodbujati in usmerjati profesionalni razvoj pedagoških delavcev ter razvoj šol v učeče se skupnosti. Vsaka organizacija ali posamezniki, ki želijo slediti toku časa in biti konkurenčni na svojem področju, morajo nenehno "delati na sebi" ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: medosebni odnosi;medosebne komunikacije;strokovno delo;strokovno usposabljanje;svetovanje;svetovalno delo;metode;tehnike;teorija;elektronske knjige;
Med edukacijo o supervizorju pogosto razmišljamo kot o osebi, ki jo želimo ponotranjiti, vgraditi v sebe. Kasneje začnemo razvijati svojega notranjega supervizorja, ker je to lažje in bolj realno. Še lažje pa je med edukacijo ali vključenostjo v proces supervizije to knjigo spremeniti v svojega pomo ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: group;group dynamics;interaction;interakcija;skupina;skupine;skupinska dinamika;social learning;socialna pedagogika;socialno učenje
Skupina kot prostor socialnega učenja
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: družina;family;interpersonal relations;medosebni odnosi
Družinam, da bi odkrile moč za spreminjanje in rast
Leto: 2007 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: supervizija;poklicno izobraževanje;zgodovina;podporne skupine;socialno delo;pedagoško delo;strokovnjaki;sistemska teorija;
Supervizija med izobraževalnim in podpornim vidikom
Leto: 1996 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 115
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: