Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Doktorska disertacija
Oznake: aksialni magnetni pretok;analiza;brez feromagnetnega jedra;eksplicitna oblika;matematični modeli;metoda končnih elementov;načrtovanje;razvoj;sinhronski stroji;trajni magneti;
V doktorski disertaciji je predlagana metodologija ta načrtovanje sinhronskih strojev s trajnimi magneti in aksialnim magnetnim pretokom (SSTMAMP) brez feromagnetnega jedra statorja in z dvojnim zunanjim rotorjem. Metodologija načrtovanja temelji na razvitem modelu za izračun aksialne komponente gos ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: fotovoltaika;fotonapetostni moduli;fotonapetsotna celica;kratkostični tok;karakteristika modula;temperaturna odvisnost;nadomestno vezje;
Fotovoltaika je danes na splošno eno izmed zelo popularnih oziroma zanimivih področij, še posebej v gospodarstvu. V tem magistrskem delu je predstavljena analiza karakteristik fotonapetostnih modulov. Izvedene so primerjave karakteristik, ki jih poda proizvajalec s karakteristikami, ki so dobljene z ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: elektroenergetski sistemi;stikalne naprave;stikališča;zanesljivost sistemov;zanesljivost obratovanja;visokonapetostna stikališča;diplomske naloge;
Raziskava obratovalne zanesljivosti različnih vrst stikališč : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: energetski koncept;energetsko načrtovanje;lokalni energetski viri;obnovljivi viri energije;
Izdelava regionalnega energetskega koncepta zajema presojo energetskega razvoja regije, kar omogoča pripravo investicijskih in organizacijskih ukrepov ter prodor energetsko in stroškovno učinkovitih rešitev, ki prinašajo znižanje rabe energije, zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje ter stroškov za ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: ogrevanje;stanovanjske zgradbe;geotermalna energija;daljinsko ogrevanje;toplotne črpalke;diplomske naloge;
Povzetek V diplomskem delu so predstavljeni različni sistemi ogrevanja, tako ogrevanje na biomaso (polena, sekance, pelete), kurilno olje, zemeljski plin, toplotne črpalke ter možnost daljinskega ogrevanja iz termoelektrarne. Za vsak sistem je opravljena stroškovna analiza ter izračunana letna po ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: energetska učinkovitost;hidroelektrarne;stroji;naprave;varnost;diplomske naloge;
Družba Savske elektrarne Ljubljana ima v lasti štiri večje hidroelektrarne, ki delovne in tehnološke procese obvladujejo na osnovi integriranega sistema vodenja. Energetski stroji in naprave, ki jih potrebujemo za proizvodnjo, transformacijo in prenos električne energije, morajo obratovati varno in ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: energetska sanacija;toplotne izgube;ogrevanje;ogrevala;sončni kolektorji;energetska izkaznica;diplomske naloge;
Namen diplomske naloge je prikazati sanacijo obstoječe hiše v energetsko varčen objekt. Prikazana je sestava obstoječih materialov in materialov dodanih po rekonstrukciji. V diplomskem delu so predstavljeni sodobni in energetsko učinkoviti ogrevalni sistemi pri sanaciji obstoječe hiše. V zaključnem ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: lesna biomasa;onesnaženost;sežiganje;ogrevanje;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela je predstaviti, kako sežiganje lesne biomase učinkuje na onesnaženost zraka. Opisane so tudi vrste lesne biomase in ukrepi za zmanjšanje izpustov trdih delcev v zrak. Prišli smo do ugotovitve, da kurjenje lesne biomase vpliva na porast trdih delcev v zraku, predvsem v zimskem ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: energetska učinkovitost;energetska sanacija;toplotne izgube;alternativni energetski viri;energetska izkaznica;lesna biomasa;izolacija;termografija;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela je prikazati celovit pristop energetsko učinkovite prenove stavbe s katerim posledično zmanjšamo rabo energije glede na izhodiščno stanje. Stavba je bila grajena leta 1973 in jo je treba zaradi pomanjkljive toplotne izolacije, dotrajanosti peči in veliki potrošnji energenta en ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: energetska sanacija;ogrevalni sistemi;obnovljivi energetski viri;diplomske naloge;
Ker se dandanes soočamo z onesnaženostjo okolja, pomanjkanju energentov, grozijo pa nam tudi klimatske spremembe, je potrebno narediti korak proti zmanjševanju vplivov na okolje. Eden izmed učinkovitih ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov proti naravi je gradnja energetsko učinkovitih stavb i ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: