Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 3
Izvirni znanstveni članek
Oznake: makedonščina;kodifikacija;makedonsko slovaropisje;razvoj makedonskega jezika;
Prispevek obravnava prvi Slovar makedonskega jezika s srbohrvaškimi prevodi, in sicer glede na njegov pomen pri kodifikaciji in nadaljnjem razvoju makedonskega jezika.
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: slovenščina;makedonščina;knjižni jezik;zgodovina jezika;
Cilj prispevka je prikazati oblikovanje slovenskega in makedonskega knjižnega jezika ter zgodovinske okoliščine, v katerih se je proces oblikovanja omenjenih jezikov odvijal. Nastanek in razvoj obeh jezikov sta bila skozi vso zgodovino določena z dvema dejstvoma: relativno majhnostjo števila nosilce ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Doktorska disertacija
Oznake: disertacije;Slovani;stara cerkvena slovanščina;jezikovne osnove;genetolingvistična teorija;jugovzhodna makedonska narečna skupina;suški govor;velikomoravizmi;panonizmi;makedonski biblijski rokopisi;
Doktorska disertacija z naslovom Jezikovna osnova stare cerkvene slovanščine je razdeljena na štiri dele: uvod, teoretični in empirični del ter sklep. Teoretični del disertacije vsebuje dve celoti. V prvem delu obravnavam osnovne pojme v slavistiki, ki se nanašajo na Slovane, njihova poimenovanja (e ...
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 3
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:


Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: