Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Magistrsko delo
Oznake: biogeni amini;spermin;spermidin;oksidativna razgradnja;določanje biogenih aminov;analizne metode;tekočinska kromatografija;masni spektrometer;LC-MS;magistrska dela;
Poznavanje vsebnosti biogenih aminov je zanimivo na različnih področjih. Tako na področju človekovega zdravja novejše raziskave kažejo, da imajo nekateri poliamini antioksidativne lastnosti, blagodejno vplivajo na celične procese in zavirajo staranje. Nekatera živila že naravno vsebujejo določene bi ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: žveplov dioksid;vodikov sulfid;mejne koncentracije v zraku;pasivno vzorčenje;pasivni vzorčevalniki;diplomska dela;
V diplomskem delu sem raziskal in predstavil različne vrste pasivnih vzorčevalnikov ter komentiral razlike med njimi. Predstavil sem atmosferska SO2 in H2S kot onesnaževali, opisal njun nastanek z naravnega in antropogenega vidika, vpliv na okolje in vpliv na zdravje. Opisal sem razlike med pasivnim ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: kemija okolja;analitska kemija;laboratorijske vaje;okoljski vzorci;analiza okoljskih vzorcev;interno gradivo za študente;
Kemija okolja
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: analizna kemija;analitska kemija;praktikum;laboratorijski seminarji;laboratorijske vaje;interno gradivo za študente;
Praktikum iz analizne kemije
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: konservatorstvo-restavratorstvo polikromirana lesena plastika utrjevanje začasno utrjevanje prelepljanje Paraloid B72 Aquazol 200 klej ciklododekan pozlata smalt pospešeno staranje magistrska naloga;
Magistrska naloga je usmerjena v preučevanje najprimernejšega materiala in tehnike za začasno stabilizacijo nestabilne barvne plasti, ki je v praksi potrebna predvsem pred transportom ogroženih objektov. K temi sem pristopila s predhodno pripravljenimi modelnimi vzorci, na katere sem skupaj z japons ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: konservatorstvo-restavratorstvo;andraž šalamun;sodobno slikarstvo;20. stoletje;velike dimenzije;nenapete slike;razstavljanje;hranjenje;dileme;diplomska naloga;
Diplomsko delo obravnava problematiko hranjenja in razstavljanja sodobnih umetniških del, s poudarkom na izbrani sliki umetnika Andraža Šalamuna. Slika, ki je predmet diplomske naloge je nastala leta 1980 in sodi v zgodnje obdobje Šalamunovega abstraktnega slikarstva. Umetnik je sliko ustvaril v na ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: konservatorstvo-restavratorstvo moderna slika Andraž Šalamun tehnologija nepodložen platneni nosilec utrjevanje diplomska naloga;
Diplomsko delo zajema problematiko konserviranja-restavriranja slike Andraža Šalamuna Brez naslova 1980 iz zbirke Moderne galerije v Ljubljani ter opis izvedenega posega med decembrom 2016 in januarjem 2017. V prvem delu je poudarek na čiščenju nepodloženega in z lica vidnega platnenega nosilca. Pre ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Magistrsko delo
Oznake: polimerni materiali;polimerizacija;fotoiniciatorji;1-hidroksicikloheksil fenil keton;1-HCHPK;trisulfonijev tetrafluoroantimonat;okoljski vidiki;analizne metode;tekočinska kromatografija;magistrska dela;
Fotoiniciatorji so ključne spojine pri polimerizacijskih reakcijah. Pod vplivom svetlobe razpadejo na proste radikale, katione ali anione, ki sodelujejo pri polimerizacijskem procesu. Fotokatalizirane procese široko uporabljajo v tiskarstvu (UV-črnila, tisk na embalažne materiale, 3D tiskanje), medi ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: endosulfan;glive;tekoča gojišča;plinska kromatografija;razgradnja;
Razgradnja endosulfana z glivama Hypoxylon fragiforme in Gloeophyllum trabeum
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: amino acids;sugars;3-MPA/OPA;FMOC-Cl;wine;must;
Amino acid quantification in the presence of sugars using HPLC and pre-column derivatization with 3-MPA/OPA and FMOC-Cl
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: