Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 128
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fracture toughness;energy materials;experimental testing;
The presence of different microstructures along pre-crack fatigue fronts has important effects on the critical crack tip opening displacement (CTOD). This value is the relevant parameter for the safe servicing of energy components (penstocks). In the case of specimens with a through thickness notch ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: crack-driving force;numerical simulation;crack tip;
Numerical evaluation of the crack-driving force in heterogeneous regions
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: metalurgija;ionska implantacija;ortopedski implantati;korozija;titan;dušik;kisik;argon;metallurgy;ion implantation;orthopedic implants;corrosion;titanium;nitrogen;oxygen;
Commercially pure (CP) titanium was surface modified with nitrogen-, argon- and oxygen-ion implantations in order to investigate the material's corrosion resistance in a simulated body fluid. Five doses were chosen for the ions, ranging from 5.1015 cm-2 to 2.5-1017 cm-2. In-vitro open-cyclic potenti ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: soft magnetic materials;mechanical properties;experimental testing;
Accurate determination of real material mechanical properties is important for safe servicing of energy components. The aim of the paper is systematic experimental approach for determination of mechanical properties of high strenght low alloyed steels and mild carbon steel in the rolling, thickness ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: experiment;steel;under-matched joint;
Global testing of under-matched joints
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: varjenje;zvarni spoji;konstrukcijska jekla;razpokljivost v hladnem;večvarkovni var;temperatura predgrevanja;
Problematika varivosti malolegiranih konstrukcijskih jekel se kaže tudi v fenomenu razpokljivosti v hladnem. V raziskavi je namenjena posebna pozornost nastajanju razpok v hladnem v večvarkovnem strjenem varu. Razpokljivost v hladnem v strjenem varu preprečujemo s predgrevanjem, za zagotovitev ustre ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varjenje;zvarni spoji;trdnostna neenakost;omejevanje plastične deformacije;koncept prenosljivosti;welding;welded joints;strength mismatching;plastic constraint;transferability concept;
Razlike mehanskih lastnosti med posameznimi področji vara vplivajo na porazdelitev plastičnih deformacij na konici razpoke že med izvajanjem lomno mehanskega preizkušanja in s tem tudi na velikost lomne žilavosti. Spremembe omejevanja plastične deformacije med lomnomehanskim preizkušanjem še dodatno ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: varjenje;zvarni spoji;mehanske lastnosti;diplomske naloge;
V diplomski nalogi so predstavljeni zvarni spoji ter njihove mehanske lastnosti. Omejili smo se na heterogene zvarne spoje ter določili njihove mehanske lastnosti. Namen diplomske naloge je določitev mehanskih lastnosti heterogenih zvarnih spojev. Mehanske lastnosti heterogenih zvarnih spojev so dol ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: jedrske elektrarne;Krško;nevarne snovi;radioaktivni odpadki;radioaktivnost;diplomske naloge;
V diplomskem delu so predstavljene nevarne snovi v Nuklearni elektrarni Krško. Delo vključuje predstavitev obravnavane elektrarne, opis nevarnih snovi in ravnanja z njimi, načela varovanja ljudi in okolja ter obvladovanje morebitnih tveganj. V okviru diplomskega dela je opravljena analiza radioaktiv ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: energetska učinkovitost;energetska sanacija;energetske izkaznice;toplotne izgube;energijski kazalniki;magistrske naloge;
V zaključnem delu smo opisali energetsko stanje stavbe – Kulturni dom Letuš. Stavba je starejše izdelave in je energijsko potratna. Opisane so smernice in podlage v zakonodaji, tako v evropski kakor slovenski, za učinkovito rabo energije v stavbah. Za stavbo smo z računalniškim programom KI Energija ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Št. zadetkov: 128
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: