Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 111
Izvirni znanstveni članek
Oznake: policija;vladne organizacije;kriminalistična služba;Center za socialno delo;tožilstvo;pravosodje;kriminaliteta;preprečevanje kriminalitete;preiskovanje;sodelovanje;Slovenija;
An assessment of the cooperation of governmental agencies with the criminal investigation department in criminal investigations : the case of Slovenia
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: policija;lokalne skupnosti;občine;sodelovanje;
Pripravljenost županov in svetnikov za sodelovanje s policisti - primer Slovenije
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: policija;centri za socialno delo;sodelovanje;stališča;
Ocene in stališča delavcev centrov za socialno delo do sodelovanja s policisti
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: športne prireditve;upravljanje;vodenje;organizacija;načrtovanje;diplomske naloge;
V javnem zavodu Športni objekti Maribor, katerega ustanovitelj je Mestna občina Maribor, se spremlja celoten proces organiziranja dogodkov, ki se bodo odvijali na športnih površinah ali v objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor. V ta proces je vključeno planiranje, organiziranje, vod ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: kompetence posameznikov;sodelovanje;medosebni odnosi;kriminalisti;tožilci;preiskovalni sodniki;inšpektorji;odvetniki;
Interpersonalne kompetence kriminalistov in njihov vpliv na odnose in sodelovanje s predstavniki organizacij
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: cinizem;policija;kriminalisti;policijski cinizem;
Avtorica v prispevku proučuje cinizem. Poseben poudarek je na proučevanju cinizma med pripadniki policijskih organizacij. Cilj raziskave, ki je bila opravljena med slovenskimi kriminalisti je bil ugotoviti intenzivnost cinizma, povezanost med posameznimi oblikami cinizma in nekaterimi demografskimi ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: komunikacijski slogi;kompetence;
Prispevek govori o sodelovanju in odnosih med kriminalisti in centri za socialno delo. Avtorica namenja posebno pozornost oceni interpersonalnih kompetenc kriminalistov in oceni uporabe komunikacijskih slogov kriminalistov pri komuniciranju s predstavniki centrov za socialno delo in vplivu teh dveh ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: police;judicature;criminal;supervisory services;tax offices;cooperation;communications;interpersonal relations;theory;practice;
Correlation between communication styles of detectives and their cooperation with representatives of other organizations
Leto: 2006 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: organizacijska klima;motivacija;vodena karierna pot;vedenje ljudi;vojska;Slovenska vojska;profesionalizacija vojske;
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: work conditions;satisfaction at work;measuring of satisfaction;rewarding;
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 111
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: