Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 64
Ni določena
Oznake: Elektronski Diferencial;Električno Vozilo;Numerična simulacija togih teles;Elektromotorji v kolesih;Krmiljenje navora Vozna dinamika;
V diplomski nalogi je obravnavana tema razvoja elektronskega diferenciala za večsledno vozilo z vgrajenimi elektromotorji v kolesih. Brez elektronskega diferenciala imajo vozila s kolesnimi elektromotorji tendenco poravnavanja, kar privede do slabše vodljivosti vozila, obrabe in dodatnega napora voz ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Ni določena
Oznake: optimizacija naprave;montaža;preizkusi tesnosti;krčni nased;koeficient trenja;
Magistrsko delo obravnava zasnovo naprave za velikoserijsko montažo oddušnika v ulitek. Naprava mora poleg montaže vsebovati še preizkušanje tesnosti sestava, da zagotavljamo 100 % kontrolo kakovosti izdelkov. Namen naloge je zasnovati nov koncept oddušnika, ki bo vplival na ceno izdelave naprave in ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;tlak;pnevmatike;obremenitev;hitrost;togost pnevmatik;kotalni upor;dinamična trdnost;
Zaključna naloga obravnava zdržljivost pnevmatike pri cikličnem utrujanju. Na njeno zdržljivost vpliva več dejavnikov. Te dejavnike smo identificirali in jih ovrednotiti z rezultati statičnih in dinamičnih preskusov. V prvem delu je predstavljena konstrukcija radialne pnevmatike, lastnosti posamezni ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: vozila;vozni upori;gibalna enačba vozila;transmisija vozil;vzmetenje vozil;dinamika togih teles;
Predmet Dinamika vozil, ki se kot izbirni predmet predava na Magistrskem študijskem programu druge stopnje Strojništvo, omogoča študentu pridobiti znanja, s pomočjo katerih bo sposoben razumeti vplive, ki med vožnjo delujejo na vozilo, ter odziv vozila nanje. Študent se seznani z osnovnimi koncepti ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;dodajne tehnologije;torzija;upogib;notranje strukture;nalaganje stopljenega filamenta;tlačno obremenjevanje;kombinirano obremenjevanje;simulacije;eksperimenti;
V današnjem svetu se stremi k čim večji varčnosti proizvodnje. Povsod, kjer je prototipna izdelava stroškovno in časovno velik zalogaj, se je začelo uvajati nove tehnologije izdelave prototipnih modelov. V diplomskem delu se raziskuje in dokazuje možnost uporabe polvotlih profilov za prototipno izde ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: loading spectrum;operating conditions;rainflow method;neural network;multivariante Gaussian functions;
To estimate the durability and reliability of a structural component its design loading spectrum must be defined. This spectrum is obtained by combining the loading spectra that correspond to all possible operating conditions. It can happen, however, that some of the loading spectra that should be u ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: loading spectrum;rainflow method;probability density function;mixture of Gaussian functions;
One of the biggest problems in the fatigue-life analysis of structures is predicting the parameters of the structure loading spectra under real operating conditions. If the loading spectrum is obtained from a load time series using a two-parametric rainflow counting method, then it is possible topre ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: CPM modeli;preskušanje modelov;simuliranje;obremenitvena stanja;loading spectrum;combined multilayer perceptron;rainflow method;multivariate normal mixture;
The durability and reliability of a structural component are usually estimated on the basis of its design loading spectrum, which is a combination of the loading spectra that correspond to various operating conditions. However, if some of the loading spectra that should be used to build the design l ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: obremenitvena stanja;obremenitveni spektri;rainflow metode;Gausove funkcije;loading spectrum;rainflow method;mixture of Gaussian functions;mixture of t-functions;EM algorithm;
In order to perform a fatigue-life analysis of structures the parameters of the structure loading spectra must be assessed. If the load time series are counted using a two-parametric rainflow counting method, the structure loading spectrum provides a probability for the occurrence of a load-cycle wi ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: algoritem EM;dinamične obremenitve;funkcije Gauss;Gaussova funkcija;gostota porazdelitve verjetnosti;konstrukcije;metode maksimalne verjetnosti;modeliranje;utrujanje
Za vrednotenje dinamično obremenjenih konstrukcij z vidika utrujanja, je treba poznati dinamične obremenitve konstrukcije, ki jih dobimo z meritvami ali simuliranji. Tako dobljene časovne poteke obremenitve nato spremenimo v obliko, ki je primerna za napoved utrujenostne poškodbe. Ker je utrujenostn ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Št. zadetkov: 64
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: