Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;bralna pismenost;branje;bralnost;naravna logika;sklepanje;PISA 2009;raziskave;
V bralnem delu raziskave PISA 2009 so dijaki brali kratka besedila in reševalinaloge, vezane nanje. V članku avtor razčleni spoznavno zgradbo nekaterih nalog za dijake. Za zahtevnejše naloge v bralnem delu raziskave je bilo značilno, da je moral dijak s sklepanjem zapolniti vrzeli v besedilih, ki ji ...
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: znanje;učenje;védenje;vedenje;skepticizem;indeksikalnost;logika;semantika;platonizem;resnica;epistemologija;skupnost vedenja;
Med Avguštinovim delom in novoveškim razumevanjem človeka so številne povezave. Naše mišljenje o človeku je ujeto v avguštinovske pojmovne metafore: um je človekova notranjost, učenje je ponotranjenje, pomnjenje je skladiščenje, spominjanje je priklic, razumevanje je notranja razsvetlitev in notranj ...
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: epistemologija;um;singularnost;indeksikalnost;zaznava;znanje;
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Avguštin, Avrelij;O učitelju;filozofija;
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: objekt;ideksikalni govor;ideksikalno védenje;
Kot vsaka druga realistična teorija védenja tudi Platonova različica sloni na domnevi, da tisto, kar vemo o objektu, biva neodvisno od dejavnosti intelekta. Platon mora zato odgovoriti na dve standardni vprašanji, prvič o lastnostih objekta, drugič pa o pogojih, v katerih intelekt dobi dostop do nje ...
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: družboslovje;pouk;izobraževanje;
Leto: 1989 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: informacijski sistemi;varno poslovanje;neprekinjeno poslovanje;informacijska varnost;diplomske naloge;
V nalogi je prikazana smotrnost prehoda iz klasičnega na virtualizirani informacijski sistem. Na podlagi virov in študije primera smo pokazali, da je virtualizacija racionalna odločitev za podjetja, ki želijo izboljšati kakovost svoje informacijske podpore poslovanju in poslovni dejavnosti. Z uvedbo ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;social sciences;education
Bloomova taksonomija ciljev vzgoje in izobraževanja v Sloveniji že desetletja vpliva na kurikularno načrtovanje in preverjanje znanja, med drugim tudi pri predmetu biologija. Avtor besedila skuša pokazati, da je bil ta vpliv vseskozi problematičen. Strokovna besedila in celo uradni šolski dokumenti ...
Leto: 2008 Vir: videolectures.net
Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci
Oznake: pouk;opismenjevanje;bralna pismenost;komunikacijske zmožnosti;predšolski otroci;pouk slovenščine;učni načrti;druga generacija priseljencev;knjižnice;Slovenija;Evropa;zborniki;
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Ni določena
Oznake: umetno tvorjenje slovenskega čustvenega govora;prikriti Makovovi modeli;prikriti modeli Markova;razpoznavanje čustvenih stanj govorca;govorna podatkovna zbirka EmoLUKS;
Govor je med ljudmi najbolj zastopana oblika sporazumevanja, zato ga večkrat opredeljujemo kot človeku najbolj naravno komunikacijo. Ljudje se brez velikega napora z govorom sporazumevamo, učimo ali si predajamo različna sporočila. Komunikacija med ljudmi pa ni osredotočena samo na zvočno sporočil ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:Jezik: