Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 30
Diplomsko delo
Oznake: varstvo okolja;ekologija;vode;kazensko pravo;Slovenija;diplomske naloge;
Kazenskopravna ureditev varstva okolja s poudarkom na varstvu voda v Sloveniji : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Specialistično delo
Oznake: človekove pravice;osebna svoboda;pravica do zasebnosti;prekrški;pridržanje;hišne preiskave;osebne preiskave;pooblastila;specialistične naloge;
Ustavni okviri posegov v osebno svobodo in pravico do zasebnosti v interesu preprečevanja, preiskovanja in pregona prekrškov : specialistično delo
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;mladoletniki;kriminaliteta;diplomska dela;
Mladostništvo je obdobje, v katerem je človek izredno občutljiv na vplive okolja, sodobne družbe in značilnosti lastne biologije. Šola je poleg družine najznačilnejša skupina, v katero otrok vstopa. Kot vzgojna in izobraževalna institucija ima pomembno vlogo pri proučevanju mladoletniškega prestopni ...
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;otroci;odvzem življenja;diplomska dela;
Diplomsko delo prikazuje kompleksno analizo pravne regulative nasilja nad otroki s strani njihovih staršev s poudarkom na posledicah, ki se lahko končajo s smrtjo otroka. V prvem delu diplomske naloge spoznamo pravni položaj otroka skozi zgodovinski prerez do sprejetja Konvencije o otrokovih pravic ...
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;človekove pravice;diplomska dela;
Z diplomskim delom sem predstavil splošni pregled razvoja človekovih pravic in temeljnih svoboščin z vidika kazenskega prava in sicer od začetka njihovega nastajanja v najbolj preprostih oblikah, najprej nezapisanih, kasneje vedno bolj vključenih v razne pravne akte, vse do sedanjega časa, v katerem ...
Leto: 2010 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;kazniva dejanja;ugrabitev;ogrožanje varnosti;Avstrija;Nemčija;Švica;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava nasilne napade na svobodo človeka v kazenskem pravu Slovenije in nekaterih drugih evropskih držav. Človekova osebna svoboda, ki zajema svobodo gibanja in svobodo odločanja, je temeljna in naravna pravica vsakega človeka. Vendar kljub temu, da je njeno varstvo zagotovljeno že ...
Leto: 2010 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;kazniva dejanje;družinskopravna razmerja;diplomska dela;
Kaznivo dejanje kršitve družinskih obveznosti in kaznivo dejanje nasilja v družini sta pereča pojava naše družbe, ki glede na aktualno gibanje življenja naraščata ali ostajata v istem obsegu, vsekakor pa ne stagnirata. V sodobni družbi je vedno manj zakonskih zvez, vedno več partnerjev živi v zu ...
Leto: 2012 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;varnostni ukrepi;diplomska dela;
Bistveno zmanjšana prištevnost pomeni takšno psihično stanje storilca kaznivega dejanja, ki jo večina kazenskih zakonodaj, tudi slovenska, šteje za pomembno okoliščino izvršenega kaznivega dejanja. Le-to stanje lahko vpliva na krivdo v dveh smereh, in sicer, tako da krivdo zmanjšuje (ko je storilcu ...
Leto: 2010 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;hudodelska združba;mafija;organiziran kriminal;mednarodni organizirani kriminal;diplomska dela;
V diplomski nalogi sem podrobneje predstavila tematiko hudodelskih združb, njihovih članov in vodij. V prvem poglavju sem razčlenila omenjene pojme v pravnem smislu, nato pa jih primerjala z obliko visoko razvite hudodelske združbe, italijansko mafijo. Prav tako sem opisala pojem organiziranega krim ...
Leto: 2010 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;kazniva dejanja;denarne verige;športne stave;diplomska dela;
Igre na srečo kot poseben način razvedrila so že od nekdaj nadzorovane s strani države. V Sloveniji so normativno urejene v Zakonu o igrah na srečo in drugih podzakonskih predpisih. Po tem zakonu je prirejanje le-teh izključna pravice Republike Slovenije in se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenj ...
Leto: 2010 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Št. zadetkov: 30
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: