Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 79
Diplomsko delo
Oznake: fotosinteza;celično dihanje;
Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: pajki;ščurki;odnos do živali;izkustveno učenje;stališča do živali;strah;fobije;predsodki;
Pajke in ščurke učenci opredeljujejo kot ene izmed najmanj priljubljenih živali, pri tem pa se ne zavedajo njihove pomembne ekološke vloge. Poleg strahu ljudje do teh živali pogosto izražajo tudi odpor oziroma gnus. Učenci imajo do njih negativna stališča zaradi številnih napačnih predstav in predso ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: pouk biologije;sekcija;interes;gnus;
Ciliji sodobnega šolstva so usmerjeni v doseganje čim večjega razumevanja pri učencih. Ob tem pa se pojavlja vprašanje, s katerimi učnimi metodami in oblikami dela lahko učitelj to najbolj učinkovito doseže. Učitelje naravoslovnih predmetov se spodbuja, da uporabljajo praktični pouk, tak, ki bi učen ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: evolucija;gimnazija;znanje;vprašalnik;
V Sloveniji se teorijo evolucije danes poučuje pri biologiji od 9. razreda osnovne šole dalje. V diplomskem delu smo želeli preveriti, kakšno je znanje srednješolcev na Dolenjskem na področju teorije evolucije in v kolikšni meri to teorijo sprejemajo. Zanimalo nas je še, ali na to vplivajo šola, spo ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kačji pastirji;stališča;znanje;napačne predstave;
Kačji pastirji so zaradi zmožnosti letenja in pisanih barv privlačni, zato imajo ljudje večinoma pozitivna stališča do njih in so potencialne krovne vrste za varstvo mokrišč. So dobro raziskan red žuželk, malo pa je znanega o znanju in stališčih do njih. Uporabili smo anketni vprašalnik, ki je zbral ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: znanje;Hrvaška;Slovenija;osnovnošolci;gimnazijci;evolucija človeka;
Dosedanje raziskave kažejo, da se pri učencih pojavljajo težave pri razumevanju evolucije človeka zaradi težke predstavljivosti in zahtevnosti teme. Cilj magistrskega dela je bil preučiti znanje hrvaških in slovenskih osnovnošolcev in gimnazijcev o evoluciji človeka. Preveriti smo hoteli, ali se poj ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: uporabne rastline;motivacija;naravoslovje;rastlinska slepota;
Rastline so živa bitja, ki so izredno pomembna za življenje na našem planetu. V številnih raziskavah so ugotovili, da ljudi bolj privlačijo in se jim zdijo zanimivejše živali, kot rastline. Danes razsaja bolezen ››rastlinska slepota‹‹, saj rastlin sploh ne opazimo več, so le del našega vsakdana ali ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Biological knowledge of Slovenian students in the living system content area in PISA 2006
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biologija;osnovna šola;izkušenjsko učenje;projektni pouk;dodatni pouk;
Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektno delo pri dodatnem pouku biologije
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: mitoza;genetika;celica;
Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 79
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: