Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 89
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Managers are the most critical resource of corporate restructuring. Given the scarcity of managerial talent in Eastern Europe, the managers became the bottleneck of the continuation of economic reforms and market adjustment. This article looks at the cultural, human, and social capital of the incumb ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Makedonija;Slovenija;Bosna in Hercegovina;gospodarstvo;Macedonia;Slovenia;Bosnia and Herzegovina;economy;
Socialni kapital je pomemben dejavnik razvoja malih in srednje velikih podjetij v jugovzhodni Evropi, in zato ključna spremenljivka, ki pojasnjuje ekonomsko rast v tej regiji. To potrjujejo tudi rezultati najnovejše študije (ACE, 2001) ekonomske rasti med malimi in srednje velikimi podjetji v treh d ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: social networks;interpersonal relations;dynamics;
Mrežna organizacija je organizacijska oblika, ki naj bi organizacijam omogočila visoko stopnjo fleksibilnosti. Teorija predvideva, da naj bi s pomočjo rušenja zidov birokratske avtoritete organizacije lažje dosegle kooperacijo in integracijo na ravni celotne organizacije, kar je danes predpogoj za k ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake:
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Berger, Peter L.: Družbena konstrukcija realnosti;
P. L. Berger, T. Luckmann: Družbena konstrukcija realnosti
Leto: 1989 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sociologija;znanost;profesionalizacija;intelektualci;
Profesionalci kot profeti
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake:
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Članek se loteva osrednjega vprašanja o zaupanju, vprašanja, ki se vse pogosteje pojavlja tudi v literaturi, in sicer nas zanima, kakšen je vpliv zaupanja na ekonomsko uspešnost in prek kakšnih vzročnih mehanizmov ta vpliv poteka. V prvem delu obravnavamo problem zaupanja in pokažemo, da je treba ra ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: podjetja;
Z vstopom v OECD je Slovenija izvedla reformo upravljanja podjetij v delni ali popolni državni lasti. Da bi ocenili uspešnost slovenske reforme, smo pregledali, kako so se druge članice OECD lotile reforme lastniške funkcije. Iz literature je razvidno, da med članicami obstajajo trije različni model ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
"Gift vs. commoditiy !" debate revisited
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 89
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: