Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 78
Magistrsko delo
Oznake: termogravimetrična analiza;jajčne lupine;kalcijev karbonat;atomska absorpcijska spektrometrija;magistrske naloge;
V magistrski nalogi smo določili vsebnost Ca, Mg in P v jajčni lupini. Namen magistrskega dela je bil preučiti, ali imata način vzreje kokoši in vrsta perutnine (prepelice in race) vpliv na mineralno sestavo jajčne lupine. S statističnim programom R smo primerjali vsebnosti Ca, določenega s titracij ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Ni določena
Oznake: jagode / kovine / način pridelave;
Leta 2009 smo odvzeli vzorce štirih sort jagod 'St.Pier', 'Elsanta', 'Sugar Lie' in 'Thuchampion' z namenom primerjati vsebnosti K, P, Mg, Fe, Mn, Cu in Zn v jagodah, pridelanih na ekološki in integriran način. Po ekstrakciji talnih vzorcev in po mikrovalovnem razklopu jagod, smo koncentracije kovin ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ascorbic acid;liquid chromatography;
Determination of vitamin C in lemon, grapefruit juices and in dried carrots by liquid chromatography
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: Sliva (Prunus domestica L.);antioksidativna učinkovitost;zorenje;
V okviru diplomske naloge smo določali celokupno antioksidativno učinkovitost (AOU) v različno zrelih plodovih štirih sort sliv 'Čačanska lepotica', 'Valor', 'Stanley' in 'Tophit'. Plodove smo razkoščičili, homogenizirali in ekstrahirali z raztopino aceton/voda (70 : 30, v/v). V ekstraktih smo določ ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: taro;Colocasia esculenta;mikro in makroelementi;kutivarji;akcesije;
V sklopu mednarodnega projekta INEA (International Network for Edible Aroids) smo analizirali 80 kultivarjev (akcesij) tara z namenom določiti vsebnost makro (Ca, K, Mg, P) in mikroelementov (Fe, Mn, Zn, Cu) in preveriti, ali obstajajo med posameznimi kultivarji statistično značilne razlike v vsebno ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: taro;Colocasia esculenta;kormus;prehranska vrednost;mikroelementi;
Taro (Colocasia esculenta) je tropska gomoljevka/korenovka, katere bogata hranilna sestava predstavlja pomemben vir človeške prehrane milijonom ljudem. V sklopu mednarodnega projekta INEA (The International Network for Edible Aroids) smo analizirali porazdelitev Zn, Cu, Fe, Mn in potencialno toksičn ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: materiali;anorganska kemija;nanotehnologija;material science;inorganic chemistry;nanotechnology;
Nickel and cobalt sulfides are promising materials in different cutting-edge research areas like solar cells, supercapacitors, catalysts, and electrode materials. Nickel and cobalt sulfides with various stoichiometries have been synthesized sonochemically from $Ni(CH_3COO)_2$ ∙ $4H_2O$, $Co(CH_3COO) ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: jagode;Fragaria L.;antioksidativni potencial;načini pridelave;
Antioksidativni potencial jagod iz ekološke in integrirane pridelave
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: jagode (Fragaria L.) / antioksidativni potencial / način pridelave;
Namen diplomske naloge je oceniti in primerjati antioksidativni potencial štirih sort jagod ‘St. Piere’, ‘Elsanta’, ‘Sugar Lie’ in ‘Thuchampion’ iz ekološke in integrirane pridelave. Antioksidativni potencial smo merili z ABTS ((2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonska kislina)) metodo, ki tem ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: pH tal;živinska gnojila;gnojevka;
Vpliv živinskih gnojil na reakcijo tal
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 78
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: