Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Magistrsko delo
Oznake: biogeni amini;spermin;spermidin;oksidativna razgradnja;določanje biogenih aminov;analizne metode;tekočinska kromatografija;masni spektrometer;LC-MS;magistrska dela;
Poznavanje vsebnosti biogenih aminov je zanimivo na različnih področjih. Tako na področju človekovega zdravja novejše raziskave kažejo, da imajo nekateri poliamini antioksidativne lastnosti, blagodejno vplivajo na celične procese in zavirajo staranje. Nekatera živila že naravno vsebujejo določene bi ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: žveplov dioksid;vodikov sulfid;mejne koncentracije v zraku;pasivno vzorčenje;pasivni vzorčevalniki;diplomska dela;
V diplomskem delu sem raziskal in predstavil različne vrste pasivnih vzorčevalnikov ter komentiral razlike med njimi. Predstavil sem atmosferska SO2 in H2S kot onesnaževali, opisal njun nastanek z naravnega in antropogenega vidika, vpliv na okolje in vpliv na zdravje. Opisal sem razlike med pasivnim ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: papir;razgradnja papirja;razkislinjenje;alkalna zaloga;pH;analizne metode;potenciometrija;povratna nevtralizacijska titracija;diplomska dela;
Papir, izdelan med leti 1850 in 1990, ima pogosto pH vrednost v kislem območju. Kisline, prisotne v papirju, pospešijo razgradnjo celuloze in s tem papirja, kar vodi do hitrega slabšanja mehanskih lastnosti papirja. Papir postaja vse bolj krhek in neuporaben, saj rokovanje z njim povzroča dodatne po ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: pH;razkislinjenje;sprememba barve;barvila;pigmenti;stabilnost barvil in pigmentov;diplomska dela;
Razkislinjenje je pomemben in pogosto uporabljen konservatorski postopek za upočasnitev razgradnje papirja. Bistvo postopka je zvišanje pH vrednosti papirja iz kislega v šibko alkalno območje in s tem upočasnitev razgradnje papirja zaradi kislinske hidrolize celuloze. To lahko dosežemo z uporabo raz ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: onesnaževala v zraku;viri onesnaževal;metanojska kislina;etanojska kislina;pasivno vzorčenje;pasivni vzorčevalniki;analizne metode;kromatografske metode;diplomska dela;
Onesnažena atmosfera v prostorih, kjer so shranjeni zgodovinski predmeti, lahko predstavlja velik problem, če ti niso prezračevani in je v njih prisotna visoka koncentracija onesnaževal, med katerimi so lahko tudi kisline, kot sta metanojska in etanojska kislina. Njihovo vsebnost lahko določimo tako ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: poliamid 1010;depolimerizacija;hidroliza;mikrovalovi;kemijska reciklaža;
Namen dela je bila popolna kislinsko katalizirana depolimerizacija poliamida (PA) 1010, s katero dobimo sestavna monomera PA1010, ki ju lahko ponovno polimeriziramo v visoko kvalitetne produkte. Za gretje reakcijskih zmesi sem uporabili mikrovalove, saj sem s tem zmanjšal porabo energije in skrajšal ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: tritij;tekočinsko-scintilacijska spektrometrija;elektrolizna obogatitev;
V Laboratoriju za tekočinsko-scintilacijsko spektrometrijo na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij F-2 na Institutu »Jožef Stefan« je možno izvesti elektrolizno obogatitev vzorcev, ki vsebujejo tritij. Tako sem v diplomskem delu obdeloval grobe merske podatke in rutinsko uporabljane izračune ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: kemija okolja;analitska kemija;laboratorijske vaje;okoljski vzorci;analiza okoljskih vzorcev;interno gradivo za študente;
Kemija okolja
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: analizna kemija;analitska kemija;praktikum;laboratorijski seminarji;laboratorijske vaje;interno gradivo za študente;
Praktikum iz analizne kemije
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: konservatorstvo-restavratorstvo polikromirana lesena plastika utrjevanje začasno utrjevanje prelepljanje Paraloid B72 Aquazol 200 klej ciklododekan pozlata smalt pospešeno staranje magistrska naloga;
Magistrska naloga je usmerjena v preučevanje najprimernejšega materiala in tehnike za začasno stabilizacijo nestabilne barvne plasti, ki je v praksi potrebna predvsem pred transportom ogroženih objektov. K temi sem pristopila s predhodno pripravljenimi modelnimi vzorci, na katere sem skupaj z japons ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: