Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 66
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Prispevek prinaša rezultate študije govorjenega korpusa programa nacionalne radijske postaje Radio Maribor in komercialne Radio City (Maribor). Izhaja iz predpostavke, da je kultura govora radia odvisna od jezikovne in komunikacijske kompetence (poklicnega) govorca, menjavanje govornega koda pa je o ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pogovorni jezik;prevzete besede;germanizmi;Radio City;
Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje (Radio City v Mariboru)
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dialektologija;Magner, Thomas F.: A dictionary of Split dialect;Magner, Thomas F.: Rječnik splitskog govora;ocene in poročila;slovarji;splitski govor
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;skladnja;govorjeni jezik;radio;
Skladenjski elementi govorjenega jezika v jutranjem programu komercialnega radia (Radio City)
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Ni določena
Oznake:
This article analyzes the language on the commercial radio station Radio City with regard to the use of loanwords, with an emphasis on Germanisms. These are discussed in terms of their frequency by part of speech, integration into the Slovenian linguistic system, and stylistic labeling in Slovenian ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake:
This paper presents the syntactic structure of casual spoken language on the morning talk shows broadcast by Radio City in Maribor, which are moderated by two professional journalists.
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;jezik medijev;tujke;govorjeni mediji;mariborski pogovorni jezik;radijski jezik;
V prispevku so predstavljene tujke, ki jih uporabljajo poklicni govorci pri neposrednem in pri reproduktivnem ubesedovanju na dveh radijskih postajah v Mariboru, in sicer na nacionalni Radio Maribor in komercialni Radio City. Analiziranih je bilo skupaj 34 govorcev, besede so opredeljene glede na iz ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;ocene knjig;narečja;socialne zvrsti;knjižni jezik;pogovorni jezik;sociolingvistika;učenci;dijaki;
Simona Pulko in Melita Zemljak Jontes: Slovensko ali knjižno - kako je prav? Maribor: Aristej, Slavistično društvo Maribor, 2015. 152 str.
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: slovenščina;jezik filmov;podnaslavljanje;
Enojezično podnaslavljanje slovenskega narečnega filma
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: prevodoslovje;sinhronizacija;usta na usta;avdiovizualno prevajanje;otroci;animirani filmi;diplomska dela;
Zaradi želje po večjem cenjenju prevajalskega poklica in zaradi prepričanja, da je sinhronizacijo, obliko avdiovizualnega prevajanja, z izboljšanjem njene kakovosti mogoče v Sloveniji narediti bolj priljubljeno, se to diplomsko delo osredinja na iskanje pomanjkljivosti v procesu njenega nastanka. Ši ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 66
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: