Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 70
Diplomsko delo
Oznake: telesna masa;konverzija;proizvodni indeks;analiza krmljenja;
Analiza vpliva začetka krmljenja brojlerskih piščancev ROS 308 na končne rezultate reje
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Video in druga učna gradiva
Oznake: matematika;pouk matematike;osnovna šola;učne priprave;
Letna priprava za predmet matematika v 5. razredu devetletne osnovne šole : letno število ur: 140
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: IKT;kombinirano e-izobraževanje;e-učna gradiva;poučevanje matematike;
V prispevku predstavimo obliko kombiniranega (e-)izobraževanja, pri katerem se tradicionalne oblike in metode prepletajo z e-učenjem in smiselno uporabo druge IKT. Opišemo potek kombiniranega (e-)izobraževanja pri obravnavi osnovnih geometrijskih pojmov, ki je bil zasnovan kot manjši eksperiment v d ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: žepno računalo;pouk matematike;razredna stopnja;
V prispevku podamo izsledke nekaterih tujih in domačih raziskav o uporabi računala na nižjih stopnjah izobraževanja. Ustavimo se ob različnih mitih, ki uporabo tega pripomočka omejujejo in predlagamo korak naprej v slovenskem šolskem prostoru. Prikažemo uporabo žepnega računala kot kognitivnega orod ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: matematika;pouk matematike;osnovna šola;učne priprave;
Letna priprava za predmet matematika v 4. razredu devetletne osnovne šole
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: matematično izobraževanje;vloga staršev;matematične aktivnosti;matematične izkušnje;narativni pristop;disertacije;
Doktorska disertacija obravnava tematiko starševske vpletenosti v matematično izobraževanje otrok. V teoretičnem delu je predstavljen pregled dosedanjih spoznanj o vplivu staršev na različne vidike matematičnega izobraževanja otrok, pomen zgodnjih matematičnih izkušenj staršev in povezanost teh mate ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;starši;učna pomoč;razumevanje;narativni pristop;
Članek izpostavlja pomembnost veščin postavljanja podpore staršev pri usmerjanju matematičnega razvoja njihovega otroka. Ko starši svojemu otroku pomagajo pri učenju matematike, se postavljanja podpore običajno ne zavedajo, niti niso seznanjeni s tehnikami postavljanja podpore. V kvalitativni razisk ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: matematika;učenci;druga triada;pomen;risba;magistrska dela;
Matematika je eden izmed ključnih predmetov v osnovni šoli in pomembna veda za življenje. Nekateri jo imajo radi in se jim zdi pomembna, uporabna, drugim pa vzbuja neprijetne občutke in polno nerazumljivih pojmov, računov, enačb. V teoretičnem delu magistrske naloge so predstavljeni vloga in pomen m ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;matematika;subitizacija;kontekst;eksperiment;aktivnost Hišice;
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh ključnih delov. V prvem delu, torej v teoretičnem delu, je predstavljeno, kako matematiko približamo otrokom v vrtcu in kakšna je pri tem vloga odraslega. Predstavljena sta tudi pojma subitizacija in kontekst ter didaktični pripomočki, s katerimi se otroci sreču ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;ulomki;formativno spremljanje;problemske naloge;strategije za reševanje problemskih nalog;
Veliko osnovnošolcev ima težave z razumevanjem ulomkov in z njimi povezanimi aktivnostmi. Zato je pomembno, da se učitelji tega zavedajo in poskušajo odkriti učenčevo razmišljanje o ulomkih, za namen oblikovanja nadaljnjega učnega procesa. V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, katere strategije z ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 70
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: