Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 89
Prispevek na konferenci brez natisa
Oznake:
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovenija;gozdarstvo;regionalizacije;
V razpravi prikazujemo členitev Slovenije na 14 območij, ki jo uporablja gozdarstvo. Najprej prikazujemo spremembo gozdarske členitve Slovenije s 17 na 14 območij. Skoraj 90% vseh meja območnih enot poteka po mejah občin oziroma katastrskih občin, ostalo pa po naravi. V nadaljevanju primerjamo to čl ...
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovenija;gozdarstvo;regionalizacije;
V razpravi prikazujemo členitev Slovenije na 14 območij, ki jo uporablja gozdarstvo. Najprej prikazujemo spremembo gozdarske členitve Slovenije s 17 na 14 območij. Skoraj 90% vseh meja območnih enot poteka po mejah občin oziroma katastrskih občin, ostalo pa po naravi. V nadaljevanju primerjamo to čl ...
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: energy flows; natural energy input;artificial energy input;cultural landscape; Kočevska;
The cultural landscape is characterized by different proportions of natural and artificial energy inputs. The article compares energy flows in agricultural ecosystems and forests. The study site was in the Kočevje region in the sample year 1993. The border research area covered 762 km2 of the former ...
Leto: 1999 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: biotska pestrost;prostorastoča drevnina;vrstna raznolikost;mnogonamensko gozdarstvo;krajinsko gozdarstvo;prostorastoče drevo;biodiverziteta;kmetijska krajina;stopni kamen;gradnik vegetacije;regionalizacija;geografski informacijski sistem;
Prostorasto~a drevesa so pogosto edini gradnik naravne vegetacije v kmetijski krajini, lahko pa sestavljajo mozaik krajinskih gradnikov, skupaj s {opi drevja, koridorji drevnine ali zaplatami gozda v kmetijski matici. Ve~krat sestavljajo sama ali skupaj z `e omenjenimi krajinskimi gradniki omre`je, ...
Leto: 2000 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdarstvo;kmetijstvo;krajinska matica;vnos energije;umetni vnos;ekosistem;vzdrževanje ekosistema;
Umetni energijski vnosi kot kriterij za vzdrževanje in določanje krajinske matice
Leto: 1998 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdarstvo;gozdnata krajina;kmetijstvo;tipizacija krajine;umetni energijski vnos;Kočevje;Slovenija;
Umetni energijski vnosi kot kriterij za tipizacijo gozdnate krajine na primeru Kočevske
Leto: 1998 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: krajinsko-ekološki kazalci Fragstats;gozdovi;pestrostna funkcija;
Z analizami sprememb krajinske zgradbe lahko tudi spremljamo, kako to vpliva na ocenjevanje pestrostne vloge gozda. V raziskavi smo ocenili, kateri kazalci za izračunavanje površin, jedrnih con in teženj k združevanju, katerih izračun omogoča program Fragstats 4.2, so najprimernejši glede na naše po ...
Leto: 2015 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: drevesa;funkcije gozdov;prosto rastoča drevesa;nega gozdov;
Nekateri krajinsko ekološki vidiki prosto rastočih dreves v agrarni krajini - zgodovinski pregled in današnje stanje
Leto: 1991 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: funkcije gozdov;prosto rastoča drevesa;
Nekateri krajinsko ekološki vidiki prosto rastočih dreves v agrarni krajini - nekatere vloge teh dreves v agrarni krajini
Leto: 1991 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 89
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: