Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 49
Izvirni znanstveni članek
Oznake: glavna medicinska sestra;organizacijsko spreminjanje;zdravstveni zavod;socialnovarstveni zavod;sinusoidni model;zdravstvena nega;
Izhodišča: Vsaka organizacija se mora čim hitreje odzivati na spremembe, ki jih povzroča okolje ali organizacija sama. Pri tem je pomemben vsak posameznikv organizaciji, prav tako tudi glavne medicinske sestre zdravstvenihin socialnovarstvenih zavodov, ki lahko s spremembo lastnega razmišljanja in h ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Predgovor, spremna beseda
Oznake:
Leto: 2005 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: zdravstvena nega;medicinske sestre;
Članek opisuje različna profesionalna načela v zdravstveni negi, ki so odvisnaod razvitosti stroke. Zdravstvena nega postaja vedno bolj zanimiva kot ekonomska kategorija, kot znanstvena disciplina, raziskovalna kategorija, kot element sistema kakovosti. V članku profesionalna načela osvetljujejo zdr ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Strokovni članek
Oznake:
Nursing care is a relatively new discipline that has been intensively developing in Slovenia in the last 15 years. It is influenced by economic, political, social and cultural factors, demographic and epidemiologic circumstances and environment. Due to new developmental trends, nursing profession ha ...
Leto: 1999 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
The article decribes important milestones in the development of healt servicesin Europe from 1977 until today when the World Health Organization accepted the strategy "Health for 21 century" as a continuation of the strategy "Health for all by the year 2000". The article describes the role of nurses ...
Leto: 1999 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Drugi članki ali sestavki
Oznake: bolniki;izobraževanje;medicinske sestre;Slovenija;zdravstvena nega
The article presents the results of the research study carried out by the Collaborative Center of the World Health Organisation, the Association of Slovenian Nurses and Ministry of Health in the period 1993-1996. In the research study, the nurses and nursing technicans who passed the professional ex ...
Leto: 1997 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: motivacija;motivacijske teorije;vodenje;stili vodenja;vodenje v zdrastveni negi;
Ljudje smo si različni, zato ni enega in edinega načina, kako motivirati zaposlene. Naloga vodje oz. vodstva podjetja je, da zaposleni dobro opravijo svoje delo. Zato morajo ugotoviti, kaj je za zaposlene pri delu pomembno, kaj jih motivira k boljšem doseganju ciljev. Za dosego tega morajo vodilni v ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: zadovoljstvo zaposlenih;kakovost v zdravstvu;komunikacije;zdravstveni dom;
Na zadovoljstvo pri delu deluje mnogo dejavnikov, ki izhajajo iz konkretnega delovnega okolja. So rezultat ocene dela ali doživljanja pri delu. Le zadovoljni zaposleni so lahko tudi uspešni in prispevajo k kakovosti dela. Z diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti kako so zaposleni zadovoljni z delo ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: kompetence;zdravstvena nega;izvajalci zdravstvene nege;opisi del in nalog;
Namen diplomske naloge je preko kompetenc spoznati odgovornost posameznih poklicev v zdravstveni negi in primerjati kompetence izvajalcev v različnih zdravstvenih ustanovah. V diplomski nalogi smo: analizirali kompetence izvajalcev zdravstvene nege, primerjali kompetence za enake poklice v različnih ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: vrednote;izvajalci zdravstvene nege;zdravstvena nega;spreminjanje vrednot;
Diplomsko delo z naslovom Spreminjanje vrednot pri izvajalcih zdravstvene nege je empirično. V njem smo s pomočjo deskriptivne metode ter študija tuje in domače literature predstavili teoretične osnove, ki so vezane na pojem »vrednota«. Opisali smo, kako vrednote vplivajo na odločanje in obnašanje, ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Št. zadetkov: 49
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: