Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Pregledni znanstveni članek
Oznake: dosežki pri zunanjem preverjanju znanja;splošne gimnazije;strokovne gimnazije;srednje strokovne šole;matura;graf ordinalne dominantnosti;orodje za analize izkazanega znanja;
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: standardi dosežkov;standardi dejavnosti;vsebinski standardi;kurikularni standardi;znanje;preverjanje;ocenjevanje;merske lestvice;
Standardi znanja v edukaciji
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Doktorska disertacija
Oznake: šolstvo;učenci;znanje;standardi;
Organizacije naj bi imele postavljene jasne cilje kakovosti, upravljanje sistema in odločanje na različnih nivojih naj bi temeljilo na analizah in relevantnih podatkih. Tradicionalni vzgojno-izobraževalni sistemi in šolske prakse pogosto ne sledijo tem zahtevam. Načrtovanje v šolstvu ne more temelj ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: znanje;ocenjevanje;interno ocenjevanje;ocene;matura;
Inflacija pri internem ocenjevanju v Sloveniji
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: zbiranje podatkov;orodje za analizo podatkov;povezovanje formativne in sumativne vloge preverjanja znanja;druga stopnja formativnega preverjanja znanja;učinkovitost v izobraževanju;gathering data;data analysis tool;connecting formative and summative assessment;secondary level of formative assessment;classroom effectiveness;
Variability analysis for effectiveness and improvement in classrooms and schools in upper secondary education in Slovenia: assessment of/for learning analytic tool
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Magistrsko delo
Oznake: splošna matura;uravnoteženost ocen;povprečna ocena;izbirni predmeti;obvezni predmeti;magistrska dela;
Splošna matura je bila in je ogledalo dela gimnazij. Rezultati na maturi bi morali biti primerno uravnoteženi tako na posameznem delu maturitetnega izpita kot med posameznimi predmeti, saj matura ocenjuje znanje celotne populacije, zato morajo veljati enaki kriteriji in pogoji za vse kandidate. V pr ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vodenje;izobraževanje;poročila;izobraževalni sistemi;
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Diplomsko delo
Oznake: pogrešane osebe;osumljenci;iskanje;preiskovanje;tehnični pripomočki;brezpilotni letalniki;droni;diplomske naloge;
Zlata doba brezpilotnikov šele prihaja, to bo čas, ki bo spremenil svet na vseh področjih. V uvodu naloga opredeli pojme, kot npr. brezpilotni zrakoplov, pogrešana oseba, osumljenec ter predstavi hipoteze. Sledi hiter pregled zgodovine in začetkov brezpilotnikov, katerih zametek je naredil Nikola Te ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Radijska ali televizijska oddaja
Oznake: nanotehnologija;nanodelci;nanostrukture;
(Ne)varnost nanodelcev
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nanoznanost;nanotehnologija;nano delci;titan;cinkov oksid;toksikologija;
Background: Massive industrial production of engineered nanoparticles poses questions about health risks to living beings. In order to understand the underlying mechanisms, we studied the effects of TiO2 and ZnO agglomerated engineered nanoparticles (EPs) on erythrocytes, platelet-rich plasma and on ...
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: