Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 202
Izvirni znanstveni članek
Oznake: river basin management;spatial data;GIS;spatial evaluation;Sotla river basin;
Many real-world spatially related problems, including river-basin planning and management, give rise to geographical information system based decision making, since the performance of spatial policy alternatives were traditionally and are still often represented by thematic maps. Advanced technologi ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Poljudni članek
Oznake: geodezija;geoinformatika;geoinformacijska tehnologija;daljinsko zaznavanje;GPS;kartografija;nova programska oprema;geodetski instrumenti;
Geo & IT novice
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;agrarne operacije;kmetijska zemljišča;komasacija;agromelioracije;zavarovana območja;razvoj podeželja;Tišina;
V magistrski nalogi so analizirane in predstavljene pravne in druge zakonske omejitve na kmetijskih zemljiščih pri izvajanju agrarnih operacij. Podrobneje smo preučili evropsko in slovensko zakonodajo na področju izvajanja agrarnih operacij, s poudarkom na omejitvah na zavarovanih in drugih varovani ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;prispevno območje;razvodnica;DMR;GIS;hidrologija;hidrografija;hidro mreže;raba tal;upravljanje zemljišč;
Določevanje prispevnih območij površinskih voda v GIS za smotrono upravljanje zemljišč
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;komasacije;kmetijska zemljišča;zakonodaja;primerjava postopka;Slovenija;Bavarska;
Primerjava komasacijskih postopkov v Sloveniji in Bavarski
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;zemljišče;nepremičnina;trg nepremičnin;baze nepremičnin;nepremičninska zakonodaja;transakcije nepremičnin;aktivnost trga;razvoj trga;Slovenija;
Aktivnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000-2006
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;komasacija;vrednotenje zemljišč;kmetijska zemljišča;zakonodaja;
Vrednotenje zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Berkovci
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;zemljiški kataster;geodetska služba;geodetska uprava;kronologija;organizacija dela;
50 let geodetske sluzbe v Trebnjem
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;razvoj podeželja;EU;Slovenija;razvojni program;
Program razvoja podeželja Notranjske
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;trajnostni razvoj;podeželje;program razvoja podeželja;
Trajnostni razvoj podeželja 2007-2013 na Koroškem
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 202
Ključne besede:





Leto izdaje:





Avtorji:





Repozitorij:


Tipologija:





Jezik: