Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 286
Diplomsko delo
Oznake: schengenski sporazum;schengenski informacijski sistem;schengenska evalvacija;državna meja;policijske postaje za izravnalne ukrepe;Slovenija;diplomske naloge;
Izvajanje schengenske evalvacije v Sloveniji : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: zdravstvo;logistika;kakovost;uporabniki;zadovoljstvo;odvisniki;Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog;Celje;Magistrske naloge;
Zadovoljstvo uporabnikov in kakovost storitev v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Celje
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Ni določena
Oznake: Zdravstvo;logistika v zdravstvu;kakovost;zadovoljstvo uporabnikov;odvisnost.;
Zadovoljstvo in kakovost v zdravstvu počasi dohiteva sistemsko upravljanje zadovoljstva in kakovosti, kot ga najdemo v drugih, predvsem gospodarskih panogah. Dodana vrednost zadovoljstva in kakovosti v zdravstvu pa je velika. V magistrskem delu predstavljamo zadovoljstvo uporabnikov in kakovost sto ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nursing;violence;psychiatric hospital;
Uvod: Članek predstavlja organizacijske ukrepe za upravljanje nasilja v psihiatričnih bolnišnicah in raziskavo, ki obravnava preliminarne rezultate predlaganega modela. Metode: Izvedena je bila neeksperimentalna vzorčna metoda raziskovanja. Inštrument raziskave je bil strukturirani vprašalnik. Za iz ...
Leto: 2014 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: Romi;romska skupnost;lokalna skupnost;policija;komuniciranje;konflikti;vprašalniki;diplomske naloge;
Problemi v procesu komuniciranja med Romi in Neromi v lokalni skupnosti : diplomsko delo
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: državna meja;mednarodni spori;mejni incidenti;pravna sredstva;reševanje sporov;arbitraža;diplomske naloge;
Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja mejnih in delimitacijskih sporov : diplomsko delo
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: državne meje;nadzor;mejna kontrola;Frontex;diplomske naloge;
Z diplomsko nalogo bom poskušal predstaviti cilje in namen vzpostavitve Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, oblike policijskega sodelovanje za dosego teh ciljev, praktične izkušnje, ki jih ima Republika Slovenija pri sodelovanju z agencijo FRONT ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: Romi;romske skupnosti;konflikti;preprečevanje;reševanje;mediacija;policija;policijsko delo;policisti;diplomske naloge;
Povzetek Diplomska naloga obravnava specifiko policijskega reševanja konfliktov med člani romske skupnosti, ki je kljub stoletnemu bivanju v »getih« na Slovenskem ohranila določeno, širši družbi nesprejemljivo obliko reševanja konfliktov s krvnim maščevanjem. Policija je kljub temu, da ji zakonod ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Ni določena
Oznake: Varnost;kakovost;psihiatrični;bolnik;nasilje;agresija;zdravstvena nega;sprejem proti volji;zagotavljanje varnosti;upravljanje kakovosti;
V doktorski disertaciji smo se lotili raziskovanja varnosti in kakovosti obravnave psihiatričnega bolnika z vidika različnih deležnikov, posebej pa smo se osredotočili na pojav izbruha agresije in različnih oblik nasilja. Od različnih deležnikov smo v ospredje postavili zdravstveno nego, ki je med d ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: Romi;romska skupnost;običaji;poroka;prisilne poroke;mladoletnice;človekove pravice;kazniva dejanja;trgovina z ljudmi;preiskovanje;policija;diplomske naloge;
Delo govori o tradicionalni romski poroki, muslimanske romske skupnosti na Slovenskem iz perpektive Policije. Značilnosti, primer in način obravnave opisane tematike
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 286
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: