Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 67
Diplomsko delo
Oznake: voda;fosfatni ioni;onesnaževala vode;hitri testi;spektrofotometrija;
Določanje fosfata v vodi
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: trdota vode;kalcijeva in magnezijeva trdota;karbonatna trdota;amonijev acetat;hitri testi;kalcijevi in magnezijevi ioni;spektrometrija;titracija;
Voda je snov, ki je brez barve, vonja in okusa in brez katere ne bi bilo življenja na zemlji. V pitni vodi in rekah so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja, kjer voda izvira, od kemične sestave podlage, preko in skozi katero voda teče, preden pride na plan. Tr ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: analizna kemija;analizne metode;tekočinska kromatografija visoke ločljivosti;HPLC;validacija analizne metode;olja;tokoferoli;vitamin E;diplomske naloge;
Vitamin E se sintetizira in shranjuje v listih in semenih rastlin. Sestavljen je iz štirih oblik tokoferolov (α-, β-, γ-, δ-tokoferol) in štirih oblik tokotrienolov (α-, β-, γ-, δ-tokotrienol). Glavni vir vitamina E so rastlinska olja. V sklopu diplomskega dela smo naredili validacijo analizne meto ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Doktorska disertacija
Oznake: materiali za stik z živili;kontaktna embalaža;migriranje spojin;SPME;GC-MS/MS;parabeni;fenolni antioksidanti;plastifikatorji;
V okviru doktorskega dela sem razvil in validiral enostavno, poceni in občutljivo metodo za direktno določanje devetih analitov iz štirih skupin spojin v pijačah. Analite sem izbral na podlagi identifikacije v predhodno izvedeni migracijski študiji na polimernih tesnilih kronskih zamaškov in verjetn ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: benzotriazoli;ekstrakcija;mikroekstrakcija z votlim vlaknom;HFME;analizne metode;visokoločljivostna tekočinska kromatografija;HPLC;masna spektrometrija;naravne vode;diplomska dela;
Benzotriazol in njegovi derivati so strupene heterociklične spojine, ki so dandanes nepogrešljive za industrijo. Njihova prisotnost v okolju ima škodljiv vpliv na rastline, vodne organizme in ljudi. Običajno jih določamo z ekstrakcijo in predkoncentracijo skupaj z občutljivimi analitskimi tehnikami, ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: hlapne organske spojine;HOS;BTEX;benzen;toluen;etilbenzen;ksileni;okolje;tla;analizne metode;mikroekstrakcija na trdno fazo;SPME;plinska kromatografija;masna spektrometrija;GC-MS;diplomska dela;
Benzen, toluen, etilbenzen in ksileni (BTEX) so okoljska onesnaževala, ki jih uvrščamo v skupino hlapnih organskih spojin (HOS). Nahajajo se v nafti in se uporabljajo v industriji kot topila in prekurzorji za sintezo različnih organskih spojin in materialov. BTEX spojine so za ljudi strupene, pri če ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: pekovski izdelki;lipidi;maščobne kisline;metilni estri;analizne metode;plinska kromatografija;diplomska dela;
Namen mojega diplomskega dela je bil določanje celokupne vsebnosti maščobnih kislin v pekovskih izdelkih s slovenskega in srbskega tržišča ter ugotavljanje vsebnosti trans-maščobnih kislin. Na slovenskem trgu je najvišja dovoljena vsebnost trans-maščobnih kislin na 2 g na 100 g celokupnih maščob. Pr ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: benzotriazoli;ekstrakcija;mikroekstrakcija z votlim vlaknom;HFME;tekočinska kromatografija visoke ločljivosti;HPLC;diplomske naloge;
Benzotriazoli so organske spojine, njihova uporaba je zelo razširjena na različnih področjih. Posledica razširjene uporabe je, da se pojavljajo v okolju kot onesnaževala. Za določanje benzotriazolov v okoljskih matricah lahko uporabimo različne metode, kot npr. SPE oz. ekstrakcijo na trdno fazo in n ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: pesticidi;neonikotinoidi;cvetni prah;priprava vzorcev;ekstrakcija;analizne metode;kromatografske metode;diplomska dela;
Uporaba pesticidov za zaščito raznih rastlin je močno povečala letne pridelke in vplivala na dvig kvalitete življenja. Ker se dnevno povečuje prebivalstvo sveta, potrebujemo dnevno zagotoviti tudi več hrane. Insekticidi, v mojem primeru neonikotinoidi, ščitijo rastline pred raznimi škodljivci, probl ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: nepolarni benzotriazoli;ekstrakcija na trdno fazo;tekočinska kromatografija visoke ločljivosti;
Nepolarni benzotriazoli, ki jih v literaturi pogosto poimenujejo tudi benzotriazolni UV stabilizatorji, so zaradi zmožnosti absorpcije svetlobe v širokem delu UV področja industrijsko izredno pomembne kemikalije. Njihova uporaba narašča povsod po svetu, najpogosteje pa jih najdemo v šamponih, zobnih ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Št. zadetkov: 67
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: