Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 142
Pregledni znanstveni članek
Oznake: kvaliteta življenja;zaposleni;zadovoljstvo z delom;
Delo in kakovost življenja
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: delo;družbenoekonomski položaj;brezposelni;zaposleni;samozaposlovanje;poklicna struktura;Slovenija;empirične raziskave;
Članek obravnava družbenoekonomski položaj zaposlitvenih kategorij in sicer zaposlenih, brezposelnih, neaktivnih ter samozaposlenih. Prikazan je njihov materialni in politični položaj, mobilizacija neformalnih virov ter njihovo vključevanje v družbeni prostor. Osnovna ugotovitev analize pa je, da ob ...
Leto: 1986 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: izobraževanje;izobrazba;družbenoekonomski položaj;družbena delitev dela;socialne razlike;Slovenija;empirične raziskave;
Članek obravnava povezanost med izobrazbo na eni ter položajem v družbeni in tehnični delitvi dela, materialnim in družbenopolitičnim položajem, vključevanjem v družbeni prostor in mobilizacijo neformalnih virov na drugi strani. Prikazuje pa tudi vključenost v izobraževanje in aspiracije po izobraže ...
Leto: 1986 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Pluralni sistem blaginje - evolucija ali prelom razvojne paradigme družbenih dejavnosti
Leto: 1989 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialno skrbstvo;ostareli;
Novosti na področju skrbi za ostarele
Leto: 1989 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kvaliteta življenja;delo;zaposlitev;delovni pogoji;človekove potrebe;
Quality of working life
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kvaliteta življenja;socialni indikatorji;zadovoljstvo z delom;zadovoljstvo;
Satisfaction with life and work
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Striving for innovation in VET in Slovenia
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Assessing, recognising and certifying informal and non-formal learning (ARCNIL)
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: profesionalizacija;knjižnično informacijska dejavnost;profesionalnost;poklici;knjižnice;
V prispevku so opredeljene profesije kot posebna oblika poklicev. Do profesionalizacije poklicev prihaja na centralnih mestih v družbeni delitvi dela in z organiziranim prizadevanjem pripadnikov poklicnih skupin za vzpostavitev tržnega monopola nad zagotavljanjem storitev, ki jih omogoča njihovo eks ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 142
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: