Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 174
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake:
Leto: 2004 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Ni določena
Oznake: kulturna zgodovina;literarni vplivi;evropska kultura;kulturni vplivi;slovenska kultura;elektronske knjige;
V knjigi Slovenci in Evropa zbrane razprave govorijo o tem, katera duhovna gibanja, tokovi in smeri so od zgodnjega srednjega veka segali v slovensko kulturo in kakšno mesto jim je bilo namenjeno v njenem razvoju; predvsem pa o tem, kako smo jih sprejemali, se ob njih navdihovali ali jih zavračali, ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: idejni nazori;slovenski književniki;
Aktualnost Ivana Cankarja za 21. stoletje
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2009 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenska književnost;dramatika;poezija;prevodi v slovenščino;priredbe dramskih besedil;Blumen aus Krain;Miss Jenny Love;18. st.;viharništvo;razsvetljenstvo;razsvetljenski sentimentalizem;literarne študije;
Linhartovo zgodnje pesništvo (Blumen aus Krain) in Dramatika (Miss Jenny Love), oboje pisano v nemščini, sta postala predmet večje znanstvene pozornosti v zadnjih desetletjih. Razprava preverja pridobljena dognanja in se na tej podlagi posveča odprtim vprašanjem - na katero pesniško oziroma dramsko ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ruska književnost;ameriška književnost;slovenska književnost;kratka proza;humoreska;značajevka;novela;19. str.;
Razprava se posveča primerjavi treh pripovedi o liku in usodi pisarja, nastalih sredi 19. stoletja: Gogoljevem Plašču, Melvillovem Batrtlebyju in Ervajčevemu Aguštinu Ocepku. Njen namen je raziskati in utemeljiti razlike v oblikovanju istega motiva v ruski, ameriški in slovenski literaturi, tako for ...
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literarna zgodovina;primerjalna literarna veda;metodologija literarne vede;primerjalna metoda;
Razprava se posveča vprašanju, kakšna sta pomen in vloga primerjalne metode v literarni zgodovini. Upošteva povezanost te metode s primerjanjem kot splošno karakteristiko spoznavanja. Na tej podlagi poskuša natančneje določiti pogoje,ki jim mora zadostiti primerjalna metoda v literarnozgodovinskih r ...
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literarna zgodovina;literarna tipologija;literarna periodizacija;
Razprava analizira problem literarnega razvoja na različnih ravneh, od razvojaposameznih avtorskih opusov do razvoja posameznih nacionalnih literatur, večjih literarnih regij, evropske in svetovne literature v celoti, literarnih smeri in obdobij, vrst ali zvrsti. V tem okviru razločuje različne tipe ...
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Strokovni članek
Oznake: slovenščina;literarna didaktika;jezikovna didaktika;srednje šole;
Problemi književnega pouka
Leto: 2000 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literarna teorija;literarna tipologija;teorija proze;pripovedna tehnika;naratologija;
Razprava izhaja iz Stanzlovega tipološkega modela, ki postavlja na isto raven tri tipe pripovedovalca: avktorialnega, prvoosebnega in personalnega. S kritično analizo ta model razstavi, nato pa raziskuje možnost treh različnih tipologij pripovedovalca, od katerih je vsaka tričlena in postavljena na ...
Leto: 1998 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 174
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: