Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 10
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gem-dihydroperoxide;hydroperoxide;octane number;polyperoxide;reaction mechanism;structural interpretation;
The empirical rules of Octane Number (ON) dependence on the structure of alkanes are amended. ON decreases with the number of CH2 groups and increases with the number of CH3 groups; the number of adjacent CH2 groups has the highest but sigmoid influence; ON decreases with the separation between bran ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: strukturna kemija;fizikalna kemija;struktura spojin;strukturne lastnosti molekul;strukturna interpretacija;oktanska števila;alkani;matrike;topološki indeksi;indeks razvejanosti;indeksi;QSAR;QSPR;fizikalno-kemijske lastnosti;alkane;index;octane number;structural interpretation;topological matrix;
Topological indices derived from parts of a universal matrix
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Strokovni članek
Oznake: fizika;kemija;zlato;barva zlata;razlaga barve zlata;Au;
Zakaj je zlato zlate barve?
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: kemija;farmacija;škodljivosti uporabe jedrske energije;radiacija;izpostavjenost radiaciji;kelatna terapija;izločanje aktinoidov iz organizma;aktinoidi;plutonij;kelatorji;DTPA;siderofori;siderofobni mimetiki;zdravila;
Razvoj kelatne terapije za odstranjevanje plutonija in ostalih aktinoidov iz organizma
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kristalna struktura;vodikove vezi;karboksilna kislina;epoksidi;
Compounds 4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzoic acid (2) and 4-acetoxybenzoic acid (4)are synthesized by a new synthetic route and studied by X-ray crystallography. Compound 2 crystallizes in the monoclinic system, P21/n spacegroup, a = 5.1209(2) Å, b = 30.3429(16) Å, c = 5.9153(3) Å, Ž = 96.725(3)°, V = 91 ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska kemija;organokovinski kompleksi;vanadij;heterociklične spojine;nekovalentne interakcije;struktura;
Influence of noncovalent interactions on the structures of metal-organic hybrids based on a [VO [sub] 2(2,6-pydc)] [sup] - tecton with cations of imidazole, pyridine and its derivatives
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: farmacija;farmacevtska kemija;organske spojine;derivati fenila;fenilsulfonilkarbamati;sinteza;biosinteza;struktura;molekularno modeliranje;ligaze;MurB;MurC;MurD;MurE;inhibitorji;protibakterijsko delovanje;ihibitors;antibacterial;
Design and synthesis of novel UDP-Mur-NAc, UDP-Mur-NAc-L-Ala and UDP-Mur-NAc-L-Ala-D-Glu mimetics
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska kemija;organokovinske spojine;kristalna struktura;koordinacijske spojine;[sup]19F NMR spektroskopija;kalcijev ion;ravnotežje kompleksacije;
The complexation equilibria of calcium ion in all-fluorine environment with oxygen-donating ligands
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: bioanorganska kemija;mangan;manganovi kompleksi;kinoloni;sinteza;struktura;protimikrobna aktivnost;
Structure, antimicrobial activity, albumin- and DNA-binding of manganese(II)-sparfloxacinato complexes
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo
Oznake:
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 10
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: